CLO AUF DEUTSCH

Übersetzung für Clo in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 266, Zeit: 0.0845

Beispiele für die Verwendung Clo in einem Satz und ihre Übersetzungen

Zoll ( clo , cla , celnici )
Toto clo však nesmí překročit celní sazby společného celního sazebníku.
Dieser Zoll darf jedoch den Satz des gemeinsamen Zolltarifs nicht überschreiten.
Společnost_BAR_ konečné clo _BAR_ doplňkový kód TARIC_BAR.
Unternehmen _BAR_ Endgültiger Zoll _BAR_ TARIC-Zusatzcode _BAR.
Zollsatz ( celní sazba , clo , sazba cla )
Společnost_BAR_ antidumpingové clo_BAR_ doplňkový kód TARIC_BAR.
Hersteller _BAR_ Zollsatz _BAR_ TARIC-Zusatzcode _BAR.
Společnost_BAR_ antidumpingové clo_BAR_ doplňkový kód TARIC_BAR.
Unternehmen _BAR_ Zollsatz _BAR_ TARIC-Zusatzcode _BAR.
Der zoll ( celní sazba , clo , sazba cla )
Clo se stanoví ve výši 3479 EUR na tunu.
Der Zoll beläuft sich auf 3479 EUR je Tonne.
V letech 1968 až 2008 sloužilo clo jako příklad vynalézavosti přizpůsobivosti.
Zwischen 1968 und 2008 diente der Zoll als Beispiel für Einfallsreichtum und Anpassungsfähigkeit.
Andere satzbeispiele
Země_BAR_ společnost_BAR_ konečné clo%_BAR_ doplňkový kód TARIC_BAR.
Land _BAR_ Unternehmen _BAR_ Endgültiger Zoll(%) _BAR_ TARIC-Zusatzcode _BAR.
Federální dodatečné clo se používá dodatečně k těmto sazbám.
Die bundesweite ZA werde jedoch zusätzlich zu diesen Sätzen angewendet.
Clo poplatky s rovnocenným účinkem vybírané při dovozu zboží.
Zölle und Abgaben mit gleicher Wirkung bei der Einfuhr von Waren;
Stát_BAR_ společnost_BAR_ konečné clo%_BAR_ doplňkový kód TARIC_BAR.
Land _BAR_ Unternehmen _BAR_ Endgültiger Zoll(%) _BAR_ TARIC-Zusatzcode _BAR.
Toto clo však nesmí překročit celní sazbu společného celního sazebníku.
Dieser Zollsatz darf jedoch den Zoll des Gemeinsamen Zolltarifs nicht überschreiten.
Země_BAR_ společnost_BAR_ konečné clo EUR za tunu_BAR_ doplňkový kód TARIC_BAR.
Land _BAR_ Unternehmen _BAR_ Endgültiger Zoll(EUR/t) _BAR_ TARIC-Zusatzcode _BAR.
Clo poplatky s rovnocenným účinkem vybírané při vývozu zboží.
Zölle und Abgaben mit gleicher Wirkung bei der Ausfuhr von Waren;
Země_BAR_ antidumpingové clo_BAR.
Land _BAR_ Zollsatz _BAR.
Toto clo však nesmí překročit celní sazbu společného celního sazebníku.
Dieser Zoll darf jedoch nicht über dem Zoll des Gemeinsamen Zolltarifs liegen.
Pro používání preferenčních cel podle dohody se rozumí výrazem clo skutečně používané buď.
Bei der Anwendung von Präferenzzollsätzen des Abkommens bezeichnet der Begriff"tatsächlich anwendbarer Zollsatz.
Toto clo vyjádřené v procentech ceny franko hranice společenství je stanoveno následovně.
Diese Zölle, ausgedrückt als Prozentsatz der Preise frei Grenze der Gemeinschaft, betragen.
Společnost_BAR_ antidumpingové clo_BAR.
Unternehmen _BAR_ Zollsatz _BAR.
Výše jistoty jenž není uvolněna propadá jako clo.
Der nicht freigegebene Betrag der Sicherheit wird als Zoll einbehalten.
Bezpapírové prostředí pro clo obchod hlasování.
Ein papierloses Arbeitsumfeld für Zoll und Handel Abstimmung.
Nejvýše 10% spouštěcí ceny dodatečné clo je nulové;
Auf höchstens 10 v. H. des Auslösungspreises, so liegt der zusätzliche Zoll bei Null;
Když je kvóta vyčerpána je splatné clo 301 EUR za tunueur/t.
Nach der Ausschöpfung des Kontingents ist ein Zoll von 301 EUR/Tonne zu entrichten.
Pro americký trh je charakteristické vysoké clo na dovozy černých barvotvorných složek 11,6.
In den USA unterliegen die Einfuhren von schwarzen Farbbildnern hohen Zöllen 11,6.
Clo ve výši … podle.
Festgesetzt auf... in Anwendung der.
Jeden pytel na osobu je zdarma za zbytek chtějí 10000 jüanů clo.
Ein Sack pro Person ist frei. Für den Rest wollen sie 10.000 Yuan Einfuhrzoll.
Pokud je konečné clo nižší než prozatímní clo výše cla se nově vypočte.
Ist der endgültige Zoll niedriger als der vorläufige Zoll, so wird der Zoll neu berechnet.
Rozšířené clo by se mělo uplatňovat na všechny ostatní společnosti jak stanoví čl. odst. původního nařízení.
Der ausgeweitete Zoll sollte dem in Artikel 1 Absatz 2 der ursprünglichen Verordnung für alle übrigen Unternehmen festgesetzten endgültigen Zoll entsprechen.
Protože se clo platné pro dovozy pocházející z ruska v roce 1999 také změnilo bylo podle toho přepočteno
Da sich der für die Einfuhren mit Ursprung in Russland geltende Zollsatz 1999 ebenfalls änderte, wurde die Unterbietungsspanne für die Einfuhren
Podle názoru sdružení výrobců společenství by k odstranění nebezpečí cenové manipulace bylo vhodnější zvláštní clo.
Der Verband der Gemeinschaftshersteller vertrat die Auffassung, dass ein spezifischer Zoll zweckmäßiger gewesen wäre, um die Gefahr einer Preismanipulation zu vermeiden.

Ergebnisse: 266, Zeit: 0.0845

Siehe auch


prozatímní clo
vorläufigen zoll der vorläufige zoll , so
zvláštní clo
spezifischer zoll der unternehmensspezifische zoll
platné clo
geltende zoll
nižší clo
die ein niedrigerer zollsatz eingeführt wurde ein niedrigerer zoll die niedrigere zollsätze
zaplatit dovozní clo
DIE EINGANGSABGABEN ZU ENTRICHTEN geltenden eingangsabgaben zu entrichten
komise prozatímní antidumpingové clo
die kommission einen vorläufigen antidumpingzoll auf
osoba povinná zaplatit clo
der abgabenschuldner
konečné antidumpingové clo uložené nařízením
endgültigen antidumpingzoll , der mit der verordnung endgültige antidumpingzölle , die mit der verordnung
se ukládá konečné antidumpingové clo
einführung eines endgültigen antidumpingzolls wird ein endgültiger antidumpingzoll eingeführt
uložila konečné antidumpingové clo z dovozu
einen endgültigen antidumpingzoll auf die einfuhren von

S Synonyme von "clo"


"Clo" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr