INTE PÅ FINSKA

Översättning av inte i Finska

S Synonymer

Resultat: 778723, Tid: 1.1362

ei (348768) en (146842) eivät (54758) et (49761)

Exempel på att använda Inte i en mening och deras översättningar

Åtgärdningsbara %s är inte fokusbar eller valbar.
Toiminto %s ei ole kohdistettavissa tai valittavissa.
S tillhör inte en uppsättning.
S ei kuulu joukkoon.
Det är jag inte så orolig för.
En ole siitä kovin huolissani.
Åtstramningspolitik är inte en princip- den är ett instrument.
Säästötoimet eivät ole periaate, ne ovat väline.

Kapitalmarknadskrisen är inte det enda brådskandet problemet.
Pääomamarkkinoiden kriisi ei ole ainoa kiireellinen ongelma.
Jag var inte den förste som tog upp frågan.
En ollut ensimmäinen, joka otti asian esille.
Den befintliga budgetförordningen tillåter alltså inte en överföring av medel mellan två poster i budgetplanen.
Nykyinen varainhoitoasetus ei siis salli kahden talousnäkymän kohdan keskinäistä rahoitusosuuksien siirtoa.
Kunde inte sluta skratta.
En voi lopettaa nauramista.
Det du inte hittar här behöver du inte.
Mitä täältä et löydä, sitä ei tarvitse.
Varför har de hittills inte deltagit i planeringen och beslutsfattandet på lika villkor?
Miksi ne eivät ole tähän saakka osallistuneet tasavertaisesti suunnitteluun ja päätöksentekoon?
Eftersom de inte vet vad de gör.
Koska he eivät tiedä mitä he tekevät.
Energiförsörjning får inte vara en källa till politisk utpressning.
Energiahuolto ei saa olla poliittisen kiristyksen lähde.
Jag har inte sett det själv än.
Minä en itse sitä vielä ole nähnyt.
Du kan inte missa den stora blå huset på gatan, över den italienska konsulatet.
Et voi olla huomaamatta iso sininen talo kadulla, vastapäätä italian konsulaatti.
Expensensive och säkert inte 4 stjärnor kanske 2,5.
Expensensive ja varmasti ei 4 tähteä ehkä 2,5.
Jag tror inte att medlemsländerna är redo att ändra på det.
En usko, että jäsenmaat olisivat valmiita niitä muuttamaan.
Själva arbetsmarknaden var inte redo för en sådan förändring.
Työmarkkinat itse eivät olleet valmiita sellaiseen muutokseen.
Varför inte du då?
Miksi et sitten sinä?
Där kan även avlidna som inte är medlemmar i kyrkan begravas.
Niille voidaan haudata myös vainajia, jotka eivät kuulu kirkkoon.
Vill inte ens försöka förstå.
En edes yritä ymmärtää.
Du ska inte ta cozaarcomp/ cozaar comp forte om du ammar.
Et saa käyttää cozaar comp- tabletteja, jos imetät.
Det ska inte viftas bort.
Sitä ei saa pyyhittyä pois.
Jag tänker inte ens på dem.
En edes halua ajatella niitä.
När preotact- pennan inte används ska den förvaras i kylskåp.
Kun et käytä preotact- kynää, säilytä sitä jääkaapissa.
Järnvägarna kan fortfarande inte konkurrera med väg-, sjö- och lufttransporter i många fall.
Rautatiet eivät pysty vieläkään monissa tapauksissa kilpailemaan maantie-, vesi- ja ilmaliikenteen kanssa.
Inte implementerad.
Ei toteutettu.
Smittsamma sjukdomar respekterar inte gränser, särskilt när det handlar om stora fågelsträck.
Tarttuvat taudit eivät kunnioita valtionrajoja, etenkään jos muuttovirrat ovat suuria.
Varför kunde du inte förstå honom?
Miksi et voinut ymmärtää häntä?
Jag är inte nöjd med hela förfarandet.
En ole tyytyväinen menettelyyn kokonaisuutena.
Interaktiva %s är inte åtgärdningsbar.
Interaktiivinen %s ei ole toimennettavissa.

Resultat: 778723, Tid: 1.1362

"Inte" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer