DOČASNÁ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Dočasná in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 264, Zeit: 0.0718

Beispiele für die Verwendung Dočasná in einem Satz und ihre Übersetzungen

Měla by být dočasná výjimečná použita pouze v krajním případě.
Sie sollte vorübergehend, in Ausnahmefällen und als letztes Mittel erfolgen.
V případě nutnosti může být zavedena dočasná kardiostimulace.
Vorübergehend kann ein kardialer elektrischer Schrittmacher bei Bedarf verwendet werden.
Befristete ( prozatímní , přechodné opatření , reverzní )
Zvláštní dočasná opatření pro nábor úředníků dočasných zaměstnanců evropské unie.
Befristete Sondermaßnahmen für die Einstellung von Beamten und Bediensteten auf Zeit der Europäischen Union.
Dočasná opatření.
Befristete Maßnahmen.
Neurální linka je dočasná.
Die Neuralverbindung ist temporär.
Ta práce je jen dočasná.
Aber der Job ist nur temporär.
Andere satzbeispiele
Dočasná slepota.
Vorübergehende Blindheit.
Dočasná opatření o zrušení embarga na vývoz zbraní.
Vorläufige Maßnahmen bei Aufhebung eines Waffenembargos.
Jsou to jen dočasná opatření pro vaše dobro.
Dies sind nur vorübergehende Vorsichtsmaßnahmen, und für eure Sicherheit.
Dočasná pracovní neschopnost odškodnění za pracovní úrazy... 2.2.3.
Vorübergehende Erwerbsunfähigkeit und Entschädigung bei Arbeitsunfällen... 2.2.3.
Byli jste kvalifikováni jako pěstouni bude vám přidělena dočasná společná péče o lux.
Sie sind als Pflegeeltern geeignet und bekommen das vorläufige, gemeinsame Sorgerecht über Lux.
Dočasná nepříčetnost že ano.
Vorübergehende Unzurechnungsfähigkeit, oder?
Dočasná kolekce.
Temporäre Sammlung.
Tato dočasná odchylka by neměla ovlivnit hospodářskou soutěž mezi úvěrovými institucemi.
Diese befristete Ausnahmeregelung dürfte den Wettbewerb zwischen den Kreditinstituten nicht verzerren.
Dočasná svalová paralýza.
Temporäre Muskellähmung.
Ale ta dočasná stabilita je naučí si vážit míru.
Aber auch zeitweilige Stabilität kann Geschmack für den Frieden wecken.
Láska je polo-euforická dočasná chemická reakce.
Liebe ist eine halb-euphorische, vorübergehende, chemische Reaktion.
Dočasná ustanovení pro sazby DPH hlasování.
Befristete Bestimmungen über Mehrwertsteuersätze Abstimmung.
Dočasná situace.
Vorrübergehende Situation.
Víš bydlet u rodičů... to je jen dočasná záležitost.
Weißt du, noch bei meinen Eltern zu wohnen, das ist'ne vorübergehende Sache.
Ztratil vědomí dočasná paralýza.
Er hat das Bewusstsein verloren, vorübergehende Lähmung.
Z toho důvodu jsou nutná dočasná mimořádná opatření.
Daher sind befristete Sofortmaßnahmen erforderlich.
Prognóza útvarů komise nestanoví žádná jednorázová ani další dočasná opatření.
Die Prognose der Kommissionsdienststellen sieht keine einmaligen oder sonstigen befristeten Maßnahmen vor.
Dočasná propustka.
Vorübergehender Durchlass.
Program neobsahuje žádná jednorázová ani jiná dočasná opatření.
Das Programm sieht keine einmaligen oder sonstigen befristeten Maßnahmen vor.
Nejedná se o opatření nová ani dočasná.
Diese Maßnahmen sind weder neu noch vorübergehend.
Víš že tahle povznesená nálada je jen dočasná že.
Du weißt, dass die gehobene Stimmung, die du empfindest, nur vorübergehend ist, oder?
Prognóza útvarů komise neobsahuje žádná jednorázová ani jiná dočasná opatření.
Die Prognose der Kommissionsdienststellen sieht keine einmaligen oder sonstigen befristeten Maßnahmen vor.
Zadruhé rád bych zde znovu prohlásil že tato opatření jsou skutečně dočasná.
Zweitens möchte ich hier gerne wiederholen, dass diese Maßnahmen in der Tat vorläufig sind.
To znamená dočasná.
Das bedeutet vorübergehend.

Ergebnisse: 264, Zeit: 0.0718

Siehe auch


dočasná opatření
vorläufige maßnahmen vorübergehende maßnahmen befristeten maßnahmen
dočasná ochrana
vorübergehende schutz
dočasná odchylka
befristete ausnahme einer vorübergehenden abweichung befristete ausnahmeregelung
je dočasná
ist temporär würde nur vorübergehend sein vergänglich ist waren selbst-limitierend
je jen dočasná
ist nur temporär ist nur vorübergehend

"Dočasná" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr