DOPISŮ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Dopisů in der Deutsch

Ergebnisse: 258, Zeit: 0.1397

Beispiele für die Verwendung Dopisů in einem Satz und ihre Übersetzungen

Post ( poštu , post , dopis )
Ano dostávám množství dopisů o european city guide.
Ja, ich erhalte viel Post zum "European City Guide.
Dostáváte hodně dopisů od fanoušků tady je mike ale.
Bekommen Sie oft Post von Fans?
Podle antoinových dopisů ano.
Gemäß Antoines Brief, ja.
Každý z těch dopisů si nějak utahuje z konkurence.
Jeder Brief macht sich über die Konkurrenz lustig.
Andere satzbeispiele
Pravost těchto dopisů je přinejlepším pochybná.
Die Echtheit dieser Briefe ist bestenfalls zweifelhaft. Zweifelhaft?
Dostali jste několik dopisů od jeho nájemníků.
Du hast ein paar Briefe von einigen seiner Mieter bekommen.
Protože většina dopisů mi chodí od umaštěných kluků.
Meist schreiben mir nur schmierige Jungs.
Donášení těchto dopisů... není jednoduchý úkol.
Das Überbringen solcher Briefe... ist keine einfache Aufgabe.
Pytle dopisů každý den.
Taschen voller Briefe jeden Tag.
Každý kdo registruje společnost obdrží jako odpověď osm až deset dopisů.
Wenn man dann eine Firma anmeldet, bekommt man ungefähr 8-10 Zuschriften.
Tolik dopisů stovky.
So viele Briefe. Hunderte.
Z dopisů které jsme dostali. my.
Aus Briefen, die wir erhielten.
První dva roky života jsem spala na hromadě neotevřených dopisů.
In meinen ersten beiden Lebensjahren war mein Bett wie ein Stapel ungeöffneter Post.
Podle těchto dopisů žije v horském hnízdě.
Laut diesen Briefen lebt sie in Wing Hove.
Stovky výhružných dopisů jejichž adresátem byl ernie. všechny od tohoto muže.
Hunderte Briefe mit Drohungen, die an Ernie adressiert waren, alle von diesem Mann.
Tolik dopisů v úterý.
So viele Briefe an einem Dienstag.
Dostávám tisíce tisíce dopisů... od lidí co mi píšou.
Ich bekomme Tausende und Abertausende von Briefen. Da gibt's Leute, die schreiben mir.
Psal jí každý den celý rok. 365 dopisů.
Er schrieb 1 Jahr lang jeden Tag 1 Brief.
Z nějakého důvodu byla akari kterou jsem si představoval z dopisů stále sama.
Die Akari aus diesen Briefen war aus irgendeinem Grund immer alleine.
Jen pár neodeslaných dopisů.
Nur ein paar unabgeschickte Briefe.
Ministerstvo zahraničních věcí mi už týdny neodpovídá na žádný z mých dopisů.
Das State Department hat seit Wochen auf keinen Brief geantwortet.
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na poštovné doručné dopisů balíků.
Veranschlagt sind diese Mittel für Postgebühren und Zustellungskosten für Briefe und Pakete.
Jejich příběhy jsou vesměs přebírány z životopisů dopisů dalších již zveřejněných materiálů.
Ihre Geschichten wurden hauptsächlich Erinnerungen, Briefen und anderem bereits veröffentlichtem Material entnommen.
Ležela tu na zemi spousta dopisů.
Da lagen eine Menge Briefe auf dem Fußboden.
Ve skladišti jsem našel krabici plnou dopisů které nebyly nikdy doručené.
Habe im Aktenraum eine Box mit niemals zugestellten Briefen gefunden.
Tato položka je určena k pokrytí výdajů na poštovné doručné dopisů balíků.
Veranschlagt sind diese Mittel für Postgebühren und Zustellungskosten für Briefe und Pakete.
Aristobulus biskup britů napsal řadu dopisů.
Aristobulus, der Bischof der Briten, hat eine Reihe von Briefen hinterlassen.
Nikdy jsi to nezmínila v žádném ze svých dopisů.
Davon hast du in deinen Briefen nichts erwähnt.
Kopie těch dopisů mám ve svém bytě.
Ich habe Kopien dieser Briefe in meiner Wohnung.
Má záznam za padělání prodej falešných dopisů od johna wayna gacyho na internetu.
Eine Vorstrafe wegen Fälschung und dem Verkauf von falschen Briefen von Johny Wayne Gacy online.

Ergebnisse: 258, Zeit: 0.1397

Siehe auch


pár dopisů
paar briefe ein paar leserbriefe an
několik dopisů
paar briefe mehrmals geschrieben mehrere schreiben
psaní dopisů
briefe schreiben schreibt ihr briefe briefe tippen
výměnu interpretačních dopisů
den interpretativen briefwechsel
této výměny dopisů
mit diesem briefwechsel
dohodu ve formě výměny dopisů zavazující společenství
das abkommen in form eines briefwechsels rechtsverbindlich für die gemeinschaft zu unterzeichnen
dohody ve formě výměny dopisů o změně
abkommens in form eines briefwechsels über die änderung
dohody ve formě výměny dopisů mezi evropským společenstvím
abkommens in form eines briefwechsels zwischen der europäischen gemeinschaft abkommen in form eines briefwechsels zwischen der europäischen gemeinschaft
dohoda ve formě výměny dopisů mezi evropským společenstvím
abkommen in form eines briefwechsels zwischen der europäischen gemeinschaft das abkommen in form von briefwechseln zwischen der europäischen gemeinschaft
rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů
des rates über den abschluss eines abkommens in form eines briefwechsels
dohody ve formě výměny dopisů mezi evropským hospodářským společenstvím
des abkommens in form eines briefwechsels zwischen der europäischen wirtschaftsgemeinschaft und abkommen in form von briefwechseln zwischen der europäischen wirtschaftsgemeinschaft und
dohoda ve formě výměny dopisů mezi evropským hospodářským společenstvím
abkommen in form eines briefwechsels zwischen der europäischen wirtschaftsgemeinschaft und des abkommens in form eines briefwechsels zwischen der europäischen wirtschaftsgemeinschaft und
dohody ve formě výměny dopisů o prodloužení platnosti protokolu
des abkommens in form eines briefwechsels über die verlängerung des protokolls
rozhodnutí rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů
beschluss des rates über den abschluss eines abkommens in form eines briefwechsels
dohody ve formě výměny dopisů kterou se mění dohoda
abkommens in form eines briefwechsels zur änderung des abkommens das abkommen in form eines briefwechsels zur änderung des abkommens
uzavření dohody ve formě výměny dopisů o prozatímním používání
abschluss des abkommens in form eines briefwechsels über die vorläufige anwendung
dohody ve formě výměny dopisů o prozatímním používání protokolu
des abkommens in form eines briefwechsels über die vorläufige anwendung des protokolls

"Dopisů" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr