CHYTŘÍ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Chytří in der Deutsch

Ergebnisse: 261, Zeit: 0.6468

Beispiele für die Verwendung Chytří in einem Satz und ihre Übersetzungen

Schlau ( chytrý , chytrej , mazaný )
Tito lidé nejsou tak chytří.
So schlau sind diese Leute nicht.
Učitelé jsou chytří ale technicky nevzdělaní.
Die Lehrer sind schlau, aber technisch unbedarft.
Klug ( chytrý , moudré , chytrej )
Kdyby byli chytří nikdy bysme je nechytli.
Wenn sie klug wären, könnten wir sie niemals fangen.
Jen musíme být chytří ... trpěliví.
Wir müssen nur klug sein. Und geduldig.
Clever ( chytrý , chytrej , mazaný )
Jsou tak chytří ono se to rýmuje.
So clever. Es reimt sich!
No byli dost chytří na to aby vytvořili akrostik.
Jedenfalls sind sie clever genug, ein Akrostichon zu kreieren.
Intelligent ( inteligentní , chytrý , inteligentně )
Jsou chytří leonarde.
Sie sind intelligent, Leonard.
Dobrá když jsou chytří jsou hloupí.
Okay, obwohl sie intelligent sind, sind sie dumm.
Andere satzbeispiele
Jsou také chytří zvlášť shane.
Sie sind auch schlau, besonders Shane.
Někteří jsou chytří neumí ale běhat.
Manche sind klug, können aber nicht rennen.
Tak chytří nejsou.
So schlau sind sie nicht.
Byli jste chytří že jste ji vykopli.
Es war clever, sie rauszuwerfen.
Ale někteří kyborgové jsou asi chytří.
Aber ich glaube, manche Cyborgs sind schlau.
Nejsou dost chytří aby byli tvoji přátelé.
Sie sind nicht klug genug, um Freunde zu sein.
Jsou to hodně chytří organizovaní lidé.
Es sind sehr kluge, organisierte Leute.
Chytří lidé jsou hloupí.
Kluge Leute sind dumm.
Byli hrozní tajnůstkáři velmi bohatí velmi chytří.
Sie sind sehr heimlichtuerisch, sehr reich und sehr schlau.
Ne dokonce chytří lidé dělají hloupé věci.
Nein, auch schlaue Leute können dumme Dinge tun.
Jsme tak chytří!
Wir sind so intelligent!
Příliš chytří na práci příliš v pohodě na péči.
Zu clever zum Arbeiten, zu cool, sich drum zu kümmern.
Jsou to chytří lidé dr. barloweová.
Diese Leute sind klug, Dr. Barlowe.
Pokud jsme tak chytří jak si myslíme.
Falls... falls wir so clever sind, wie wir denken.
Ti opravdu chytří pocházejí z new yorku. že ano.
Und die wirklich Schlauen kommen ja Alle aus New York.
Jsme chytří chlapi v hloupém světě.
Wir sind kluge Männer in einer dummen Welt.
Chytří investoři euro neplísní nýbrž nakupují.
Schlaue Financiers kaufen den Euro- und reden ihn nicht schlecht.
Byli hrozní tajnůstkáři velmi bohatí velmi chytří.
Sehr geheimnisvoll. Sehr reich. Und sehr intelligent.
Protože jsou moc chytří proto.
Weil sie zu klug sind, darum.
Turnerovi jsou velmi chytří.
Die Turners sind sehr schlau.
Jsou to chytří vzdělaní hoši. byli vybráni trénováni aby se stali mučedníky.
Das sind intelligente, gut gebildete Jungs, von Hand ausgelesen um Märtyrer zu sein.
Leopardi jsou ti chytří!
Leoparden sind die schlauen!

Ergebnisse: 261, Zeit: 0.6468

Siehe auch


jsou chytří
sind schlau sind clever sie sind klug intelligent zu sein
chytří mladí
intelligente junge schlaue , junge
musíme být chytří
wir müssen schlau sein wir müssen klug wir müssen clever sein

"Chytří" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr