MÅSTE PÅ FINSKA

Översättning av måste i Finska

S Synonymer

Resultat: 116822, Tid: 0.5188

Exempel på att använda Måste i en mening och deras översättningar

De måste få en möjlighet.
Heille on annettava tilaisuus.
Programmen för skuldavskrivning måste anpassas till de särskilda omständigheterna i varje enskilt land.
Ohjelmat velkojen anteeksiantamiseksi täytyy räätälöidä erikseen jokaisen maan erityistilanteeseen.
Vi måste vara försiktiga.
Meidän on oltava varovaisia.
Vattenkraften måste kompletteras med andra energiformer än avfallsförbränning.
Vesivoimaa pitää täydentää muilla energiamuodoilla kuin jätteenpoltolla.

Detta måste åtgärdas.
Tilanne on korjattava.
Du måste ha javascript aktiverat i din webbläsare för att kunna använda funktionaliteten på denna hemsida.
Sinun täytyy aktivoida javascript selaimessasi voidaksesi käyttää tämän verkkosivuston toimintoja.
Det måste stå helt klart.
Tämän on oltava täysin selvää.
Videobearbetning måste inte vara svårt och långtråkigt!
Videon editoinnin ei tarvitse olla hankalaa ja pitkäveteistä!
Det måste rättfärdiga sin existens.
Sen täytyy oikeuttaa olemassaolonsa.
Nu måste vi visa att vi är beredda att anta utmaningen.
Meidän pitää nyt osoittaa, että olemme valmiita vastaamaan haasteeseen.
Det måste vara något slags rekord.
Se on varmaan jonkinlainen ennätys.
Allting måste inte tas personligt.
Kaikkea ei tarvitse ottaa henkilökohtaisesti.
Inne på tågstationen måste du hitta ingången till tunnelbanan.
Sisältä rautatieasemalta sinun täytyy löytää sisäänkäynnin metro.
Och vi måste göra det tillsammans.
Ja sekin pitää tehdä yhdessä.
Kommissionen måste snabbt stabilisera mejerimarknaden i europa.
Komission on vakautettava euroopan maitomarkkinatilanne nopeasti.
Dessa stater måste inte upprepa alla våra fel.
Näiden valtioiden ei tarvitse toistaa kaikkia meidän virheitämme.
Abacha måste vara mycket nöjd med det!
Abacha on varmasti hyvin mielissään tästä!
Det måste vara någon slags rekord.
Se on varmaan jonkinlainen ennätys.
Enligt malmström måste vården alltid göras på hundens villkor.
Malmströmin mukaan hoito täytyy toteuttaa aina koirien ehdoilla.
Vi måste tillämpa samma villkor och principer.
Meidän pitää soveltaa samoja ehtoja ja periaatteita.
Utbildningens kvalitet måste förbättras genom utveckling av lärarutbildningen.
Koulutuksen laatua on parannettava opettajankoulutusta kehittämällä.
Det måste ha varit ett svårt beslut.
Se oli varmasti vaikea päätös.
Vilket måste vara något typ av rekord.
Se on varmaan jonkinlainen ennätys.
Vi måste sända ett tydligt budskap.
Meidän on lähetettävä selkeä viesti.
Vi måste inte komma fram till ett jättefördrag, utan till ett mindre fördrag.
Meidän ei tarvitse päätyä jättisopimukseen, vaan pienempään sopimukseen.
Tyvärr måste jag säga att denna lista inte omfattar deklarationen om kvinnors rättigheter.
Joudun ikäväkseni toteamaan, ettei tähän luetteloon sisälly julistusta naisten oikeuksista.
Vi måste anpassa oss till dessa omständigheter.
Meidän täytyy sopeutua noihin olosuhteisiin.
Nu måste du berätta!
Sinun pitää nyt kertoa!
Eu:s insatser måste styras av tre principer.
Eu:n toimia on ohjattava kolmella periaatteella.
Exakta procentandelar måste inte alltid anges.
Tarkkoja prosenttiosuuksia ei aina tarvitse ilmoittaa.

Resultat: 116822, Tid: 0.5188

"Måste" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer