ATT ARBETA PÅ FINSKA

Översättning av att arbeta i Finska

S Synonymer

Resultat: 1257, Tid: 0.3208

Exempel på att använda Att Arbeta i en mening och deras översättningar

Det var ett nöje att arbeta med er alla.
Oli ilo työskennellä teidän kaikkien kanssa.
Vi måste också fortsätta att arbeta intensivt med förebyggande insatser.
Meidän on myös jatkettava intensiivisesti työtä ennaltaehkäisyn saralla.
Det är egentligen omöjligt att arbeta under de här förhållandena.
On oikeastaan mahdotonta työskennellä näissä olosuhteissa.
EU kommer att fortsätta att arbeta med ukraina för att uppnå större politisk och ekonomisk stabilitet.
EU jatkaa työtä ukrainan kanssa suuremman poliittisen ja taloudellisen vakauden saavuttamiseksi.

Därför är vi tvungna att arbeta för att förbättra säkerheten till sjöss.
Siksi meidän on pakko toimia parantaaksemme turvallisuutta merellä.
Hon var tvungen att arbeta 12 timmar om dagen, sju dagar i veckan.
Hänen piti työskennellä 12 tuntia päivässä, seitsemän päivää viikossa.
Vi kommer att fortsätta att arbeta för att upprätta gemensamma patruller.
Jatkamme työskentelyä yhteisten partioiden parissa.
Det är alltid ett nöje att arbeta med gentlemannen doktor nisticò.
On aina ilo työskennellä herrasmies nisticòn kanssa.
Vi måste försöka göra det möjligt för våra trupper att arbeta tillsammans.
Meidän on pyrittävä siihen, että joukkomme voisivat toimia yhdessä.
Vi måste fortsätta att arbeta med de andra tre områdena också.
Meidän on jatkettava työtä myös kolmella muulla alueella.
Därför kommer vi att arbeta med den här frågan.
Tästä syystä jatkamme työtä tämän asian parissa.
Vi har förstått att ni ungdomar tror på att arbeta långsiktigt.
Ymmärrämme, että haluatte tehdä pitkäaikaista yhteisötyötä.
Jag kan försäkra er att vi har för avsikt att arbeta öppet och med full insyn.
Voin vakuuttaa teille, että aiomme toimia avoimesti ja läpinäkyvästi.
Vi måste fortsätta att arbeta med kvartetten.
Meidän on jatkettava työskentelyä kvartettiryhmän kanssa.
Det har varit roligt att arbeta med detta betänkande.
Oli hauska työskennellä tämän mietinnön parissa.
Vi fortsätter att arbeta med detta.
Jatkamme työtä tämän asian parissa.
Jag förstår mig inte på detta sätt att arbeta.
En ymmärrä tällaista tapaa toimia.
Jag gillar att arbeta med dig.
Tykkään työskennellä kanssasi.
Jag ser fram emot att arbeta med undersökningskommittén för att komma till klarhet i frågan.
Odotan yhteistyötä valiokunnan kanssa, jotta tästä asiasta päästään selvyyteen.
Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med er!
Odotan innolla työskentelyä heidän kanssaan.
Så länge handläggningen av din första ansökan om uppehållstillstånd pågår har du inte rätt att arbeta.
Kun ensimmäisen oleskelulupahakemuksesi käsittely on kesken, sinulla ei ole oikeutta työntekoon.
Jag ser fram emot att arbeta med er alla för att genomföra programmet.
Odotan työskentelyä kaikkien teidän kanssa ohjelman täytäntöönpanon parissa.
När det gäller WTO ska vi givetvis fortsätta att arbeta för att lösa frågan på diplomatisk väg.
Wto:n osalta jatkamme työtä asian ratkaisemiseksi diplomatian keinoilla.
Vi fortsätter att arbeta med de internationella finansinstituten för en reform och modernisering av gassektorn i ukraina.
Jatkamme yhteistyötä kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa ukrainan kaasualan uudistamiseksi ja nykyaikaistamiseksi.
Det är vårt sätt att arbeta.
Se on meidän tapa toimia.
Jag föredrar att arbeta ensam.
Haluaisin työskennellä yksin.
Herr talman, det har varit ett nöje att arbeta med er.
Arvoisa puhemies borrell, teidän kanssanne on ollut hyvä tehdä yhteistyötä.
En man är sjuk och trött på att arbeta.
Mies on täysin kyllästynyt työntekoon.
Jag anser att det skulle kunna vara ett mycket aktivt och konkret sätt att arbeta.
Se voisi olla hyvin aktiivinen ja käytännönläheinen tapa toimia.
Det är vår moraliska skyldighet att arbeta med dem och hjälpa dem.
Moraalinen velvollisuutemme on tehdä niiden kanssa yhteistyötä ja auttaa niitä.

Resultat: 1257, Tid: 0.3208

SE ÄVEN

Se även


ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


"Att arbeta" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer