ALE MŮŽEME AUF DEUTSCH

Übersetzung für Ale Můžeme in der Deutsch

Ergebnisse: 266, Zeit: 0.0665

aber wir können (148) wir können jedoch (2) aber wir könnten (24) aber könnten wir (3)

Beispiele für die Verwendung Ale Můžeme in einem Satz und ihre Übersetzungen

Ale můžeme zastavit jednoho starka tady.
Aber wir können den einen hier drin aufhalten.
Ale můžeme jít pěšky. pěšky.
Aber wir können laufen.
Jo ale můžeme ho využít.
Ja, aber wir könnten es für andere Sachen benutzen.
Ale můžeme předvést výrazový tanec zatímco bude hrát hudba ... jo.
Aber wir könnten einen interpretierenden Tanz machen, während die Musik läuft.
Andere satzbeispiele
Ale můžeme ušetřit čas jen použít naši rovnici.
Wir können jedoch Zeit sparen indem wir einfach unsere Gleichung anwenden.
Ale můžeme zachránit někoho dalšího.
Aber wir können die Nächste retten.
Ale můžeme být přáteli.
Aber wir können Freunde sein.
Ale můžeme se vrátit k tématu prosím.
Aber könnten wir bitte wieder zum Thema kommen?
Já vím ale můžeme soudit minulost.
Ich weiß, aber wir können über die Gegenwart urteilen.
Nemáme ale můžeme mít.
Haben wir nicht, aber könnten wir haben.
Jo ale můžeme vyhrát.
Aber wir könnten gewinnen.
Ale můžeme posunout ten nápad ještě dále.
Aber wir können diese Idee noch weiter vorantreiben.
Ale můžeme wille!
Aber wir könnten, Will.
Ale můžeme ji vždycky navštívit.
Aber wir können ihn immer besuchen.
Já vím ale můžeme jen být námi.
Ich weiß, aber wir könnten einfach nur... Wir selbst sein.
Má zkratovaný zdroj energie ale můžeme mu dát jiný.
Ihre Energiequelle ist defekt, aber wir könnten sie ersetzen.
Spí ale můžeme jít dovnitř jestli chcete.
Sie schläft, aber wir können reingehen, wenn Sie wollen.
Ale můžeme vám říct jak.
Aber wir könnten Ihnen sagen wie.
Ale můžeme se dostat ven.
Aber wir können hier raus.
Ale můžeme věřit sobě navzájem.
Aber wir können uns gegenseitig vertrauen.
Ale můžeme to přidat do knihovny.
Aber wir könnten es zu unserer Bibliothek hinzufügen.
Ale můžeme si povídat spolu.
Aber wir könnten uns unterhalten.
Ale můžeme vystopovat ten hovor.
Aber wir können den Anruf verfolgen.
Ale můžeme ho chytit!
Aber wir könnten ihn kriegen!
Ale můžeme ji vrátit zpět do jejího těla ne.
Aber wir können sie wieder in ihren Körper bringen, oder?
Nemá to sice žádný právní precedens ale můžeme o to ihned požádat soud.
Es gibt keinen Präzedenzfall, aber wir könnten sofort das Gericht anrufen.
Ale můžeme jí věřit mami.
Aber wir können ihr vertrauen, Mom.
Ale můžeme dělat cokoliv chceme.
Aber wir könnten alles machen.
Jo ale můžeme pomoct.
Ja, aber wir können helfen.
Ale můžeme vidět na co se dívají.
Aber wir können sehen, was sie sich anschauen.

Ergebnisse: 266, Zeit: 0.0665

Siehe auch


ale myslím že můžeme
aber ich denke , wir können aber meines erachtens können wir doch ich denke man kann aber ich denke , man kann
jak můžeme
wie können wir woher

Wort für wort übersetzung


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr