ALE ASPOŇ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Ale Aspoň in der Deutsch

Ergebnisse: 258, Zeit: 0.1244

Beispiele für die Verwendung Ale Aspoň in einem Satz und ihre Übersetzungen

Ale aspoň že už nejsi sám.
Aber wenigstens bist du nicht mehr allein.
Ale aspoň vím že by se mě nikdy nevzdal.
Aber wenigstens weiß ich, er würde mich niemals aufgeben.
Ale aspoň zemřeli jeden druhému v náručí.
Aber immerhin sind Sie in den Armen des anderen gestorben.
Ale aspoň jsme dali jeden gól.
Aber immerhin haben wir 1 Tor, 1 Tor.
Ale aspoň jsem k tobě byl vždycky upřímný.
Aber zumindest war ich immer ehrlich zu dir.
Ale aspoň se tak zbavíme naší DNA.
Aber zumindest beseitigen wir unsere DNS.
Ale aspoň ho rychle najdem.
Aber so ist sie leicht zu finden.
Ale aspoň můžu snít že lidem nějak pomůžu.
Aber so kann ich davon träumen, einen Unterschied für andere zu machen.
Andere satzbeispiele
Ale aspoň rozumím nebezpečí.
Aber wenigstens verstehe ich die Gefahren.
Ale aspoň má svědomí.
Aber zumindest hat er ein Gewissen.
Ale aspoň víme že jsme na dobré stopě.
Aber wenigstens wissen wir, wir sind auf der richtigen Spur.
Jo ale aspoň jsme ho prohráli se stylem.
Ja, aber zumindest verloren wir mit Stil.
Ale aspoň nemusíš nic ťukat.
Aber immerhin wirst du nichts tippen müssen.
Ale aspoň jsem nikdy nebyl zbabělec.
Aber wenigstens war ich nie ein Feigling.
Já vím ale aspoň víme kdo to bude.
Ich weiß, aber zumindest wissen wir, wer diesmal kommt.
Ale aspoň je to něco s módou ne.
Aber immerhin ist es die Modebranche, oder?
Ale aspoň nejsem jako ty.
Aber wenigstens bin ich nicht so wie du.
Ne ale aspoň změní rajon.
Sicher nicht. Aber so wird er nicht mehr rumhängen.
Ale aspoň my jsme pořád spojenci králi horiku!
Aber zumindest sind wir noch Verbündete, König Horik!
Občas je to trochu osamělé ale aspoň se můžu věnovat sobě.
Manchmal bin ich einsam... aber so kann ich mich auf mich selbst konzentrieren.
Ale aspoň máme pořád tohle.
Aber immerhin haben wir noch das hier.
Ale aspoň už je po všem.
Aber wenigstens ist es jetzt vorbei.
Ale aspoň mi není 23.
Aber immerhin bin ich keine 23.
Ano ale aspoň to mělo šťastný konec.
Ja, aber wenigstens gibt's ein Happy End.
Ale aspoň to není upírka jako naše hosteska.
Aber zumindest ist sie kein Vampir, so wie unsere Hostess.
Ale aspoň vždy věděla kde jsem byla.
Aber immerhin wusste sie immer, wo ich war.
Ale aspoň není buzna jako neilův.
Aber zumindest ist er nicht schwul wie Neils Vater.
Ale aspoň budete mít život.
Aber wenigstens hast du ein Leben.
Ale aspoň byl v bezpečí.
Aber wenigstens war er in Sicherheit.
To možná ne ale aspoň jsme na správným ostrově.
Vielleicht nicht, aber immerhin sind wir auf der richtigen Insel.

Ergebnisse: 258, Zeit: 0.1244

Siehe auch


ale aspoň máme
aber immerhin haben wir aber wenigstens haben wir aber zumindest haben wir
ale aspoň je to
aber zumindest ist es aber wenigstens ist sie aber das ist wenigstens aber er ist zumindest allerdings ist es wenigstens
aspoň víme
zumindest wissen wir wenigstens wissen wir jetzt wissen wir
aspoň to
es wenigstens zumindest das es jedenfalls ist das mindeste
aspoň mi
mir wenigstens mir zumindest xiaofu

"Ale aspoň" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr