ALBÁNII AUF DEUTSCH

Übersetzung für Albánii in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 261, Zeit: 0.1655

Beispiele für die Verwendung Albánii in einem Satz und ihre Übersetzungen

Albanien ( albánie , albánií , albánskou )
Jsem v hotelu v albánii.
Ich bin in Albanien. Im Hotel.
Na albánii!
Und auf Albanien.
Bere práci v albánii.
Er übernimmt einen Job in Albany.
Tady je před 10 lety v albánii.
Das war vor zehn Jahren, oben in Albany.
Und albanien
Není naším úkolem říkat albáncům albánii co mají dělat.
Es liegt nicht an uns, den Albanern und Albanien zu sagen, was zu tun ist.
Albaniens
Politické síly v albánii musí zahájit konstruktivní dialog shodnout se na výsledcích voleb podobě volebního zákona zaručit tak nový zcela transparentní volební proces.
Die politischen Kräfte Albaniens müssen einen konstruktiven Dialog beginnen, um zu einer Einigung bezüglich der Ergebnisse und zu einem Wahlgesetz zu kommen, das einen neuen, völlig transparenten Wahlprozess gewährleistet.
Zpráva o které diskutujeme poukazuje také na pokrok jehož bylo dosaženo v albánii bosně hercegovině na odpovídající přesun těchto zemí v blízké
Der zur Beratung anstehende Bericht weist darüber hinaus auf die Fortschritte Albaniens, Bosniens und Herzegowina und eine dementsprechende baldige Aufnahme dieser
Andere satzbeispiele
Makrofinanční pomoc albánii albánie IV.
Finanzhilfe für Albanien- Albanien IV.
Ne jonathane ten bydlí v albánii.
Nein Jonathan, er lebt in Albany.
Henry má kontakty v albánii.
Henri hat Kontakte nach Albanien.
Sakra osm týdnů v albánii!
Mann, 8 verfluchte Wochen in Albanien.
Chci se omluvit za tu albánii.
Ich will mich entschuldigen, wegen Albanien.
V albánii se BBC podařilo najít hroby některých pohřešovaných osob.
Die BBC hat Gräber einiger der Vermissten in Albanien lokalisiert.
Jsme v albánii.
Wir sind in Albanien.
Vlaky byly v albánii odkloněny.
Die Züge wurden in Albanien umgeleitet.
Žádné jaderné zařízení nejsou ani v albánii.
Und es gibt keine Nuklearwaffen in Albanien.
Situace v albánii rozprava.
Lage in Albanien Aussprache.
Dalším bodem je prohlášení komise o situaci v albánii.
Der nächste Tagesordnungspunkt ist die Erklärung der Kommission zur Lage in Albanien.
Je to společná odpovědnost politických vůdců v albánii.
Dies ist die gemeinsame Verantwortung der politischen Führer in Albanien.
Pane předsedající krize v albánii není nic nového.
Herr Präsident, die Krise in Albanien ist nichts Neues.
Zničení střeliva pro ruční palné lehké zbraně v albánii NAMSA.
Die Vernichtung von Munition für Kleinwaffen und leichte Waffen in Albanien NAMSA.
Institucionální krize v albánii je opravdu také krizí politické kultury.
Diese institutionelle Krise, die Albanien hier erlebt, ist tatsächlich auch eine Krise der politischen Kultur.
DE pane předsedající bývalí komunističtí socialisté v albánii se snaží destabilizovat tamní úspěšnou vládu.
Herr Präsident! Die ex-kommunistischen Sozialisten in Albanien versuchen, die erfolgreiche Regierung dort zu destabilisieren.
Rozšíření tohoto principu na albánii na bosnu hercegovinu je významný krok na cestě k evropské integraci.
Die Ausweitung dieses Grundsatzes auf Albanien und Bosnien und Herzegowina ist ein wichtiger Schritt in Richtung europäischer Integration.
BBC nyní odvysílala rozhovory s albánci kteří byli uvězněni v tajných táborech UÇK v albánii.
Jetzt hat die BBC Interviews mit Albanern ausgestrahlt, die in geheimen Lagern der UCK in Albanien inhaftiert waren.
Rozhodnutí rady2004/580/ES ze dne 29. dubna 2004 o poskytnutí makrofinanční pomoci albánii úř. věst.
Beschluss 2004/580/EG des Rates vom 29. April 2004 über eine Finanzhilfe für Albanien ABl.
Toto usnesení parlamentu je zvlášť významné pro zrušení vízového režimu pro bosnu hercegovinu albánii.
Diese Entschließung des Parlaments ist für die Aufhebung der Visumpflicht für Bosnien und Herzegowina und Albanien besonders wichtig.
Komise rovněž přislíbila že navrhne zavedení bezvízového cestování pro albánii bosnu hercegovinu jakmile tyto země splní dané podmínky.
Die Kommission sagte auch zu, das visumfreie Reisen für die Staatsangehörigen Albaniens und Bosnien und Herzegowinas vorzu schlagen, sobald diese Länder die Bedingungen erfüllen.
V tomto důležitém okamžiku má proto evropa povinnost nejen dávat albánii politické rady ale také poskytnout jí postupy příklady aby
Zu diesem schwierigen Zeitpunkt hat Europa folglich neben der politischen Beratung Albaniens die Pflicht, Praktiken und Beispiele weiterzuvermitteln, sodass das Wachstum
V albánii srbsku nabízelo v roce 2004 určité studijní programy s dvoustupňovou strukturou několik vysokých škol.
In Albanien und Serbien wurden im Jahre 2004 an einigen Hochschulen zweistufige Studiengänge angeboten.

Ergebnisse: 261, Zeit: 0.1655

S Synonyme von "albánii"


"Albánii" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr