ŽÁDNÝ DŮKAZ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Žádný Důkaz in der Deutsch

Ergebnisse: 269, Zeit: 0.0796

keinen beweis (42) keinen hinweis (5) es gab kein anzeichen (1) keine beweise (35) kein beweis (6)

Beispiele für die Verwendung Žádný Důkaz in einem Satz und ihre Übersetzungen

Keinen hinweis
Žádný důkaz pro zločin.
Auch keinen Hinweis auf ein Verbrechen.
Neexistuje však žádný důkaz toho že zonisamid indukuje svůj vlastní metabolismus.
Es gibt keinen Hinweis darauf, dass Zonisamid seinen eigenen Metabolismus induziert.
Kein beweis
Žádný důkaz žádný způsob ani nic jiného nic nezmění.
Kein Beweis, ob so oder so, würde was ändern.
Žádný důkaz že nemůže.
Kein Beweis, dass er es nicht kann.
Andere satzbeispiele
Nemám žádný důkaz že je to můj syn.
Ich habe keinen Beweis, dass es mein Kind ist.
Nemáme žádný důkaz že tihle muži pracovali pro moriartyho.
Wir haben keinen Beweis das diese Leute für Moriarty arbeiteten.
Nenašli žádný důkaz o zločinu.
Es gab kein Anzeichen eines Verbrechens.
Neexistuje žádný důkaz.
Es gibt keinen Beweis.
Nevidím žádný důkaz že se řídíte nadřazenou morálkou nebo jakoukoliv morálkou.
Ich sehe keinen Hinweis, dass Sie überhaupt von Moral geleitet werden, oder irgendeinem Kodex.
Na to nemáme žádný důkaz.
Dafür haben wir keinen Beweis.
Ale žádný důkaz co ho s tím pojí.
Aber keine Beweise gegen ihn.
Žádný důkaz jsme neztratili.
Keine Beweise gingen verloren.
Žádný důkaz neexistuje.
Es gibt keinen Beweis.
Žádný důkaz žádní svědkové. takže je to tak jak to je.
Keine Beweise, keine Augenzeugen, also ist es, wie es ist.
Nemám žádný důkaz.
Ich habe keinen Beweis.
Denik mrtvého neni žádný důkaz.
Das Tagebuch eines Toten ist überhaupt kein Beweis.
Je však třeba uvést že dovozci nebyli s to předložit žádný důkaz pro toto tvrzení.
Die Einführer konnten jedoch keine Beweise für diese Behauptung vorlegen.
Ale nemáme žádný důkaz.
Aber Ihr habt keinen Beweis.
Ale nemáme žádný důkaz.
Aber wir haben keinen Beweis.
Nic tu není žádný důkaz nic.
Nichts, kein Brief, kein Beweis. Nichts.
Žádný důkaz není.
Keine Beweise.
Žádný záblesk žádný důkaz.
Kein Flash, kein beweis?
Malick nemá žádný důkaz.
Malick hat keinen Beweis.
Žádný důkaz poškození tkáně z chemoterapie nebo ozařování.
Keine Beweise von Gewebeschäden durch Chemo oder Bestrahlung.
Ta fotografie je podvrh nejde o žádný důkaz.
Das Bild ist gefälscht und kein Beweis.
Žádní svědci. žádný důkaz žádné přiznání.
Keine Zeugen keine Beweise, kein Geständnis.
Nemáte žádný důkaz.
Sie haben keinen Beweis.
Žádný důkaz který by tato zjištění popíral nebyl předložen.
Es wurden keine Beweise vorgelegt, die diese Feststellungen widerlegten.
Nancy si myslí že ji sid podvádí ale nemá žádný důkaz.
Nancy denkt, Sid betrügt sie, aber sie hat keinen Beweis.
Nemá žádný důkaz.
Sie hat keinen Beweis.

Ergebnisse: 269, Zeit: 0.0796

Siehe auch


nemáme žádný důkaz
wir haben keine beweise dafür gibt es keinen beweis
nemám žádný důkaz
habe keine beweise hab keine beweise
nemáš žádný důkaz
hast keine beweise hast keinen beweis dafür dafür gibt es keinen beweis
není žádný důkaz že
es gibt keinen beweis , dass das beweist noch nicht , dass nichts belegt jedoch , dass
neexistuje žádný důkaz že
es gibt keine beweise dafür , dass es gibt keine anzeichen dafür , dass gibt es keinerlei beweise , dass es gäbe keine beweise , dass es gibt keinen beweis , keinen , dass
ale nemáme žádný důkaz
aber wir haben keine beweise aber es gibt keine beweise dafür aber es gibt keine indizien aber dafür gibt es keinen beweis
nemáme žádný důkaz že
wir haben keinen beweis , dass es gibt keine beweise dafür , dass
důkaz že
beweis , dass
jako důkaz
als beweis als beweismittel als nachweis als beweisstück als zeichen
důkaz který
beweise , die der beweis , den beweisstück , das

"Žádný důkaz" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr