ŽIVÝMI AUF DEUTSCH

Übersetzung für Živými in der Deutsch

Ergebnisse: 273, Zeit: 0.0617

Beispiele für die Verwendung Živými in einem Satz und ihre Übersetzungen

Lebenden ( živých , žijících , žijí )
S živými hady.
Mit lebenden Schlangen.
Práci s živými lidmi pro změnu!
Eine Arbeit mit lebenden Menschen, zur Abwechslung.
Den lebenden ( živých , žijících , žijí )
Strážené živými mrtvými.
Bewacht von den lebenden Toten.
Mrtví s živými nemluví.
Die Toten sprechen nicht zu den Lebenden.
Tot ( živých , žijících , žijí )
On jeho rodina jdou do kostela najednou už nejsou mezi živými.
Er will mit der familie zur Kirche. eine Sekunde später sind sie tot.
Můj předrahý manželi až budeš tato slova číst již nebudu mezi živými.
Mein geliebter Ehemann, wenn du das liest, bin ich schon tot.
Lebendig ( živých , žijících , žijí )
Mimochodem kdy jsi mi chtěl říct že doc holliday je zpátky mezi živými.
Übrigens, wann wolltest du mir sagen, dass Doc Holliday wieder lebendig ist?
Budeme s nimi muset jednat jako s živými lidskými bytostmi.
Wir müssen sie also wie lebendige Menschen behandeln.
Lebe ( živých , žijících , žijí )
Fakt je... příští vánoce již nebudu mezi živými.
Aber Tatsache ist, dass ich Weihnachten nicht mehr lebe.
Díky informacím tě udržuju mezi živými.
Ich halte Sie mit Informationen am Leben.
Andere satzbeispiele
Potřebuji být mezi lidmi; sice raději živými lidmi ale na tom ani nesejde.
Ich muss unter Menschen sein-- bevorzugterweise lebende Menschen-- aber wie auch immer.
Jakákoli podobnost s živými či mrtvými osobami je čistě náhodná.
Jede Ähnlichkeit mit lebenden oder toten Personen wäre rein zufällig.
Žijeme ve světě kde se s mrtvými zachází líp než s živými.
In dieser Welt werden Tote besser behandelt als Lebende.
Vítejte v byznysu se živými zvířaty pane mee.
Willkommen im Geschäft der Haltung von lebenden Tieren, Mr. Mee.
Zůstáváme tu s živými.
Wir verweilen hier bei den Lebenden.
Energie která proudí všemi živými věcmi.
Die Energie, die durch alle lebenden Dinge fließt.
Aktuálního vývoje ovlivňujícího obchod s živými zvířaty živočišnými produkty.
Informationen über die jüngsten Entwicklungen, die den Handel mit lebenden Tieren und Tierprodukten beeinflussen;
Jsem rád mezi živými.
Ich bin gern unter Lebenden.
Mohla bych nahradit tvé umírající buňky jeho živými.
Ich könnte deine sterbenden Zellen gegen seine lebenden ersetzen.
To je ten rozdíl mezi mrtvými živými.
Das ist der Unterschied zwischen Lebenden und Toten.
Pomoz jí pochopit že mezi mrtvými živými nemůže být přátelství.
Hilf ihr zu verstehen, dass es keine Freundschaft zwischen den Toten und den Lebenden geben kann.
Nemám moc nad živými.
Ich habe keine Macht über die Lebenden.
Dovedou vás k orellanově kolébce střežené živými mrtvými.
Und die zu Orellanas Wiege führen,"bewacht von den lebenden Toten.
Jsem rád že jste pořád mezi živými.
Schön, dass Sie noch unter uns weilen.
Je prolezlý živými larvami hmyzu. říkal jsem vám to.
Er ist bespickt mit lebendigen Insektenlarven.
Válčím s celým světem se všemi živými dušemi.
Ich befinde mich im Krieg mit der Welt, und mit jeder lebendigen Seele!
Podívejme kdo je zase mezi živými.
Sieh an, wer von den Toten zurück ist.
Nehledě na to že tenhle kocour bude pořád mezi živými.
Ganz zu schweigen davon, dass diese Typ noch unter den Lebenden weilen wird.
Ustanovení této dohody se použijí pro obchod se živými zvířaty živočišnými produkty mezi společenstvím novým zélandem.
Die Vorschriften dieses Abkommens gelten für den Handel mit lebenden Tieren und tierischen Erzeugnissen zwischen der Gemeinschaft und Neuseeland.
Tato dohoda se vztahuje na obchod se živými zvířaty živočišnými produkty mezi společenstvím kanadou.
Dieses Abkommen gilt für den Handel mit lebenden Tieren und Tierprodukten zwischen der Gemeinschaft und Kanada.

Ergebnisse: 273, Zeit: 0.0617

Siehe auch


"Živými" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr