DIAGNÓZA AUF DEUTSCH

Übersetzung für Diagnóza in der Deutsch

Ergebnisse: 266, Zeit: 0.1135

Beispiele für die Verwendung Diagnóza in einem Satz und ihre Übersetzungen

Diagnose ( diagnóza , diagnostiku , diagnostikování )
Vaše diagnóza může potvrdit kalvinovu.
Ihre Diagnose könnte Kalvin absichern.
Vaše diagnóza je přesná.
Ihre Diagnose ist korrekt.
Diagnostiziert ( diagnostikována , diagnóza , diagnostikoval )
Pokud je stanovena diagnóza aplazie červené krevní řady podávání přípravku ní.
Wenn eine PRCA diagnostiziert wird, muss die Nespo-Therapie.
Pokud je stanovena diagnóza aplazie červené krevní řady podávání přípravku.
Wenn eine PRCA diagnostiziert wird, muss die Nespo-Therapie.
Die diagnose ( diagnostikována , diagnóza , diagnostikoval )
Jste si jistý že je diagnóza správná.
Sind Sie sicher, dass die Diagnose richtig ist?
Nepovím cindy že umírá dokud se diagnóza nepotvrdí.
Solange die Diagnose nicht gesichert ist, sage ich Cindy nicht, dass sie stirbt.
Die differenzialdiagnose ( diagnostikována , diagnóza , diagnostikoval )
Jaká je diagnóza pro žízeň.
Wie lautet die Differenzialdiagnose für Durst?
Jaká je diagnóza pro zuřivost.
Wie lautet die Differenzialdiagnose für Ausrasten?
Andere satzbeispiele
Závažná diagnóza může být projednávána jen za přítomnosti lékaře.
Kritische Diagnosen können nicht ohne anwesenden Arzt besprochen werden.
Patřičná diagnóza je nutná.
Eine angemessene Diagnose ist erforderlich.
Co když to byla špatná diagnóza.
Was, wenn sie falsch diagnostiziert wurde?
Diagnóza akutní klinické šílenství.
Diagnose... akute klinische Geisteskrankheit.
Okouzlující diagnóza pro upadajícího koně.
Charmante Diagnose für einen ausgedienten Gaul.
Není to špatná diagnóza.
Wir haben nichts falsch diagnostiziert.
Žádná diagnóza žádná játra.
Keine Diagnose, keine Leber.
Každý doktor každá diagnóza každá léčba každý výsledek.
Jeder Arzt, jede Diagnose, jede Behandlung, jedes Resultat.
Tvoje diagnóza je správná.
Ihre Diagnose ist richtig.
Smrt není diagnóza.
Tot ist keine Diagnose.
No jo diagnóza potvrzena.
Oh ja. Diagnose bestätigt.
Je to děsivá diagnóza.
Das ist eine beängstigende Diagnose.
Skvělá diagnóza!
Exzellente Diagnose.
To je příznak ne diagnóza.
Das ist ein Symptom, keine Diagnose.
Jak se dá potvrdit vaše diagnóza.
Wie könnten wir Ihre Diagnose beweisen?
Vystavení olovu je pěkná diagnóza.
Bleiexposition ist eine gute Diagnose.
Myslíš si že je moje diagnóza nesprávná.
Denken Sie, dass meine Diagnose falsch ist?
To je tvoje odborná diagnóza mami.
Ist das deine professionelle Diagnose, Mom?
Nespavost není diagnóza.
Schlaflosigkeit ist keine Diagnose.
Diagnóza která neposkytuje vysvětlení ani lék podle definice není diagnózou.
Eine Diagnose, die weder eine Erklärung noch eine Heilung liefert ist laut Definition keine Diagnose.
diagnóza je vyčerpanost z přepracování pocitu viny.
Ich diagnostiziere Erschöpfung durch Überarbeiten und Schuldgefühle.
Diagnóza doktora bashira se ukázala jako správná.
Die Diagnose von Doktor Bashir erwies sich als richtig.

Ergebnisse: 266, Zeit: 0.1135

Siehe auch


včasná diagnóza
frühzeitige diagnose früherkennung die frühe diagnose
špatná diagnóza
fehldiagnose falsch diagnostiziert falsche diagnose
rychlá diagnóza
schnelle diagnose
to je vaše diagnóza
ist ihre diagnose

"Diagnóza" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr