FÖR PÅ FINSKA

Översättning av för i Finska

S Synonymer

Resultat: 109514, Tid: 2.2227

Exempel på att använda För i en mening och deras översättningar

Är lönen för låg?
Palkka on liian pieni.
Eftersom platsen är inte för stor alla turister har en chans att lära känna varandra.
Koska paikka ei ole liian iso kaikkiin turisteja on mahdollisuus tutustua toisiinsa.
Religion är opium för folket sade marx.
Marxin mukaan uskonto on kansan oopiumia koska.
Invandring diskuteras för ensidigt i finländsk press.
Käsitelläänkö maahanmuuttoa liian yksisilmäisesti mediassa?

Jag kan inte stödja resolutionsförslaget för jordbrukssektorn behöver inte mer stöd.
En voi kannattaa päätöslauselmaesitystä, koska emme tarvitse lisää tukea maatalousalalle.
En innovation från NAVIGON® för förutseende och säker körning.
Navigon®in innovaatio ennakoivaa ja turvallista ajamista varten.
Nolltolerans är lite för strikt under de nuvarande omständigheterna.
Nykyoloissa nollatoleranssi on jokseenkin liian tiukka.
Han borde ha stannat här, för han kunde ha lärt sig någonting.
Hänen olisi pitänyt jäädä tänne, koska hän olisi saattanut oppia jotakin.
Rumänien kommer att fortsätta att utveckla sitt kärnkraftsprogram för att generera elektricitet.
Romania jatkaa ydinohjelmansa kehittämistä sähkön tuottamista varten.
PL jag röstade för antagandet av resolutionen om vitryssland.
PL äänestin valko-venäjää koskevan päätöslauselman hyväksymisen puolesta.
Försöker expandera för många streck% 1.
Yritettiin laajentaa liian monta suikaletta% 1.
Vi har kundtjänstjobb för dig!
Asiakaspalvelumme on sinua varten!
Sanningen är att för att kunna investera behöver vi förtroende.
Totuus on, että jotta saadaan investointeja, tarvitaan luottamusta.
Jag vet, för jag var där.
Tiedän tämän, koska olin paikalla.
PL jag röstade för resolutionen eftersom energifrågan är en viktig prövning av den europeiska solidariteten.
PL äänestin päätöslauselman puolesta, koska energiakysymys on merkittävä koetus eurooppalaiselle solidaarisuudelle.
Det är inte lätt, för kulturen i mellanöstern grundas på annorlunda värderingar.
Se ei ole helppoa, koska lähi-idän kulttuuri perustuu toisenlaisille arvoille.
Skillnaden är för stor.
Ero on liian suuri.
Han ville bara be för offren tillsammans med de överlevande.
Hän halusi ainoastaan rukoilla uhrien puolesta eloonjääneiden kanssa.
För målen fastställes en rotelindelning.
Lainkäyttöasioita varten vahvistetaan asiaryhmäjako.
Tack så mycket för att ni bjöd in mig.
Paljon kiitoksia siitä, että kutsuitte minut.
För att uppnå detta resultat måste uppföljningen och utvärderingen utvecklas.
Jotta tähän tulokseen päästään, on seurantaa ja arviointia kehitettävä.
De är för dyra.
Ne ovat liian kalliita.
Vi behöver morötter och tomater för soppan.
Me tarvitsemme porkkanoita ja tomaatteja keittoa varten.
Det är därför av stor vikt att vi fattar kloka beslut för att trygga energiförsörjningen.
Sen vuoksi on erittäin tärkeää tehdä viisaita päätöksiä, jotta energiatoimitukset turvataan.
Jag röstar gärna för det här direktivet.
Äänestän mielelläni tämän direktiivin puolesta.
Anbudsinfordringar för tjänster ole SCOTT-LARSEN tel. 29-92722, fax 29-92870.
Palveluja koskevat tarjouspyynnöt ole SCOTT-LARSEN puh. 29-92722, fax 29-92870.
Jag tackar wynn för att han redan gjort det i sitt betänkande.
Kiitän wynniä siitä, että hän on jo tehnyt tämän mietinnössään.
Detta kommer inte att fungera, för vetenskapen låter sig inte manipuleras.
Se ei onnistu, koska tiede ei salli itseään manipuloitavan.
Siffrorna för metylon var 7,5 respektive 10,0 och 10,8 procent.
Metylonia koskevat vastaavat luvut olivat 7,5œprosenttia, 10,0 prosenttia ja 10,8 prosenttia.
NL herr talman! goldstonerapporten är för partisk.
NL arvoisa puhemies, goldstonen raportti on liian yksipuolinen.

Resultat: 109514, Tid: 2.2227

TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer