ÚTOČÍ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Útočí in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 252, Zeit: 0.2257

Beispiele für die Verwendung Útočí in einem Satz und ihre Übersetzungen

Sledujeme několik menších lodí které útočí na satelit.
Mehrere kleinere Schiffe greifen den Satelliten an.
Opravdu komunisté útočí na phat diem.
Greifen die Kommunisten tatsächlich... Phat Diem an, Bill?
Angriff ( útok , napadl , zaútočit )
Kořeněná kuřecí křídla útočí!
Angriff der pikanten Hühnerbeine.
Calamariné opět útočí.
Erneuter Angriff.
Teď na ni útočí nájemní vrazi v zatraceném wayneově sídle!
Und nun wird sie von Attentätern auf dem verdammten Wayne Manor attackiert?
Útočí na kapitána.
Der Captain wird angegriffen.
Attackieren
Vypadá to že útočí hlavně reflexně.
Sie attackieren hauptsächlich als Reflex.
Je to téměř jako ideologická reakce jako protilátka která na toho člověka útočí.
Es ist fast eine ideologische Reaktion so wie Antikörper, die einen Menschen attackieren.
Andere satzbeispiele
Ale otče vláda otevřeně útočí na církev.
Aber Padre, die Regierung greift öffentlich die Kirche an!
Formule neviditelnosti útočí na organické buňky myši cartera jeho šaty.
Die Unsichtbarkeit greift organische Zellen an. Mäuse, Carter, Carters Kleidung.
Saruman útočí ze železného pasu.
Saruman greift von Isengart an.
Špinavý příšery útočí!
Das Klebe-Monster! angriff!
Sand demon útočí vždy na dvou frontách.
Sand Demon greift immer auf zwei Arten an.
Útočí na ni zevnitř.
Greift sie von innen an.
Vzpomínáš si jak aswang útočí.
Erinnerst du dich, wie Aswang angriff?
Nepřítel útočí na firewall.
Feind greift Firewall an.
Nejprve anonymní separatisté útočí na civilisty policii.
Erst greifen anonyme ethnische Sezessionisten die Polizei und Zivilisten an.
Ning'tao také zpomalila útočí na nepřítele.
Die Ning'tao greift den Feind an.
Samurajové útočí na město!
Die Samurai greifen die Eisenhütte an!
Smrtonosná kočka útočí na tvé nohy.
Die Todeskatze greift Ihre Beine an.
Luteráni útočí na to co vnímají jako zkaženost říma.
Die Lutheraner greifen an, was für sie für die Verkommenheit Roms steht.
CMT útočí na periferní nervový systém paže nohy ruce chodidla.
CMT greift das periphere Nervensystem an, Arme, Beine, Hände und Füße.
Proč na nás útočí.
Warum greifen sie uns an?
RS útočí na imunitní systém.
MS greift das Immunsystem an.
Muž útočí na ženu.
Ein Mann greift eine Frau an.
Drejové útočí na únikové moduly.
Drej-Schiffe greifen die Fluchtfahrzeuge an.
Ruth na mě útočí.
Ruth greift mich an?
Jo medvědi většinou útočí v teritoriu. v obraně.
Ja, und Bären greifen normalerweise nur in ihrem Territorium an.
FT-28. jeho protilátky útočí na jeho krevní cévy.
Seine Antikörper greifen seine Blutgefäße an.
Tenhle strom útočí na lítost uvnitř všech kteří sem přijdou.
Dieser Baum greift nach der Reue in jedem, der hierher kommt.

Ergebnisse: 252, Zeit: 0.2257

Siehe auch


na nás útočí
greifen uns an wir angegriffen werden auf uns einstürmen

"Útočí" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr