BĚŽNÁ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Běžná in der Deutsch

Ergebnisse: 263, Zeit: 0.1197

Beispiele für die Verwendung Běžná in einem Satz und ihre Übersetzungen

Häufig ( často , časté , běžné )
Docela běžná.
Ist ziemlich häufig.
V 60. letech byla smrt zdrogovaných běžná.
Todesfälle im Zusammenhang mit Drogen waren häufig.
Normale ( normální , běžné , obyčejné )
Běžná délka. 30 vteřin.
Normale Dauer. 30 Sekunden.
Běžná psychofarmaka nezabírají.
Normale Psychotrope wirken nicht.
Übliche ( obvyklá , běžná , jako obvykle )
Vaše běžná zbroj je trochu... okatější.
Ihre übliche Vollkörperrüstung ist ein bisschen auffälliger.
Běžná podpora.
Übliche Unterstützung.
Gewöhnliche ( obyčejný , běžné , obvyklé )
V procesním právu jsou běžná řízení řádná řízení dva různé pojmy.
Im Verfahrensrecht sind das"gewöhnliche" und das"ordentliche Verfahren" unterschiedliche begriffe.
Takže ne běžná rýma.
Also keine gewöhnliche Erkältung.
Verbreitet ( šíří , běžné , rozšířené )
Sebevražda je dost běžná u kluků ze city.
Selbstmord ist gerade recht verbreitet unter den City Boys.
Velmi lehká extrémně běžná.
Sehr leicht und extrem verbreitet.
Gängige ( běžnou , standardní , obvyklé )
Je to běžná praxe kterou zná dělá každý. vážně je to běžná praxe.
Dies ist gängige Praxis, das kennt und tut jeder.
To je běžná praxe při použití léků jako je datscan.
Dies ist gängige Praxis bei radioaktiven Arzneimitteln wie DaTSCAN.
Andere satzbeispiele
Běžná jordánská rodina.
Ne normale jordanische Familie.
To není běžná reakce když tě holka překvapí snídaní.
Das war keine normale Reaktion, wenn das Mädchen, auf das du stehst, dich mit einem Frühstück überrascht.
Jo. to je na kávu docela běžná doba.
Ja, eine recht übliche Zeit für Kaffee.
V krátkodobém výhledu USA samozřejmě jednají jako běžná velmoc.
Kurzfristig verhalten sich die USA natürlich wie eine gewöhnliche Macht.
To je běžná praxe.
Eine durchaus übliche Praxis.
Běžná DNA není ve formě šroubovice aktivní.
Normale DNA ist in ihrer Helixform nicht aktiv.
Tohle není běžná žádost.
Dies ist keine gewöhnliche Bitte.
Je běžná.
Es ist häufig.
Běžná magie ne.
Keine normale Magie.
To je běžná praxe.
Das ist übliche Praxis.
Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory běžná podpora.
Voraussichtliche jährliche Kosten der Regelung Übliche Unterstützung.
Nemůžeme uvěřit tomu jak je lež běžná.
Wir können nicht glauben, wie verbreitet das Lügen ist.
Transplantace jater nebyla tehdy moc běžná.
Und Lebertransplantationen waren damals noch nicht so häufig.
Uhlíku tohle není tvoje běžná kominická uniforma že.
Soothie, das ist nicht deine normale Kaminfeger-Uniform, oder?
Celková běžná pasiva_BAR_ 1578,49_BAR_ 717,40_BAR.
Laufende Verbindlichkeiten insgesamt _BAR_ 1578,49 _BAR_ 717,40 _BAR.
Ne pane. tohle je běžná káva.
Nein, das hier ist normaler Kaffee.
Taková volba je běžná zejména mezi lidmi v nejnižší příjmové hladině.
Eine solche Haltung ist besonders unter den Angehörigen der untersten Einkommensstufen verbreitet.
Recept na vytvoření konsorcia je běžná praxe v celém světě.
Das Modell des Konsortiums ist weltweit gängige Praxis.

Ergebnisse: 263, Zeit: 0.1197

Siehe auch


to je běžná
ist das die normale es ist eine allgemeine das ist ein geläufiger ist das die typische das ist das gemeinsame
tohle není běžná
das ist kein gewöhnliches das ist kein normales
základního nařízení byla běžná hodnota
der grundverordnung wurde der normalwert

"Běžná" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr