DÍLA AUF DEUTSCH

Übersetzung für Díla in der Deutsch

Ergebnisse: 260, Zeit: 0.0735

Beispiele für die Verwendung Díla in einem Satz und ihre Übersetzungen

Arbeit ( práci , činnosti , pracovat )
Vidíte my oba jsme obdivovatelé vašeho díla.
Wir bewundern Ihre Arbeit.
Mám rád chagallova díla.
Ich liebe seine Arbeit.
Budete moci porovnat zhodnotit dvě interpretace poeova nejslavnějího díla.
So haben Sie den Vergleich 2er Interpretationen von Poes berühmtesten Werk.
Opět:ty pane na počátku založil jsi zemi díla rukou tvých jsouť nebesa.
HERR, hast von Anfang die Erde gegründet, und die Himmel sind deiner Hände Werk.
Kunstwerke ( umění , umělecká díla , obrazy )
Ingredience v barvě jeho díla smíchané s mou krví učiní dahlii zranitelnou.
Die Bestandteile der Farbe seiner Kunstwerke kombiniert mit meinem Blut werden Dahlia verwundbar machen.
Zanedlouho byla naše díla hotová.
Bald waren unsere Kunstwerke fertig.
Kunst ( umění , umělecké , dílo )
Všechna velkolepá díla boha naplňují.
Alle große Kunst... lobpreist Gott.
Miloval to aby vydělal na nájem. boj za vytvoření svého díla.
Er liebte den Kampf um das Geld für die Miete, den Kampf für seine Kunst.
Andere satzbeispiele
Tahle díla po šesti letech.
All diese Werke in sechs Jahren.
Počítačové programy jsou chráněny jako literární díla ve smyslu článku bernské úmluvy.
Computerprogramme sind als Werke der Literatur im Sinne von Artikel 2 der Berner Übereinkunft geschützt.
Zde jsou některá díla z digitální sbírky knihovny SLUB v rámci licenceCC-BY-SA 4.0.
Hier sind einige Werke der digitalen Sammlung der SLUB Dresden unter CC-BY-SA-4.0 Lizenz.
Uff nesnáším když autoři předčítají svá vlastní díla.
Ich hasse es, Autoren aus ihrer eigenen Arbeit vorlesen zu hören.
Pakliže evropa tvůrčí díla chránit nebude nebudeme je mít.
Wenn Europa künstlerische Werke nicht schützt, werden wir sie nicht bekommen.
Jedním z nich byla stírací díla.
Eines davon sind Rubbelbilder Meisterwerke.
Jsou to desítky tisíc let stará díla.
Wir haben zehntausende Jahre alte Kunstwerke.
Pochopitelně pane greene vaše díla mají tu čest být v mé knihově.
Natürlich, Mr. Greene, Eure Werke haben einen Ehrenplatz in meiner Bibliothek.
Každý umělec musí milovat svá díla ale ty jsi fakt něco extra.
Alle Künstler lieben ihre Werke, aber du bist... etwas Besonderes.
Byl v muzeu kde visí vaše díla.
Er arbeitet im Museum, wo Ihre Kunst hängt.
Kol díla mistrů co čest vzdali jí.
Als Schmuck der Meister Kunst ihr beigestellt.
Osiřelá díla jsou taková díla u nichž nelze nalézt vlastníka autorských práv.
Bei verwaisten Werken handelt es sich um Werke, deren Rechteinhaber nicht ausfindig gemacht werden können.
Sbíráme nahráváme všechna její slova díla.
Wir sammeln ihre gesprochenen Worte und ihre Werke.
Tolik se mi líbí tvá raná díla.
Ich liebe Euer frühes werk!
Přemýšlím o evropské definici osiřelého díla.
Ich denke an eine europäische Definition für verwaiste Werke.
Což je můj druhý nejoblíbenější výrok z celého díla alfreda kinseyho.
Das ist meine zweitliebste Zeile im gesamten Werk von Alfred Kinsey.
Ne jeho díla.
Nein, seine Werke.
Moje díla.
Meine Werke.
Jsem ozymandias jsem králů král má díla mocní.
Mein Name Ist Osmandyas, aller Könige König: Seht meine Werke, Mächtige,
Mnozí napsali ve vězení svá nejlepší díla.
Viele haben im Gefängnis ihre besten Werke geschrieben.
Kinematografická audiovizuální díla.
Filmwerke oder audiovisuelle Werke.
Její pozdější díla možná ne.
Vielleicht nicht ihre späteren Werke.

Ergebnisse: 260, Zeit: 0.0735

Siehe auch


mistrovská díla
meisterwerke performance-kunst nun , die meisterstücke kunststücke flut an meisterwerken
audiovizuální díla
audiovisuelle werke audiovisuelle medien
nová díla
die neuen stücke neuen arbeiten
díla rukou svých
werk deiner hände der werke , die ihre hände
autora originálu uměleckého díla
des urhebers des originals eines kunstwerks
díla nebo jiného předmětu ochrany
werks oder eines sonstigen schutzgegenstands

"Díla" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr