NOCH AUF TSCHECHISCH

Übersetzung für Noch in der Tschechisch

S Synonyme

Ergebnisse: 67525, Zeit: 0.749

Beispiele für die Verwendung Noch in einem Satz und ihre Übersetzungen

Noch etwas?
Ještě něco?
Kann dieser Tag noch schlimmer werden?
Může tento den být ještě horší?
Bist du noch auf der richtigen Seite?
Jsi pořád na té správné straně?
Du redest noch mit ihm?
Takže ty s ním pořád mluvíš?
Ich hatte noch eine Idee.
Měla jsem další myšlenku.
Ich gebe dir noch ein Küsschen!
Dám ti další pusu!
Offenbar ist Mitchum noch im Büro.
Mitchem je stále v kanceláři.
Wir haben noch eine Stunde.
Stále máme hodinu.

Je

( ist , wird , hat )
Verdammt noch mal, wir haben einen.
Zatraceně! je to jeden z nich. vidíš.
Hier noch ein paar andere Bilder.
Zde je několik dalších obrazů.
Andere satzbeispiele
Kann ich Sie noch etwas fragen?
Můžu se zeptat ještě na něco?
Hab ich noch nicht erfahren.
To jsem ještě nezjistil.
Wir warten noch auf die Schmauchspurentests.
Pořád čekáme na výsledky.
Weder Himmel noch Hölle, Sir.
Ani nebe ani peklo pane.
Noch'ne runde, bitte.
Další rundu prosím.
Ich bin noch nicht tot.
Ještě nejsem tuhej.
Meine Hand tut noch weh... vom Autogrammeschreiben im Doughnut-Laden heute Morgen.
Pořád mě bolí ruka od těch autogramů které jsem rozdávala ráno v cukrárně.
Weder ihn noch die anderen.
Ani jeho ani ostatní.
Noch zwei Bier?
Dvě další piva?
Trask ist noch auf dem Hof, aber ich will Lily bei der Arbeit beobachten.
Trask je pořád na dvoře ale chci sledovat lily v práci.
Möchten Sie uns noch etwas sagen?
Chtěla by jste nám ještě něco prozradit?
Er wird noch hier sein, wenn du zurückkommst.
On tu stále bude až se vrátíš.
Noch nicht.
Zatím ne.
Ist er noch da?
Je tam pořád?
Der Hersteller überprüft noch, wo es verkauft wurde.
Výrobce stále zjišťuje kde byl prodán.
Weder ihn noch die anderen.
Ani jeho ani ty ostatní.
Wie lange müssen wir noch ihren Dreck wegräumen?
Jak dlouho ještě budeme muset uklízet jejich nepořádek?
Mrs. Drakehatgerade noch eine SMS geschickt.
Paní drakeová poslala další zprávu.
Wer war noch auf Aryas Starks lustiger kleiner Liste?
Kdo ještě byl na směšném seznamu aryi stark?
Noch dessen Vater, noch der Vater vor ihm.
Ani jeho otec ani jeho otec před ním.

Ergebnisse: 67525, Zeit: 0.749

TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr