BRÁT VÁŽNĚ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Brát Vážně in der Deutsch

Ergebnisse: 257, Zeit: 0.0717

ernst nehmen (121) ernst genommen (17) ernst nimmt (7) ernst nimmst (6)

Beispiele für die Verwendung Brát Vážně in einem Satz und ihre Übersetzungen

Ernst nehmen
Jediný orgán který jej brát vážně musí je komise.
Die einzige Institution, die sie ernst nehmen muss, ist die Kommission.
Měl bys to brát vážně chazi.
Du solltest das ernst nehmen, Chaz.
Andere satzbeispiele
Očekávám že mě budete brát vážně.
Ich möchte ernst genommen werden.
Vy jste nikdy brát vážně.
Du hast es nie ernst genommen.
Nemůžete je brát vážně.
Die kann man nicht ernst nehmen.
Jestli ji nebude brát vážně tak ho.
Und wenn er es nicht ernst nimmt, dann werden sie ihn.
Hele pokud to nebudeš brát vážně tak se ani neobtěžuj.
Wenn du es nicht ernst nimmst, dann lass es.
Musíme ty nezávislé brát vážně.
Wir müssen diese Freiberufler ernst nehmen.
Překážky v této oblasti je třeba brát vážně.
Hindernisse dafür müssen ernst genommen werden.
Vždy když tě lidi začnou brát vážně tak zase přijdeš s těmi přeludy.
Immer, wenn man dich ernst nimmt, redest du von den Wahnvorstellungen.
Musíte mě brát vážně.
Sie müssen mich ernst nehmen.
To co bylo zatím nastoleno nelze brát vážně.
Das, was bisher auf dem Tisch liegt, kann überhaupt nicht ernst genommen werden!
Je na čase aby ten problém někdo začal brát vážně.
Gut, dass das endlich jemand ernst nimmt.
Když to nebudeš brát vážně celej ten film shoří popelem.
Wenn du das nicht ernst nimmst, wird der ganze Scheiß-Film den Bach untergehen.
Ale musíte tyhle lidi brát vážně.
Aber du musst diese Typen ernst nehmen.
Není mi jasné jak mě má de luca brát vážně když vypadám takhle.
Ich bin nicht sicher, dass De Luca mich so ernst nimmt.
Jestli to nebudeš brát vážně.
Wenn du das nicht ernst nimmst.
Požadavek aby každý mohl kdekoli používat albánštinu je nutno brát vážně.
Der Wunsch, ein jeder müsse überall die albanische Sprache sprechen können, sollte ernst genommen werden.
Pokud ne nebudou nás brát vážně.
Wenn wir die nicht haben, werden wir nicht ernst genommen.
Fakt si myslíš že bude někdo brát vážně šmudlu z obchoďáku.
Glaubst du wirklich, dass jemand eine Lebensmittelschlampe ernst nimmt?
Nemůžeš ji brát vážně.
Sie dürfen sie nicht ernst nehmen.
Měl byste to brát vážně.
Sie sollten dies ernst nehmen.
Ačkoliv se jeho vítězství nezdá pravděpodobné bayroua je dnes nutno brát vážně.
Auch wenn sein Sieg unwahrscheinlich bleibt, muss Bayrou mittlerweile ernst genommen werden.
Musím to brát vážně.
Ich muss es ernst nehmen.
Víš ta ženská tě nikdy nebude brát vážně.
Du weißt, dass diese Frau dich niemals ernst nehmen wird.
Musíš to brát vážně.
Du musst das ernst nehmen,
Budu to brát vážně.
Ich werde es ernst nehmen.
Budu své poslání brát vážně.
Ich werde meine Aufgabe ernst nehmen.
Ona už ho pochopitelně nikdy nemohla brát vážně.
Natürlich konnte sie ihn nie mehr ernst nehmen.
Musím tu hrozbu brát vážně.
Ich muss diese Gefahr ernst nehmen.

Ergebnisse: 257, Zeit: 0.0717

Siehe auch


to brát vážně
das ernst nehmen
brát vážně když
ernst nehmen , wenn
brát vážně
nimmt dich keiner ernst du meinst es ernst dich ernst zu nehmen
musíš to brát vážně
du musst das ernst nehmen du musst die sache ernst nehmen ihr müsst das wirklich ernst nehmen
to nebudeš brát vážně
du das nicht ernst nimmst
se brát
heiraten wir geheiratet
brát prášky
pille nehmen medikamente nehmen tabletten zu nehmen
velmi vážně
sehr ernst sehr ernsthaft ausgesprochen ernst äußerst ernst ganz ernst
ne vážně
nein , ernsthaft nein , wirklich nein , im ernst nein , ehrlich

"Brát vážně" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr