OM PÅ FINSKA

Översättning av om i Finska

S Synonymer

Resultat: 208349, Tid: 1.568

Exempel på att använda Om i en mening och deras översättningar

Du ombeds meddela seedri apartments i förväg om du planerar att anlända efter kl. 18.00.
Ilmoitathan seedri apartmentsille etukäteen, jos aiot saapua klo 18.00 jälkeen.
Efter omröstningen om ändringsförslag 4.
Tarkistusta 4 koskevan äänestyhen jälkeen.
Adoptionens rättsliga verkningar upphör, om adoptanten och adoptivbarnet ingår äktenskap med varandra.
Lapseksiottamisen oikeudelliset vaikutukset lakkaavat, jos ottovanhempi ja ottolapsi menevät keskenään avioliittoon.
Ingegerds sida om gammalt och nytt.
Stubb: vastakkain on uusi ja vanha.

Framställningen till undervisningsministeriet om fördelningen av understöden göres av statens idrottsråd.
Avustusten jakoa koskevan esityksen opetusministeriölle tekee valtion urheiluneuvosto.
Dessa mål kan bara uppnås om samhället visar solidaritet.
Kyseiset tavoitteet voidaan saavuttaa vain, jos yhteiskunta osoittaa yhteisvastuullisuutta.
Vi påbörjade en dialog om mänskliga rättigheter i juni 2009.
Käynnistimme ihmisoikeuskysymyksiä käsittelevän vuoropuhelun kesäkuussa 2009.
Jag tycker om god och nyttig mat.
Pidämme ruoasta joka on hyvää ja hyväksi!
Irland uppfyller kriteriet om den offentliga sektorns finanser.
Irlanti täyttää julkisen talouden rahoitusasemaa koskevan kriteerin.
Om omständigheterna tillåter så träffas vi igen den 23 och 24 februari.
Jos olosuhteet sallivat, tapaamme uudelleen 23. ja 24. helmikuuta.
Skapa om alla.
Luo kaikki uudelleen.
Luxemburg uppfyller kriteriet om den offentliga sektorns finanser.
Luxemburg täyttää julkisen talouden rahoitusasemaa koskevan kriteerin.
Om du stannar en längre tid( 6 nätter eller mer) priserna är förhandlingsbara.
Jos pysyt pitkään( 6 yötä tai enemmän) hinnat ovat neuvoteltavissa.
Jag röstade för resolutionen om rådets toppmöte i mars.
Äänestin maaliskuista neuvoston huippukokousta käsittelevän päätöslauselman puolesta.
Avresa om några timmar.
Lähtö on parin tunnin päästä.
Jag gläds åt att kandidatländernas företrädare kan delta i delegationens arbete om europas framtid.
Olen iloinen, että hakijamaiden edustajat voivat osallistua euroopan tulevaisuutta käsittelevän valtuuskunnan työhön.
Läs mer om eu's ecodesigndirektiv 617/2013, klicka här: www.ptc.panasonic.eu.
Tietoa ecodesign EU säädöksestä 617/2013, katso: www.ptc.panasonic.eu.
I ansökan om tilläggsdel skall anges för bestämmande av årsinkomsten erforderliga uppgifter.
Lisäosahakemuksessa on esitettävä vuositulon määräämistä varten tarpeelliset tiedot.
Visar en ikon i statusraden om sidan innehåller en kanalname.
Näyttää kuvakkeen tilarivillä, jos sivu sisältää syötteenname.
Laddar om skiva.
Ladataan levyä uudelleen.
Nederländerna uppfyller kriteriet om den offentliga sektorns finanser.
Alankomaat täyttää julkisen talouden rahoitusasemaa koskevan kriteerin.
En blogg om hund, hundliv, hundavel och hundträning!
Blogi kertoo lähinnä koirista, koirallisesta elämästä ja koiraharrastuksista.
En stor mängd övrig-information om europeiska unionen är tillgänglig på internet via europa-servern http://europa.eu.int.
Suuri määrä muuta tietoa euroopan unionista on käytettävissä internetissä europa-palvelimen kautta http://europa.eu.int.
Visar en ikon i statusraden om sidan innehåller ett mikroformatname.
Näyttää kuvakkeen tilarivillä, jos sivulle on olemassa mikromuotoname.
PL jag röstade för antagandet av resolutionen om vitryssland.
PL äänestin valko-venäjää koskevan päätöslauselman hyväksymisen puolesta.
Vad anser rådet om grönboken om repatriering?
Mitä mieltä neuvosto on palauttamista koskevasta vihreästä kirjasta?
Skriftlig.-( EN) jag röstade för rosa miguélez ramos betänkande om fiskeriforskning.
Kirjallinen.-( EN) äänestin kalastuksen tutkimusta käsittelevän miguélezin mietinnön puolesta.
Skicka om@ info: tooltip.
Lähetä uudelleen@ info: tooltip.
Om vi vill vara en ledande kraft bör vi göra det absolut klart.
Jos haluamme olla johtava voima, meidän on tehtävä se aivan selväksi.
Vi avvisar också den positiva bedömningen som gjorts om natos utvidgning.
Torjumme myös naton laajentumista koskevan myönteisen arvion.

Resultat: 208349, Tid: 1.568

TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer