DOST PENĚZ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Dost Peněz in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 267, Zeit: 0.0661

Beispiele für die Verwendung Dost Peněz in einem Satz und ihre Übersetzungen

Pořád máme dost peněz na letenky zpět.
Noch haben wir genug Geld für Rückflug-Tickets.
Neměla jsem dost peněz abych letěla dál.
Ich hatte nicht genug Geld, um weiter zu reisen.
Dostali bychom dost peněz ... miliony dolarů za timoševa miliony za nás.
Wir könnten viel Geld machen. 3 Millionen für Timoshev, 3 Millionen für uns.
Je pro negra dost peněz.
Dollar sind viel Geld für einen Nigger.
Do té doby už budeš mi dost peněz na vlastní obchod s auty.
Bis dann wirst du genügend Geld haben, um dein eigenes Autohaus zu kaufen.
Je tam víc než dost peněz.
Da ist genügend Geld.
Andere satzbeispiele
My v německu máme dost peněz na to abychom si své problémy vyřešili sami.
Wir in Deutschland haben genug Geld, um unsere Probleme selbst zu lösen.
Tam je dost peněz kmen k pokrytí všech nákladů.
Es gibt genug Geld in den Stamm, alle Kosten zu decken.
Ušetřil jsem dost peněz.
Wir hatten'ne menge Geld gespart.
To je dost peněz za vodu.
Dollar ist viel Geld für Wasser.
Je to dost peněz... ale ty máš právě skvělou práci.
Das ist viel Geld, aber du hast doch einen super Job.
Prostě nemáme dost peněz abychom je krmili dvěma tunami garnátů denně.
Wir haben nicht genug Geld, ihnen täglich zwei Tonnen Garnelen zu geben.
Pak budeme mít dost peněz.
Dann haben wir genügend Geld.
Už mám dost peněz holčičko.
Ich hab schon viel Geld, Klugscheißerin.
V harlemu je dost peněz pro všechny.
In Harlem ist genug Geld für alle.
Je to dost peněz my si to potřebujeme promyslet.
Es ist viel Geld. Wir müssen noch nachdenken. Nachdenken?
To je víc než dost peněz na koupi tolika zbraní kolik potřebuješ.
Es ist mehr als genug Geld um so viele Waffen zu kaufen, wie du brauchst.
Mám dost peněz na taxíka.
Ich habe genug Geld für ein Taxi.
Je to dost peněz za nic.
Das ist viel Geld für keine Arbeit.
Dost peněz.
Viel Geld.
Mám dost peněz.
Ich habe genug Geld.
Teď máš dost peněz máš zbraň máš růže.
Jetzt hast du viel Geld, du hast eine Waffe... und die Rosen dazu.
Říkal jsi že to není dost peněz.
Du sagtest, es wäre nicht genug Geld.
Zaplatitli jsme za ně dost peněz!
Wir haben viel Geld für sie hingeblättert.
Mám dost peněz.
Ich hab genug Geld.
Na to nemám dost peněz.
Dafür habe ich nicht genug Geld.
Získals dost peněz.
Hast du viel Geld eingenommen?
Mám dost peněz schovaných na nezjistitelných účtech.
Ich hab viel Geld im Ausland.
Prozatím by to mělo být dost peněz.
Das sollte erstmal genug Geld sein.
To by vydělalo dost peněz.
Sie könnten damit viel Geld machen.

Ergebnisse: 267, Zeit: 0.0661

"Dost peněz" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr