ŽALOBY AUF DEUTSCH

Übersetzung für Žaloby in der Deutsch

Ergebnisse: 265, Zeit: 0.0938

Beispiele für die Verwendung Žaloby in einem Satz und ihre Übersetzungen

Klage ( žalobu , žalobě , případ )
Proti staršímu žaloby nepřijímej leč pode dvěma nebo třmi svědky.
Wider einen Ältesten nimm keine Klage an ohne zwei oder drei Zeugen.
Žádný žaloby.
Keine Klage mehr.
Prozesse ( procesy , postupy , soud )
Žaloby výhrůžky vzájemné obviňování.
Prozesse. Drohungen. Gegenanschuldigungen.
Žaloby autonehody domácí násilí.
Prozesse, Unfälle und Ehedramen.
Andere satzbeispiele
Podání žaloby se provádí doručením spisu účastníka řízení žaloby.
Die Erhebung der Klage erfolgt durch Zustellung eines Schriftsatzes Klageschrift.
Vaše ctihodnosti cílem této žaloby je potrestat therese to je vše.
Euer Ehren, diese Klage ist ein Versuch Theresa zu bestrafen, das ist alles.
Nedávné žaloby je přinutily vyplatit zpět alespoň část přisvojených aktiv.
Vor kurzem wurden sie dazu verklagt, wenigsten einen Teil dessen zurückzuzahlen, was sie genommen hatten.
Každý z nich napadá oprávněnost žaloby.
Jeder Einzelne stellt die Validität dieser Klage in Frage.
Ale nemůžeme se otevřít možnosti velké žaloby.
Aber wir können uns einfach nicht einer kugelschreibergroßen Klage öffnen.
Společnost JVC tedy podala k tribunald'instance du xie arrondissement de paris dvě žaloby.
JVC erhob daraufhin zwei Klagen beim Tribunal d'instance du XIe arrondissement de Paris.
Cos to říkala ohledně té žaloby.
Was wollten Sie über diese Klage sagen?
Ruská federace je příslušná k podání žaloby proti vyslanému pracovníku.
Für die Erhebung von Klagen gegen die abgeordnete Person ist die Russische Föderation zuständig.
Podíváme se co bell našel v pillerově bytě podíváme se do té žaloby.
Wir können sehen, was Bell in Pillers Apartment fand und diese Klage betrachten.
Švýcarsko je příslušné k podání žaloby proti vyslanému pracovníku.
Für die Erhebung von Klagen gegen die abgeordnete Person ist die Schweiz zuständig.
Norské království je příslušné k podání žaloby proti vyslanému pracovníku.
Für die Erhebung von Klagen gegen die abgeordnete Person ist Königreich Norwegen zuständig.
Co jsi říkala ohledně té žaloby?
Was wollten Sie über diese Klage sagen?
Ukrajina je příslušná k podání žaloby proti vyslanému pracovníku.
Für die Erhebung von Klagen gegen die abgeordnete Person ist die Ukraine zuständig.
Žaloby na základě rozhodčí doložky 2,11.
Klage aufgrund einer Schiedsklausel 2,11.
Žaloby proti rozhodnutím odvolacích senátů.
Klage gegen Entscheidungen der Beschwerdekammern.
Bulharská republika je příslušná k podání žaloby proti vyslanému pracovníku.
Für die Erhebung von Klagen gegen die abgeordnete Person ist die Republik Bulgarien zuständig.
Od roku 1990 jsou žaloby úředníků podávány k soudu prvního stupně.
Seit 1990 werden Klagen in Beamtensachen beim Gericht erster Instanz erhoben.
Ostatní žaloby duševní vlastnictví veřejná služba kasačníopravné prostředky zvláštnířízení.
Sonstige Klagen Geistiges Eigentum Öffentlicher Dienst Rechtsmittel Besondere Verfahrensarten.
Ostatní žaloby duševní vlastnictví veřejná služba kasačníopravné prostředky.
Sonstige Klagen Geistiges Eigentum Öffentlicher Dienst Rechtsmittel.
Takové žaloby snadno povedou k bankrotu nových vyhledávačů sociálních sítí.
Diese Klagen können neue Suchmaschinen in den Bankrott treiben, sowie Seiten gesellschaftlicher Medien.
Čistý rejstřík žádné soudní příkazy žádné žaloby.
Und keine Strafakte, keine einstweilige Verfügung, keine Klagen.
Nestaráme se o další žaloby.
Wir kümmern uns nicht, um weitere Klagen.
Tam odkud já pocházím na sebe poldové nepodávají žaloby.
Da, wo ich herkomme, klagen sich Polizisten nicht gegenseitig an.
Ostatní žaloby.
Sonstige Klagen.
House byl egoistický prášky hltající magnet na žaloby... génius.
House war ein egoistischer, tablettenfressender Magnet für Klagen... und ein Genie.
Žaloby u soudu prvního stupně soudního dvora.
Klagen vor dem Gericht erster Instanz und dem Gerichtshof.

Ergebnisse: 265, Zeit: 0.0938

Siehe auch


doručení žaloby
die zustellung der klageschrift die zustellung der antragsschrift
jejich žaloby
ihre klagen
žaloby na náhradu škody
schadensersatzklage auf , die schadensersatzansprüche

"Žaloby" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr