ŠŤASTNÝM AUF DEUTSCH

Übersetzung für Šťastným in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 255, Zeit: 0.0738

Beispiele für die Verwendung Šťastným in einem Satz und ihre Übersetzungen

Glücklich ( šťastná , šťastní , šťastně )
Jsem rád že tě má bolest činí šťastným.
Freut mich, dass mein Leid dich glücklich macht.
Nevím jak ho udělat šťastným.
Ich weiß nicht, wie ich ihn glücklich mache.
Mickey wright nepojede přes půlku světa aniž by se vrátil s historkou o lásce se šťastným koncem.
Mickey Wright kommt nicht ohne eine Liebesgeschichte mit Happy End zurück.
Tvá pomsta není tvým šťastným koncem.
Deine Rache ist nicht dein Happy End.
Andere satzbeispiele
Ten kdo řekl raději bych byl šťastným než dobrým věděl o životě hodně.
Der sagte:"Ich hätte lieber Glück als Talent", war sehr weise.
Dělá ho šťastným.
Sie macht ihn glücklich.
Mohla bys ho učinit velmi šťastným.
Ihr könntet ihn sehr glücklich machen.
Patchwork je ale komedie se šťastným koncem.
Patchwork" ist'ne komödie mit Happy End!
Myslela jsem méně šťastným.
Ich meinte die weniger glücklichen.
Víš co by mě udělalo šťastným.
Weißt du, was mich glücklich machen würde?
Takže jeho zabití je tvým šťastným koncem.
Und ihn zu töten ist dein Happy End?
Mělo by to mít něco společného s jeho šťastným manželstvím.
Hat es etwas mit seiner glücklichen Ehe zu tun?
Nebudeme se z úcty k nim chlubit naším šťastným vztahem.
Lass uns unsere glückliche Beziehung, aus Respekt vor ihnen, nicht zu offen zeigen.
Guiness s jeho velice šťastným majitelem.
Guiness, mit seinem sehr glücklichen Besitzer.
Nicméně je jednodušší vládnout šťastným poddaným než naštvaným.
Dennoch... es ist leichter, glückliche Untergebene zu regieren als wütende.
Dnešek není šťastným dnem pro nikoho.
Das ist kein glücklicher Tag, für niemanden.
Myslím že ho učiní šťastným.
Ich glaube, sie wird ihn glücklich machen.
Určitě mě pozvěte na svatbu ať je tím šťastným kdokoliv.
Sie müssen mich zur Hochzeit einladen, wer der Glückliche auch sein mag.
Možná patříte k těm šťastným.
Vielleicht gehörst du zu den Glücklichen.
Je těžké být šťastným.
Es ist schwer, glücklich zu sein.
No většinou nedávám takovéhle věci šťastným novomanželům.
Nun, normalerweise gebe ich dem glücklichen Paar nicht solches Zeug.
Myslím že jsi právě udělal někoho moc šťastným.
Du hast gerade jemanden sehr glücklich gemacht.
Víš jak šťastným mě děláš.
Weißt Du, wie glücklich Du mich machst.
Podle vašeho názoru co dělá vaše manželství šťastným.
Und was macht Ihre Ehe zu einer glücklichen Ehe?
To musí bejt tak těžký v takovým malým šťastným městečku jako je dual spires.
Es muss so schwer sein in einer kleinen, glücklichen Stadt wie Dual Spires.
Rakovina mě udělala šťastným.
Krebs hat mich glücklich gemacht.
Takže kdo chce fotku se šťastným párem.
Also, wer will ein Bild mit dem glücklichen Paar?
Říká si chudák vdovec kéž bych ho mohla učinit šťastným.
Sie sagen:"Der arme witwer. wenn ich ihn nur glücklich machen könnte.
To je ono. udělej taťku šťastným.
Oh, so ist es richtig, mach Papa glücklich.
Udělej taťku opravdu šťastným.
Das macht Papa wirklich glücklich.

Ergebnisse: 255, Zeit: 0.0738

Siehe auch


méně šťastným
die weniger glück bedürftig sind weniger glücklichen
co tě dělá šťastným
was dich glücklich macht was dich glücklich gemacht hat wer macht dich glücklich bist du jetzt glücklich

"Šťastným" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr