ŘÍMANÉ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Římané in der Deutsch

Ergebnisse: 274, Zeit: 0.0766

Beispiele für die Verwendung Římané in einem Satz und ihre Übersetzungen

Römer ( římané , římský , římě )
Římané před otroky!
Römer vor Sklaven!
Jedenkrát přes rubicon římané jsou občané,ne vojáky.
Diesseits des Rubikon sind Römer Bürger, nicht Soldaten.
Die römer ( římané , římský , římě )
Římané se jich obávali.
Die Römer fürchteten sie.
Římané mají zdegenerované mozky veličenstvo.
Die Römer sind geistig minderbemittelt, Eure erlauchte Majestät.
Andere satzbeispiele
Římané! vpřed!
Römer, vorwärts!
Staří římané byli civilizovaní.
Die alten Römer hatten eine Zivilisation.
Římané krajané co říkáte.
Römer, Landsmänner, was meinst du?
Přátelé římané rodáci dopřejte mně piva!
Freunde, Römer, Landsleute, leiht mir eure Biere!
Ti římané!
Diese Römer.
Na tomto římané přibili ježíše ke kříži.
Da wird Jesus von den Römern ans Kreuz geschlagen.
Římané mají zdegenerované mozky veličenstvo.
Die Römer sind geistig behindert, Eure erlauchte Majestät.
Římané říkají že jsme zvířata.
Die Römer sagen, wir seien Tiere.
Římané nám pomohou.
Die Römer werden uns aushelfen.
Když se objevili římané... myslel jsem že už tě nikdy nespatřím.
Als die Römer kamen, ich dachte ich würde dich nie wiedersehen.
Římané říkali to samé o ježíšovi.
Die Römer sagten dasselbe über Jesus.
Římané tomu říkali vastatio.
Die Römer nannten es"vastatio.
Římané nám všechno sebrali.
Die Römer haben uns alles weggenommen.
Římané hlídají ulice.
Die Römer patrouillieren die Straßen.
Římané ho odvedli.
Die Römer haben ihn mitgenommen.
Ani římané.
Nicht mal die Römer.
Že tyhle obrazy namalovali římané.
Dass diese Bilder von den Römern gemalt wurden.
Musím uznat že římané měli styl.
Ich muss zugeben, die Römer hatten Stil.
Tuším že našeho doktora možná unesli římané.
Mein Arzt wurde von den Römern entführt.
Jo římané jasně.
Ja, die Romans. Ja.
Velké město které postavili římané do dnešních dnů pořád stojí.
Eine große Stadt, die die Römer bauten, und die heute noch steht.
Římané víte že polovinu svého života sloužím svaté stolici.
Lhr wisst, dass ich dem heiligen Stuhl schon ein halbes Leben lang diene.
Římané zapalovali ohně v lebkách svých mrtvých aby mohli zapomenout na svou minulost.
Die Römer entzündeten in den Schädeln ihrer Toten ein Feuer, damit sie ihre Vergangenheit vergessen.
Římané mají pravdu. máme rodiny.
Die Römer haben recht, wir haben Familien.
Ani římané.
Nicht die Römer.
Tak jako římané pod naším velením.
Wie die Römer unter unserem Kommando.

Ergebnisse: 274, Zeit: 0.0766

Siehe auch


staří římané
die alten römer alten romer die antiken römer
římané mají
römer sind römer haben

"Římané" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr