DIVIZI AUF DEUTSCH

Übersetzung für Divizi in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 271, Zeit: 0.0699

Beispiele für die Verwendung Divizi in einem Satz und ihre Übersetzungen

Division ( divize , division , oddělení )
Patřím k americké armádě 41. obrněné divizi rotě b.
Ich gehöre zur amerikanischen Armee... 41. gepanzerte Division, Bravo Kompanie.
Vítej v divizi.
Willkommen bei Division.
Abteilung ( oddělení , sekce , divize )
Všichni kromě tebe jsou v této divizi ženatí.
Jeder in dieser Abteilung ist verheiratet, außer Sie.
Naznačujete že ve vaší divizi příští rok nebude žádný růst?
Sie erwarten in Ihrer Abteilung für nächstes Jahr kein Wachstum?
Der zentrale
Co mám říct divizi.
Was sage ich der zentrale?
Hlas se na divizi.
Berichten Sie in der Zentrale.
Pošli 10. divizi middletonovu osmému sboru.
Deine 10. Panzerdivision soll sich Middletons 8. anschließen.
Museli bychom se přesunout do mezzouny přidat se k 21. divizi.
Wir müssten zurück nach Mezzouna zur 21. Panzerdivision.
Zentrale
Převážím jane saundersovou na divizi.
Ich bringe sie zur Zentrale.
Vím že mě nepřevážíte na divizi.
Sie bringen mich nicht zur Zentrale.
Andere satzbeispiele
No percy je zavřený v divizi.
Nun, Percy ist in Division eingesperrt.
Kang velel druhé divizi.
Kang kommandierte die zweite Division.
Když jsem ukázal čísla pro svou divizi.
Als ich die Zahlen für meine Abteilung präsentiert habe,... hat Timmy gesagt.
Odteď je novým... starším výrobním manažerem v nové divizi osobních počítačů v cardiff electric.
Er ist der neue Senior Produktmanager. Für Cardiff Electrics neue Abteilung.
Taylor posílá celou divizi.
Taylor schickt die ganze Division.
Vedl jste lewisovu divizi komodit.
Sie leiteten Lewis' Rohstoff Abteilung.
Já v divizi nechci žádnou pozici.
Ich will keinen Posten bei Division.
Nemám na tohle čas. volám divizi powers.
Ich habe dafür keine Zeit. Ruf die Powers Division.
Otevřela jsem vám ten kanál na divizi.
Ich habe die Leitung zur Zentrale geöffnet.
Pracuji v téhle divizi roky.
Arbeite seit vier Jahren in dieser Abteilung.
On není... přesně v její divizi.
Er ist nicht... unbedingt in ihrer Abteilung.
Nevěřím v divizi.
Ich glaube nicht an Division.
Nebyla tvoje podřízená na divizi.
Sie hat in der Zentrale für dich gearbeitet,
Hey svou divizi jsem vedl eticky odpovědně.
Hey, ich leitete meine Abteilung ethisch und verantwortungsvoll.
Porazili jsem celou divizi.
Besiegten eine ganze Division.
Offloaduj záložní data pošli je na divizi.
Senden Sie die Archive zur Zentrale.
Nějaká velká společnost chce někoho kdo by vedl jejich softwarovou divizi.
Irgend so eine große Firma sucht jemanden, der ihre experimentelle Software Abteilung leitet.
Zavolej divizi.
Ruf Division an.
Vezou ho na divizi.
Sie bringen ihn zur Zentrale.
Ano potom co jsem si všimla nějakých účetních nesrovnalostí v naší chemicko-potravinářské divizi.
Ja, na- nachdem ich einige Buchhaltungsverstoße in unserer Landwirtschaftlichen Chemie Abteilung bemerkte.

Ergebnisse: 271, Zeit: 0.0699

Siehe auch


divizi powers
powers division

"Divizi" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr