ICH HATTE AUF TSCHECHISCH

Übersetzung für Ich Hatte in der Tschechisch

S Synonyme

Ergebnisse: 7752, Zeit: 1.3132

měl jsem (1786) mám (327) já měl (158) byl jsem (87) dostal jsem (37) už jsem (48) měi jsem (26) řekl jsem (11) už mě (16) měla jsem (1037) měl (93) já měla (91) neměl jsem (77) byla jsem (55) měla (54) neměla jsem (48) nemám (44) já mám (42) jsem byla (14) dostala jsem (11) řekla jsem (8) já nemám (7) nebyla jsem (5) já už (4) neřekl jsem (3)

Beispiele für die Verwendung Ich Hatte in einem Satz und ihre Übersetzungen

Měl jsem

Ich hatte einen Unfall unter Alkoholeinfluss.
Měl jsem nehodu řídil jsem pod vlivem.
Ich hatte Sex mit ihr.
Měl jsem s ní sex.
Ja, ich hatte Glück.
Jo mám štěstí.
Ich hatte eine Gehirnerschütterung.
Mám otřes mozku.
Ich hatte Jahre zur Vorbereitung.
Já měl na přípravu roky.
Ich hatte mal eine Schwester.
Já měl kdysi sestru.

Byl jsem

Ich hatte Angst.
Byl jsem vyděšený.
Ich hatte viel Druck.
Byl jsem pod velkým tlakem.

Dostal jsem

Ich hatte einen Krampf.
Dostal jsem křeč.
Ich hatte ein plötzliches Verlangen.
Dostal jsem náhlou chuť.

Už jsem

Ich hatte genug gehört.
Už jsem slyšel dost.
Ich hatte vergessen, dass du das kannst.
Už jsem zapomněl co umíš.

Měi jsem

Ich hatte zu tun.
Měi jsem nějakou práci.
Ich hatte meine eigenen Gründe.
Měi jsem své vlastní důvody.
Andere satzbeispiele
Ich hatte die Wahl, Lord Commander.
Měl jsem na výběr lorde veliteli.
Hey, ich hatte einen Herzinfarkt, Leute.
Hele lidi měl jsem infarkt.
Aber ich hatte einen großartigen.
Ale mám jednoho skvělého.
Ich hatte diese Idee.
Měl jsem takovej nápad.
Ich hatte Glück, dass er da war.
Mám štěstí že tam byl.
Ich hatte so eine in Okinawa.
Já měl takovou na okinawě.
Ich hatte ein Glas in der Hand.
Já měl sklenku v ruce.
Doch, ich hatte Schule.
Ne byl jsem ve škole.
Ich hatte dieses Buch."Die besten explodierten Restaurants der Geschichte.
Mám jednu knihu. nejlepší explodující restaurace dějin.
Ich hatte es abgeschaltet.
Měl jsem ho vypnutý.
Ich hatte eine Verabredung, aber.
Mám schůzku ale.
Ich hatte einen Wohnwagen?
Já měl přívěs?
Ich hatte ein Meeting.
Byl jsem na schůzi.
Ich hatte ein ähnliches Erlebnis in Russland.
Měl jsem podobnou zkušenost v rusku.
Ich hatte eine gute Idee.
Dostal jsem nápad.
Aber ich hatte noch einen Plan.
Mám ale jinej plán.

Ergebnisse: 7752, Zeit: 1.3132

Siehe auch


ich hatte gehofft
doufal jsem doufala jsem
ich hatte angst
bál jsem se bála jsem se
aber ich hatte
ale měl jsem ale já měl ale já jsem
ich hatte nur
jen jsem
ich hatte gerade
právě jsem zrovna jsem
ich hatte vergessen
zapomněl jsem
ich hatte sie
jsem vás měl jsem ji
ich hatte schon
jsem zažil jsem
ich hatte es
měl jsem to jsem to mám to
ich hatte recht
měl jsem pravdu já měla pravdu
ich hatte mal
jednou jsem měl míval jsem kdysi jsem měla
ich hatte ihn
měl jsem ho mám ho jsem ho
ich hatte auch
taky jsem měl taky
ich hatte glück
měl jsem štěstí mám štěstí
ich hatte gedacht
myslel jsem
ich hatte meine
měl jsem
ich hatte nichts
nemám nic nic jsem
was ich hatte
co jsem měl co mám
ich hatte heute
měl jsem dnes dnes jsem měla dneska jsem
ich hatte erwartet
čekal jsem očekával jsem očekávala jsem

Wort für wort übersetzung


ich
- to
hatte
- měl jsem

S Synonyme von "ich hatte"


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr