ŠTĚDRÝ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Štědrý in der Deutsch

Ergebnisse: 258, Zeit: 0.096

Beispiele für die Verwendung Štědrý in einem Satz und ihre Übersetzungen

Großzügig ( velkorysý , štědrý , štědré )
Štědrý férový bez předsudků.
Großzügig, fair, vorurteilsfrei.
Dokonce štědrý.
Großzügig, sogar.
Weihnachten ( vánoce , svátky , vánoční )
Protože je štědrý den dopindere.
Es ist Weihnachten, Dopinder.
Štědrý večer strávíš s césarem.
Und heute Abend feierst du Weihnachten mit César.
Říkal táta jestli příjde na štědrý večer či ráno o vánocích.
Hat Dad gesagt ob er an Heilig Abend oder am Weihnachtsmorgen da ist?
Synku je štědrý večer.
Junge, es ist Heilig Abend.
Andere satzbeispiele
Vy jste v budapešti na štědrý večer sám.
Du bist am Heiligen Abend allein in Budapest?
Je štědrý... co se peněz týče.
Er ist großzügig... was das Geld angeht.
Štědrý večer se točí okolo ježíška.
Am Heiligen Abend feiern wir in der Kirche die Geburt des Christuskindes.
Tak štědrý nejsem.
So großzügig bin ich nicht.
Na štědrý večer byli jsme dlouho vzhůru hráli jsme si na mámu tátu.
Am Heiligen Abend blieben wir lange auf und wir spielten Vater-Mutter-Kind,
Můj štědrý přítel!
Mein großzügiger Freund.
Velmi štědrý přítel.
Ein sehr großzügiger Freund.
Tohle je důkaz našeho vděku za váš neuvěřitelně štědrý dar. hnutí je vám vděčné.
Für deine großzügige Spende ist dies ein Zeichen des Danks.
Začínáme na štědrý večer na štědrý večer na IBC.
Es beginnt am Heiligen Abend, dem Heiligen Abend auf lBC.
Každý den je štědrý.
Jeden Tag ist Weihnachten.
Chci být štědrý jako ty.
Ich will so großzügig sein wie du.
Je to štědrý zároveň nezbytný cíl.
Dies ist ein ebenso großzügiges wie notwendiges Ziel.
Velmi štědrý.
Überaus großzügig.
Další štědrý dar církve chudým.
Eine weitere großzügige Spende der Kirche an die Armen.
To je velice štědrý příspěvek.
Das ist ein sehr großzügiger Beitrag,
Je to hodně štědrý dárek hale.
Das ist ein sehr großzügiges Geschenk, Hal.
Tento štědrý výrobce není nikdo jiný než thompson needles že.
Dieser großzügige Herstellungsbetrieb ist nicht zufällig Thompson Needle, oder?
Pan dorian gray náš štědrý hostitel.
Mr. Dorian Gray, unser großzügiger Gastgeber.
Jste příliš štědrý.
Sie sind zu großzügig.
To on je ten štědrý soukromý investor.
Er ist der großzügige, private Kostenträger.
Je vážně moc štědrý.
Er ist wirklich zu großzügig.
To je velmi štědrý dárek.
Das ist ein sehr großzügiges Geschenk.
Když jsme byli spolu tak z něj byl sladký starostlivý štědrý muž.
Als wir noch zusammen waren, war er ein lieber, mitfühlender, großzügiger Mann.
Propustili mě na štědrý večer.
Ich wurde an Heilig Abend entlassen.

Ergebnisse: 258, Zeit: 0.096

Siehe auch


na štědrý večer
an heiligabend am weihnachtsabend am heiligen abend
na štědrý den
an heiligabend am weihnachtstag am weihnachtsabend
je štědrý den
es ist heiligabend heute ist heiligabend nur unglücksmeldungen
jsi tak štědrý
du bist so großzügig so überaus großzügig warst

"Štědrý" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr