DER NACHBAR AUF TSCHECHISCH

Übersetzung für Der nachbar in der Tschechisch

Ergebnisse: 62, Zeit: 0.0324

Beispiele für die Verwendung Der nachbar in einem Satz und ihre Übersetzungen

Der Nachbar, Martinsen, verbirgt etwas!
Soused martinsen něco skrývá!
Der Nachbar hat Ihnen nicht geholfen.
Ten soused vám mohl pomoct ale nepomohl.

Sousedka

( nachbar )
Der Nachbar hat Sie erkannt. Sie waren nachlässig.
Sousedka tě poznala byl jsi nedbalý.
Der Nachbar ist taub, also stören wir ja niemanden.
Sousedka je hluchá takže nikoho nerušíme.
Andere satzbeispiele
Der Nachbar auf unserer Etage ist alt und herzkrank.
Poslyšte náš soused na patře je už starý. má problémy se srdcem.
Der Nachbar unter Ihnen beschwert sich über ein Leck.
Soused dole si stěžuje na prosakování.
Ich bin der Nachbar von gegenüber.
Jsem soused od naproti.
Der Nachbar fand sie vor einigen Stunden.
Soused je našel před pár hodinami.
Der Nachbar sagte er sei eine Art Kunsthändler.
Soused říkal že je to nějakej obchodník s uměním.
Der Nachbar, glaube ich.
Soused myslím.
Er ist der Nachbar meiner Mandantin. Er beaufsichtigt Oliver manchmal.
Je to soused mé klientky který občas dohlíží na olivera.
Der Nachbar sagte, er hätte diese Pilz-Partys ein paarmal im Jahr veranstaltet.
Soused říkal že pořádal tyhle houbičkové večírky několikrát do roka.
Der Nachbar sagt, es war sehr laut.
Soused říkal že jste dost křičela.
Der Nachbar wollte sich über den Lärm beschweren.
Soused si přišel stěžovat na hluk.
Der Nachbar war unser Pfannkuchen in der 10. Etage.
Ten soused je naše palačinka z desátýho patra.
Nein, Sawtooth und der Nachbar... und vier unschuldige Zuschauer.
Ne sawtooth ten soused... čtyři nevinní kolemjdoucí.
Das ist bestimmt nur der Nachbar.
Určitě je to jenom soused.
Vielleicht ist es der Nachbar.
Možná je to ten soused.
Ich bin Rob, der Nachbar.
Jsem rob. soused.
Der Pakistani, der Nachbar.
Mám souseda pákistánce.
Dann ist alles was wir haben der nachbar?
Takže nemáme nic než jméno souseda?
Roger, der Nachbar vom Haus nebenan.
Roger bydlí na vedlejší parcele.
Dein Kind schaut aus wie der Nachbar.
Tvoje dítě se podobá tvému sousedovi.
Aber der Nachbar sagte uns, dass das Motorrad, das normalerweise vor dem Haus parkt, weg ist.
Ale soused nám řekl že motorka která tady normálně parkuje je pryč.
Der Nachbar Bob Gumer fand sie vor ca. einer Stunde, als er mit seinem Hund vorbei ging.
Soused bob gumer je našel asi před hodinou když šel kolem se psem.
Jedenfalls, der Nachbar, der sie heute Morgen fand... kürzlich aus Ecuador eingewandert, Manuel Fierros.
Takže ten soused co je ráno našel. nedávný přistěhovalec z ekvádoru manuel fierros.
Glauben Sie, der Nachbar von Sam's Sohn wusste, dass er neben Sam's Sohn wohnte?
Má pravdu. sousedé z berkowitzova domu neměli ani ponětí že je to známý vrah samův syn?
Und Anthony Bella, der Typ, der Nicky Caesar spielt? Er ist aus Bensonhurst. Der Nachbar des Mannes meiner Cousine.
Anthony bella ten chlápek co hraje nickyho cézara vyrůstal v bensonhurstu vedle manžela přítelkyně mé sestřenice.
Jung, hübsch, können sich Stunden hinter einer Hecke ducken, um zu warten, bis der Nachbar seinen Müll auskippt.
Mladá krásná schopná krčit se za křovím hodiny čekající na sousedku která jde vynést smetí.
Viertens: Russland ist der Nachbar unserer Nachbarn, und ich denke, Nischni Nowgorod wäre eine hervorragende Gelegenheit auf das vor
Čtvrtý bod rusko je sousedem našich sousedů domnívám se že nižnij novgorod může být skvělou příležitostí pro jednání

Ergebnisse: 62, Zeit: 0.0324

Siehe auch


ein nachbar
soused sousedi
mein nachbar
můj soused mí sousedé
ihr nachbar
váš soused
unser nachbar
náš soused můj sused
dein nachbar
tvůj soused váš soused

Wort für wort übersetzung


nachbar
- soused sousede sousedka
TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr