HOLEN AUF TSCHECHISCH

Übersetzung für Holen in der Tschechisch

S Synonyme

Ergebnisse: 2410, Zeit: 0.142

Beispiele für die Verwendung Holen in einem Satz und ihre Übersetzungen

Wir müssen nur noch etwas holen, dann verlassen wir Moskau für immer.
Ještě musíme vzít jednu věc poté nadobro opustíme moskvu.
Gehen zurück zu Küche, holen Schlüssel aus Tasche von tote Butler.
Bežte do kuchyne vzít klíc z kapsy mrtvého sluhy.
Wir holen ihn, er hat keine Kugeln mehr.
Musíme ho dostat. nemá náboje.
Wir holen sie zurück.
Musíme ji dostat zpátky.
Gott, holen wir einen Priester!
Panebože musíme k ní přivést kněze!
Und holen Moriarty zurückholen.
Přivést jima moriartyho zpět k životu.

Donést

( bringen , holen , besorgen )
Holen Sie mir und Serena bitte 2 grüne Chais?
Můžeš mě sereně donést dva zelené čaje?
Ich kann Tee holen... nachdem ich Essen hole.
Můžu nějaký čaj donést když se půjdu ven najíst.
Das Ding, das wir holen müssen, ist da drin?
Ta věc kterou máme sehnat ta je uvnitř?
Ihr müsst Hilfe holen.
Musíš sehnat pomoc.
Du kannst den Schraubenschlüssel holen, den ich hab fallen lassen.
Můžeš přinést ten klíč který jsem upustil.
Ich kann ihn holen, wenn du willst.
Můžu ho přinést jestli chceš.
Andere satzbeispiele
Wir müssen die Samen holen, bevor sie sie finden.
Musíme vzít semínka než je najdou.
Wir holen... es zurück!
Musíme ho dostat zpátky!
Und wir können sie uns holen.
My mu je můžeme vzít.
Ich werd sie holen, bevor ich es vergesse.
Měl bych jí přinést než na to zapomenu.
Wir müssen diese Pflanze holen.
Potřebujeme vzít tu rostlinu.
Wir müssen Paige holen.
Musíme dostat paige.
Ich könnte deine Stifte holen, und nach dem Essen könntest du es fertig malen.
Můžu ti přinést pastelky po obědě to můžeš dokreslit.
Sie wollten ihn nach Prag holen.
Chtěl byste si ho vzít do prahy.
Nance, wir müssen dich hier raus holen.
Nance musíme tě odtud dostat.
Ich gehe Hilfe holen.
Půjdu sehnat pomoc.
Wir müssen die Eier vom Schiff holen.
Musíme ta vejce dostat z lodi.
Du musst meinen Ring holen.
Musíš mi donést můj prsten.
Wir müssen Hilfe holen.
Musíme ti sehnat pomoc.
Wenn ich zu deinem Wagen komme, kann ich ein paar Bomben holen.
Když se dostanu k tvýmu náklaďáku můžu přinést pár bomb.
Wir müssen alle holen.
Musíme vzít každého.
Wann holen wir ihn?
Kdy ho pojedeme vyzvednout?
Wir müssen ihn da raus holen.
Musíme ho odtud dostat.
Ich muss noch Kaffee holen.
Musel jsem donést víc kafe ze skladiště.

Ergebnisse: 2410, Zeit: 0.142

Siehe auch


zu holen
pro dostat získat vzít
wir holen
dostaneme vezmeme vyzvedneme seženeme jdeme pro
sie holen
pro ni pro vás dostat
hilfe holen
pro pomoc sehnat pomoc přivolat pomoc seženu vám pomoc
ihn holen
pro něj ho přivést ho zavolat ho vyzvednout
mich holen
pro přinesu mě vezme
uns holen
pro nás získat seženeme jít pro
kaffee holen
pro kafe pro kávu přinést kafe
es holen
pro to seženu to pro něj dojít pro to vyzvednout
wasser holen
pro vodu dát vodu vodu nanosit donese vodu
eis holen
pro led zmrzlinu
bier holen
pro pivo donést pivo piv jít na pivo přinést pivo
holen gehen
dojdu pro zajít pro pro něj vrátit chodit pro
luft holen
nadechnout nádech chytíme dech nadechněme nadechovaly
jemanden holen
někoho přivést někoho zavolat pro někoho zašla našel někoho
wagen holen
pro auto s tím čtyřkolákem pro kočár přiveze auto pro auťák
holen kann
může vyzvednout si mohl odnést si může vzít nemůžete vytáhnout dokáže dostat
holen sie mir
sežeňte mi přineste mi dejte mi spojte mě přines mi
wir holen sie
dostaneme vás
holen sie ihn
dostaňte ho přiveďte ho pro něj dostaň ho sežeňte ho
TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr