DETTA PÅ FINSKA

Översättning av detta i Finska

S Synonymer

Resultat: 131010, Tid: 0.3517

Exempel på att använda Detta i en mening och deras översättningar

Allt detta visar att kampen mot fattigdom står i centrum för insatserna.
Kaikki tämä osoittaa, että köyhyyden torjunta on keskeisellä sijalla näissä pyrkimyksissä.
Filtrera detta objekt.
Suodata tämä osanen.
Tänk på detta först!
Oletko ajatellut sitä ensin.
Jag rekommenderar detta till kammaren.
Suosittelen sitä parlamentille.

Frågan för oss är: vart leder allt detta?
Meitä koskeva kysymys kuuluu, mihin tämä kaikki johtaa?
Ska detta bli sommarens projekt?
Siitä voisi tulla tämän kesän projekti.
Vi skulle gärna göra detta i samråd med rådet.
Tekisimme tämän mielihyvin yhteistyössä neuvoston kanssa.
Vi behöver detta.
Me tarvitsemme sitä.
Jag kan rekommendera detta b& b för alla.
Voin suositella tätäb&b kaikille.
Detta är en mycket dålig och tragiskt olycklig lösning.
Tämä on hyvin onneton ja traagisen huono-onninen ratkaisu.
Allt detta ledde alltså till en kaotisk situation och även arbetslöshet.
Siis kaiken tämän tuloksena oli sekava tilanne ja myös työttömyyttä.
Kommissionen motsätter sig emellertid detta, och ni har era skäl.
Komissio kuitenkin vastustaa tätä, ja teillä on siihen syynne.
Detta är ett mycket trevligt ställe.
Tämä on todella mukava paikka.
Ingen skulle kunna förstå eller godta detta.
Kukaan ei voisi ymmärtää tai hyväksyä sitä.
Vad handlar detta ändringsförslag om?
Mistä tässä tarkistuksessa on kyse?
Detta bör också vara ett viktigt inslag i vår strategi för budgeten 2012.
Tämän pitäisi olla myös tärkeä osa lähestymistapaamme vuoden 2012 talousarvioon.
När mose hörde detta, föll han ned på sitt ansikte.
Kun mooses sen kuuli, lankesi hän kasvoillensa.
Den diskussion som vi för i dag är mycket viktig, men detta är fel svar.
Tämänpäiväinen keskustelu on ratkaisevan tärkeä, mutta tämä on väärä vastaus.
I detta avseende finns det fortfarande mycket att göra.
Tässä suhteessa on vielä paljon tekemistä.
Använd detta verktyg för ditt eget verk.
Käytä tätä työkalua omaan teokseesi.
Detta mål har emellertid inte uppnåtts.
Sitä tavoitetta ei ole kuitenkaan saavutettu.
Jag uppmanar därför kommissionen att förklara hur den tänker hantera detta problem.
Siksi pyydän komissiota selittämään, miten se aikoo ratkaista tämän ongelman.
Försök förklara detta för väljarna.
Yritäpä selittää tätä äänestäjille.
I detta protokoll menas med.
Tässä pöytäkirjassa tarkoitetaan.
Det främsta ansvaret för detta ligger hos de kosovanska myndigheterna.
Ensisijainen velvollisuus siitä on kosovon viranomaisilla.
Detta måste sluta.
Sen on loputtava.
Vår partigrupp är ju emot detta på mobiltelefoniområdet.
Puolueryhmämmehän vastustaa sitä matkaviestinmarkkinoilla.
Detta är den första versionen av debian som innehåller openoffice.org 1.1.3.
Tämä on ensimmäinen debian-julkaisu, johon sisältyyopenoffice.org1.1.3.
Detta har vi kritiserat.
Sitä olemme arvostelleet.
I detta sammanhang välkomnar jag i synnerhet den rumänska parlamentariska gruppen.
Tässä yhteydessä toivotan erityisen tervetulleeksi romanian parlamenttiryhmän.

Resultat: 131010, Tid: 0.3517

SE ÄVEN

Se även


"Detta" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer