ŠAMPAŇSKÉHO AUF DEUTSCH

Übersetzung für Šampaňského in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 265, Zeit: 0.0677

Beispiele für die Verwendung Šampaňského in einem Satz und ihre Übersetzungen

Champagner ( šampaňské , šampus , šampaňském )
Kolik šampaňského jsi vypila.
Wie viel Champagner hattest du?
Dvě sklenice šampaňského prosím.
Zwei Gläser Champagner, bitte.
Levného šampaňského víte žádná skvělá značka.
Ein unbedeutender Sekt, wissen Sie, keine besondere Qualität.
Mám telefon celý od šampaňského!
Du hast Sekt auf mein Telefon geschüttet!
Den champagner
Ale bez šampaňského.
Aber ohne den Champagner.
Terezin žlutý prášek přidaný do šampaňského v pravý okamžik dovede zázraky.
Das gelbe Pülverchen, das Therese in den Champagner geben wird, wird Wunder bewirken.
Andere satzbeispiele
Chceš více šampaňského nebo ne.
Willst du mehr Champagner oder nicht?
Na první láhev filórijského šampaňského.
Auf die erste Flasche des Fillorian Champagners.
Sklenka šampaňského na národní pýchu.
Ein Glas Champagner auf den"Stolz der Nation"!
Láhev nejlepšího šampaňského. -výborně.
Bitte eine Flasche lhres besten Champagners.
Pošlu ti láhev šampaňského z posranýho středozápadu.
Ich schicke dir eine Flasche Sekt aus dem Mittelwesten,
Dáme si dvě skleničky vašeho nejlepšího šampaňského.
Und wir hätten gern zwei Gläser Ihres besten Champagners.
Sklenku šampaňského pro ukrácení chvíle.
Vielleicht ein Glas Champagner, um die Zeit zu überbrücken?
Měl jsem pár skleniček šampaňského.
Ich habe nur ein paar Gläser Champagner getrunken.
Už nikdy se nenapiju šampaňského.
Ich trinke nie wieder Champagner.
Poslužte si trochou šampaňského.
Nehmt euch ein bisschen Champagner.
Potoky šampaňského.
Flüsse von Champagner.
Jen jsem měla moc... šampaňského.
Nur etwas zu viel Champagner.
Dáme si sklenku šampaňského.
Lass uns ein Glas Champagner trinken.
Přines další lahve šampaňského.
Hol noch eine Flasche Champagner.
Nabídl jsem vám úplně první skleničku šampaňského.
Ich gab Ihnen das allererste Glas Champagner.
Mohu vám nabídnout sklenku šampaňského.
Darf ich Ihnen ein Glas Champagner anbieten?
Namáčel jste si někdy čipsy do šampaňského.
Schon mal einen Kartoffelchip in Champagner getunkt?
Než na to zapomenu pošlete bednu šampaňského joeu mcmillanovi.
Bevor ich es vergesse. Schick Joe McMillan eine Kiste Champagner.
Jsou v pokoji 19. má lahev šampaňského.
Sie sind in Zimmer 19. Er hatte eine Flasche Champagner.
Láhev šampaňského prosím.
Bitte eine Flasche Champagner.
Dejte si skleničku šampaňského.
Trinken Sie Champagner.
Ještě jsem dneska neměla jídlo. dal jsi něco do šampaňského.
Das ist wohl der Champagner, ich hab' heute noch nichts gegessen.
Mám venku limuzínu láhev chlazeného šampaňského.
Ich habe eine Limousine draußen, eine Flasche von gekühltem Champus.
Měla jen jeden lok šampaňského.
Sie hatte nur einen Schluck Schampus.

Ergebnisse: 265, Zeit: 0.0677

Siehe auch


S Synonyme von "šampaňského"


"Šampaňského" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr