BARA PÅ FINSKA

Översättning av bara i Finska

Resultat: 136098, Tid: 0.7983

Exempel på att använda Bara i en mening och deras översättningar

Det andra alternativet blir bara möjligt med decentraliserad förnybar elektricitet.
Jälkimmäinen vaihtoehto on mahdollinen vain hajautetun uusiutuvan sähkön avulla.
Cisaprid skall bara användas för korttidsbehandling.
Sisapridia tulee käyttää ainoastaan lyhytaikaiseen hoitoon.
Dessa mål kan bara uppnås om samhället visar solidaritet.
Kyseiset tavoitteet voidaan saavuttaa vain, jos yhteiskunta osoittaa yhteisvastuullisuutta.
Vi täcker bara 80 procent av vår konsumtion.
Katamme ainoastaan 80% kulutuksestamme.

Eller var det bara en dröm?
Vai oliko se pelkkä uni?
Standard kapseln är bara 3500JPY per natt.
Standard kapseli on vain 3500JPY per yö.
Detta är mycket mer än bara ett metafysiskt citat från hegel.
Tämä on enemmän kuin pelkkä metafyysinen lainaus hegeliltä.
Starhotels majestic ligger bara 200 meter från turins porta nova station.
Starhotels majestic sijaitsee vain 200 metrin päässä torinon porta nova -asemalta.
Detta var bara en tidsfråga.
Tämä oli pelkästään ajan kysymys.
Han ville bara be för offren tillsammans med de överlevande.
Hän halusi ainoastaan rukoilla uhrien puolesta eloonjääneiden kanssa.
Detta är bara första steget.
Tämä on vasta ensimmäinen askel.
Hemma är inte bara jumba men, det är vårt.
Koti ei ole vain jumba vaikka se on meidän.
Denna resolution är inte bara kriminell, den är motbjudande!
Päätöslauselma ei ole pelkästään rikollinen, se on kuvottava!
Det är bara en möjlighet.
Se on pelkkä mahdollisuus.
Vi behöver inte bara harmonisering av eu-förordningar.
Emme tarvitse ainoastaan eu:n säädösten yhdenmukaistamista.
Detta handlar inte bara om de provokativa uttalandena av buttiglione.
Kyse ei ole pelkästään buttiglionen provosoivista lausunnoista.
Det är bara ett antagande.
Se on pelkkä olettamus.
Det här är bara toppen av isberget.
Tämä on vasta jäävuoren huippu.
Vårt vandrarhem ligger bara 7 minuters promenad från JR ito station.
Hostellimme sijaitsee vain 7 minuutin kävelymatkan päässä JR ito asemalta.
Herr talman! jag vill bara föreslå en rationell lösning på problemet.
Arvoisa puhemies, haluaisin ainoastaan ehdottaa järjellistä ratkaisua ongelmaan.
Le bara, så får du det du vill ha.
Joo laita vaan jos haluat mulle käy!
Lyssna inte bara på rådet.
Älkää kuunnelko pelkästään neuvostoa.
Europa är inte bara dagens europeiska union!
Eurooppa ei ole pelkkä nykyinen euroopan unioni!
Men det är bara toppen på isberget.
Ne ovat kuitenkin vain jäävuoren huippu.
Eller bara låta vara?
Vai antaa vaan olla?
Jag skämtar bara med dig.
Kunhan vitsailen.
Det är oroande att bara hälften av finansieringen är klar.
Huolestuttavaa on, että rahoituksesta vasta puolet on selvillä.
Växter i en lägenhet inte bara förbättra qi utrymme, men också skapa fler qi.
Kasveja asunnossa ei ainoastaan paranna qi tilaa, mutta myös luoda uusia qi.
Det säger bara det vi redan gör.
Siinä sanotaan vain se, mitä me jo teemme.
Säkerhet är givetvis inte bara en teknisk process.
Turvallisuus ei ole tietenkään mikään pelkkä tekninen prosessi.

Resultat: 136098, Tid: 0.7983

"Bara" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer