STEHT AUF TSCHECHISCH

Übersetzung für Steht in der Tschechisch

Ergebnisse: 7127, Zeit: 0.8115

Beispiele für die Verwendung Steht in einem Satz und ihre Übersetzungen

Es steht alles hier in den Akten.
Všechno je to v těchhle spisech.
Hier steht, Sie sind Zahnarzt.
Tady stojí že jste zubař.
Jedes Unternehmen steht zum Verkauf.
Každá společnost je na prodej.
Steht hier schon 1.000 Jahre.
Stojí tady už 000 let.
Aber hier steht es. Stradivari.
Ale tady je to napsáno stradaberries.
Hier steht, es gibt kontinentales Frühstück.
Píše se tu že mají kontinentální snídani.
Das ganze Gebiet steht unter Quarantäne!
Celé území je v karanténa!
Steht da, wo er begraben ist?
Píše se tam kde byl pohřben?
Eine wunderschöne Frau steht nackt in unserer Dusche.
Krásná žena stojí nahá v naší sprše.
Die Firma steht jetzt mit Edward auf soliden finanziellen Füßen.
Společnost teď s edwardem dobrý finanční základ.
Da steht"September 1961.
Píše se tu září 1961.
Erfolg steht dir.
Úspěch ti sluší.
In seinen Papieren steht, dass er das Verdienstkreuz erhielt.
V papírech že byl vyznamenán.
Seltsamerweise steht hier nichts über Piraten drin.
Je zvláštní že tu o pirátech nic není.
Wer steht über Ihnen?
Kdo stojí nad vámi?
Hier steht"auswaschbar.
Píše se tu smývatelné.
Steht viel auf dem Kopf, isst Gelée Royale.
Hodně stojí na hlavě jí královskou kašičku.
Das steht Ihnen.
Sluší vám to.
Vincent, Julianna steht eine Anklage wegen mehrfachen Mordes bevor,
Vincente julianna čelí několika obvinění z vraždy.
Es steht in Adams Vertrag.
Adam to ve smlouvě.
Steht jedenfalls auf meinem Diplom.
Aspoň je to na mém diplomu.
Da steht Robert Quinn?
Je tam napsáno robert quinn?
Die Automobilindustrie steht weltweit unter Druck.
Automobilový průmysl čelí po celém světě velkému tlaku.
Da steht es. 8. Schwarz auf weiß.
Tak to tam stojí. osum. černý na bílým.
Da steht ein Bett.
Je tam lůžko.
Europa steht in der Pflicht, die Ernährungssicherheit seiner Bürger zu garantieren.
Evropa povinnost zajistit svým občanům dodávky potravin.
Hier steht, wir sollten in Teams arbeiten.
Píše se tu že bychom měli fungovat v týmech.
Blau steht dir.
Modrá ti sluší.
Es steht ihnen frei, zu tun, was sie wollen.
Nic jim nebrání v tom aby udělali cokoli budou chtít.
Was steht denn da für Sonntag?
Co tu mám napsáno na neděli?

Ergebnisse: 7127, Zeit: 0.8115

Siehe auch


steht da
je tam se tam píše tam stojí
steht fest
je jisté je jasné
steht hier
je tady tu stojí to tady tohle je
steht noch
je ještě pořád stojí je stále je pořád ještě jsem
steht bereit
je připraven je připravená je připravené
steht draußen
je venku stojí venku chodníku
steht jetzt
je teď teď stojí je nyní
steht jedoch
je však je navzdory však nebrání
steht hinten
je vzadu na mě je zezadu
steht dir gut
ti sluší
steht in flammen
hoří je v plamenech nynízaplavena plameny je v rozkladu
steht auf dem spiel
je v sázce na vlásku
hier steht
píše se tu tady se píše tady stojí tady je
da steht
je tam píše se tu tady je píše se tam to je
geschrieben steht
psáno jest napsáno
dort steht
píše se tam je tam tam stojí tam bude stát
darin steht
píše se v stojí tam je v píše se tam
draußen steht
venku je venku stojí venku máme
darauf steht
za to je což ve státě čeká
TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr