ELOLYCKOR PÅ FINSKA

Översättning av elolyckor i Finska

Resultat: 4, Tid: 0.1261

Exempel på att använda Elolyckor i en mening och deras översättningar

Elolyckor vid spårområden ledde till dödsfall 2014.
Työtapaturmat ja tapaturmataajuudet laskivat vuonna 2014.
Elolyckor är mycket sällsynta i finland. den obligatoriska förhandsgranskningen av elapparater har emellertid avskaffats i och med eu-medlemskapet, och ibland kommer det bristfälliga apparater på den finländska marknaden.
Sähkötapaturmat ovat suomessa melko harvinaisia. sähkölaitteiden pakollinen ennakkotarkastus on kuitenkin eu:n myötä poistunut, ja silloin tällöin suomen markkinoille pääsee sähköturvallisuuden kannalta puutteellisia laitteita.
nordic countries" utreder minna kinnunen elsäkerhetsläget i norden genom analyser av elolyckor sedan 2011 och intervjuer med myndigheter.
in the nordic countries". minna kinnunen selvittää opinnäytetyössään sähköturvallisuuden tilaa pohjoismaissa analysoimalla sähkötapaturmia vuodelta 2011 sekä haastattelemalla viranomaisia.
Elströmmens effekt på människan, elolyckor och tillvägagångssätten vid dem, säkerhetslösningar för elanläggningar och -installationer.
N 5 momentissa tarkoitettu tutkinto ja sitä vastaavat opinnot.

Resultat: 4, Tid: 0.1261

"Elolyckor" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer