ÍRÁNSKÝ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Íránský in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 263, Zeit: 0.2754

Beispiele für die Verwendung Íránský in einem Satz und ihre Übersetzungen

Iranische ( íránský , íránská , íránské )
Zaprvé hlavní íránský vědec byl nedávno zavražděn při brutálním teroristickém útoku.
Erstens: Der führende iranische Atomwissenschaftler wurde vor Kurzem bei einem brutalen terroristischen Angriff getötet.
Militantnější íránský postoj zřejmě zesílí tření s irákem vyvolá tu další protiamerické násilí.
Eine militantere iranische Haltung wird die Reibereien mit dem Irak möglicherweise verstärken und dort weitere antiamerikanische Gewalttaten hervorrufen.
Íránský jaderný fanatik.
Irans nukleare Eiferer.
Íránský stín nad pákistánem.
Irans Schatten hängt über Pakistan.
Das iranische
Ahmadínedžád navíc otevřeně obhajuje íránský spěšný program usilující o získání jaderných zbraní.
Außerdem vertritt Ahmadinedschad offen das iranische Crash-Programm für die Herstellung von Kernwaffen.
Íránský vládní systém nereprezentuje celý národ.
Das iranische System repräsentiert nicht die ganze Nation.
Des iran
Rúhání měl nedávno příležitost íránský postoj rozebrat.
Rohani hatte vor kurzem die Gelegenheit, die Haltung des Iran zu erörtern.
Íránský ministr zemědělství.
Der Landwirtschaftsminister des Iran.
Andere satzbeispiele
Obamův íránský rok.
Iran- Obamas Jahr der Entscheidung.
Pravý íránský kaviár.
Echten Kaviar, iranischen.
Ruský červený drát zelený íránský nálož prostě neaktivují.
Roter russischer und grüner iranischer Draht gehen nicht. Zündung zu niedrig.
Ideologická zkostnatělost samotná však často bezdůvodný íránský antiamerikanismus nevysvětluje.
Der ideologische Starrsinn allein erklärt jedoch nicht den oft unnötigen iranischen Antiamerikanismus.
Íránský rial.
Iranischer Rial.
Řekněme že váš cíl je pochybný íránský bankéř který pracuje mimo bejrút.
Sagen wir, das Zielobjekt ist ein zwielichtiger iranischer Bankier, der von Beirut aus operiert.
V této zemi jste stále íránský občan.
In diesem Land sind Sie immer noch iranischer Staatsangehöriger.
Íránský preventivní úder.
Der iranische Präventivschlag.
Co ten íránský špeh kterému explodovala hlava vedle mého parťáka.
Was ist mit dem iranischen Spion, dessen Hirn Sie über meiner Partnerin verteilt haben?
Šampaňské paštiku z husích jater íránský kaviár... nezapomeňte barevnou televizi.
Champagner, Gänseleberpastete, Kaviar aus dem Iran... Vergesst den Farbfernseher nicht.
Íránský režim je možná největší hrozbou světovému míru právnímu řádu.
Das iranische Regime ist die wahrscheinlich größte Gefahr für Frieden und Rechtsstaatlichkeit in der Welt.
Kdy má íránský velvyslanec dorazit.
Wann kommt der iranische Botschafter?
Íránský program vývoje jaderných zbraní je důvodem k obrovským obavám na místní mezinárodní úrovni.
Das iranische Atomwaffenprogramm ist Anlass zu enormer regionaler und internationaler Besorgnis.
V ponožce měl minci. íránský riál.
Es war eine Münze in seiner Socke, ein iranischer Rial.
Amerika akceptuje současný íránský režim pouze zdráhavě.
Amerika akzeptiert das aktuelle Regime des Irans nur widerwillig.
Přestože íránský režim je nadále agresivně protiamerický íránský lid je otevřeně proamerický.
Während das iranische Regime weiterhin aggressiv antiamerikanisch bleibt, ist das iranische Volk offen proamerikanisch.
Kampaň freesaeed osvoboďte saeeda íránský webový vývojář strávil ve vězení již šest let.
FreeSaeed: das sechste Jahr Gefängnis für den iranischen Software-Entwickler.
Takže to je on ten íránský finančník.
Also das ist der, der iranische Geldgeber?
Jak tedy íránský lid své hlasování zváží.
Wie also wird das iranische Volk seine Stimmen verteilen?
Íránský prezident mahmúd ahmadínedžád takový výsledek dychtivě veřejně očekával.
Der iranische Präsident Mahmoud Ahmadinedschad hatte seine Erwartung eines derartigen Ergebnisses freudig und öffentlich zum Ausdruck gebracht.
Ať už je však íránský režim jakkoli radikální sebevražedný není.
So radikal allerdings das iranische Regime auch sein mag, selbstmörderisch ist es nicht.
To jsme snad na íránský svatbě.
Sind wir auf einer Hochzeit im irak?

Ergebnisse: 263, Zeit: 0.2754

"Íránský" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr