ALE POTŘEBUJEME AUF DEUTSCH

Übersetzung für Ale Potřebujeme in der Deutsch

Ergebnisse: 269, Zeit: 0.0897

Beispiele für die Verwendung Ale Potřebujeme in einem Satz und ihre Übersetzungen

Ale potřebujeme pomoc s hledáním finche.
Aber wir brauchen Hilfe, um Finch zu finden.
Ale potřebujeme vaši pomoc.
Aber wir brauchen deine Hilfe!
Ale potřebujeme se udržet pohromadě ještě dva měsíce.
Aber wir müssen noch weitere zwei Monate zusammen bleiben.
To je v pořádku ale potřebujeme vaše oblečení.
Das ist in Ordnung, aber wir müssen Ihre Kleidung einsammeln.
Aber wir benötigen
Ale potřebujeme oba rodiče pro zaškolení.
Aber wir benötigen beide Elternteile für die Hospitation.
Nemůžeme mít jistotu ale potřebujeme mít zajisté určitou stabilitu.
Wir können keine Gewissheit haben, aber wir benötigen sicher eine angemessene Stabilität.
Andere satzbeispiele
Ale potřebujeme toast máslo.
Aber wir brauchen Toast und Butter.
Ale potřebujeme vědět co jsi viděl.
Aber wir müssen wissen, was du gesehen hast.
Ale potřebujeme ho.
Aber wir brauchen ihn.
Ale potřebujeme muže zásoby roose bolton je strážce severu.
Aber wir brauchen Männer und Vorräte, und Roose Bolton ist der Wächter des Nordens.
Promiňte pane ale potřebujeme aby všichni zůstali uvnitř.
Tut mir leid, Sir, aber wir müssen alle bitten hier drinnen zu bleiben.
Ty náhradní díly ale potřebujeme nejpozději do patnáctého.
Aber wir benötigen die Ersatzteile spätestens am 15 . des monats.
Ale potřebujeme jen jedno pírko.
Aber wir brauchen nur eine Feder.
Ale potřebujeme vědět kdy centrální velení pošle další zásilku zbraní.
Aber wir müssen wissen, wann das Zentralkommando weitere Waffen schickt.
Vytvoření přehledu různých možností je dobrou myšlenkou ale potřebujeme evropský přístup.
Eine Auflistung der verschiedenen Möglichkeiten macht zwar Sinn, aber wir benötigen hier eine europäische Herangehensweise.
Ale potřebujeme s ním mluvit.
Aber wir müssen mit ihm reden.
Vím že to pro vás je těžké pochopit ale potřebujeme vaši pomoc.
Ich weiß, es ist schwierig für Sie zu akzeptieren, aber wir benötigen Ihre Hilfe.
Ale potřebujeme pomoc.
Aber wir brauchen Hilfe.
Ale potřebujeme tři muže.
Aber wir brauchen drei Leute.
Ale potřebujeme od toho získat trochu odstup.
Aber wir müssen etwas Abstand bekommen von all dem.
Je to nehezký ale potřebujeme peníze.
Das ist unschön, aber wir brauchen das Geld.
Ale potřebujeme znát pravdu abychom jí mohli pomoci.
Aber wir müssen die Wahrheit erfahren, damit wir ihr helfen können.
Ale potřebujeme vás. tak prosím pospěšte. pospěšte si.
Aber wir brauchen Sie, also beeilen Sie sich bitte.
Výzkum je dobrá věc ale potřebujeme vědět co vlastně zkoumáme.
Forschung ist eine gute Sache, aber wir müssen auch wissen, worüber wir forschen.
Ano ale potřebujeme zjistit kdo to je sarah.
Ja, aber wir müssen herausfinden, wer sie ist, Sarah.
Ale potřebujeme jeden druhého bellamy.
Aber wir brauchen einander, Bellamy.
Ale potřebujeme ostatní.
Aber wir brauchen die anderen.
Ale potřebujeme vědět s kým jste se sešly u knihovny.
Aber wir müssen wissen, mit wem ihr euch an der Bücherei getroffen habt.
Ale potřebujeme dalšího hráče.
Aber wir brauchen einen anderen Spieler.
Ale potřebujeme najít vaše rodiče.
Aber wir müssen Ihre Eltern finden.

Ergebnisse: 269, Zeit: 0.0897

"Ale potřebujeme" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr