HAR PÅ FINSKA

Översättning av har i Finska

S Synonymer

Resultat: 522396, Tid: 0.9891

Exempel på att använda Har i en mening och deras översättningar

Emaljhypoplasi har också rapporterats.
Myös hammas- kiilteen hypoplasiaa on ilmoitettu.
Jag anser att vi har en mycket god utgångspunkt 2009.
Mielestäni meillä on erittäin hyvä lähtökohta vuonna 2009.
Det här betänkandet har tvärgruppsligt stöd i utskottet.
Tämä mietintö sai tukea kaikilta puolueilta valiokunnassa.
Paret har tre söner.
Pariskunta sai kolme lasta.

Har ni kontrollerat detta?
Oletteko tarkistaneet asian?
Vi har nu det gemensamma uppdraget att arbeta för fred.
Meillä on nyt yhteinen tehtävä rauhan työstämisessä.
Alltsedan 1991 har det i europa funnits ett direktiv om bekämpning av penningtvätt.
Jo vuodesta 1991 lähtien euroopassa on ollut rahanpesun vastustamista koskeva direktiivi.
Vi har kundtjänstjobb för dig!
Asiakaspalvelumme on sinua varten!
Har du åkt här förr?
Oletteko käyneet täällä ennen?
Hon har fyra barn i första äktenskapet.
Hän sai ensimmäisestä avioliitostaan neljä lasta.
Medlemsstaterna har under 2002 meddelat kommissionen 20 åtgärder.
Komissio sai jäsenvaltioilta vuonna 2002 ilmoitukset 20 toimenpiteestä.
Dödsstraffet har nämnts.
Kuolemanrangaistus mainittiin jo.
Hon har valt en väldigt klok utgångspunkt för sitt betänkande.
Hän on valinnut mietinnölleen hyvin viisaan lähtökohdan.
Ingenting har sagts om euroområdets externa representation i IMF.
Ei puhuta mitään euroalueen ulkoisesta edustuksesta imf:ssä.
Har ni diskuterat frågan?
Oletteko keskustelleet asiasta?
Bakgrunden har förklarats av föredraganden.
Esittelijä selvitti jo tarkistuksen taustaa.
Han har guldet.
Hän sai kullan.
Har du gått ur?
Oletteko lähteneet pois?
Vidare har rådet under denna tid vidtagit ett antal mycket konkreta åtgärder.
Lisäksi neuvosto on tänä aikana toteuttanut monia hyvin konkreettisia toimia.
Och nu har jag faktiskt inte tid.
Nyt ei minulla ole aikaa.
Doxycyklin har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.
Doksisykliinillä ei ole lainkaan tai juuri lainkaan vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.
Messing har dock lämnat politiken.
Muzorewa ei kuitenkaan vetäytynyt politiikasta.
De har lyssnat på oss.
He ovat kuunnelleet meitä.
Har ni någonsin hört talas om maffian?
Oletteko koskaan kuullut mafiasta?
Villa gyllenberg har stängt under sommaren 23.6-2.8.2016.
Villa gyllenberg on suljettu kesällä 23.6-2.8.2016.
Husarresten som aung san suu kyi har hållits i under årtionden måste hävas.
Aung san suu kyin jo vuosikymmeniä jatkunut kotiaresti on lopetettava!
Rektorn har meddelat föräldrarna om läget.
Rehtori sai kehuviestin vanhemmilta.
Krisen har inte lättat.
Kriisi ei ole helpottunut.
Varför har de hittills inte deltagit i planeringen och beslutsfattandet på lika villkor?
Miksi ne eivät ole tähän saakka osallistuneet tasavertaisesti suunnitteluun ja päätöksentekoon?
Liksom andra har sagt är orsakerna till detta komplicerade.
Kuten muut jo totesivat, syyt tähän ovat monitahoiset.

Resultat: 522396, Tid: 0.9891

"Har" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer