DUMPINGOVÝCH DOVOZŮ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Dumpingových Dovozů in der Deutsch

Ergebnisse: 267, Zeit: 0.2237

gedumpten einfuhren (125) der gedumpten importe (5) gedumpte einfuhren (4) gedumpter einfuhren (4)

Beispiele für die Verwendung Dumpingových Dovozů in einem Satz und ihre Übersetzungen

Der gedumpten einfuhren
Objem dumpingových dovozů.
Ceny dumpingových dovozů.
Preise der gedumpten Einfuhren.
Gedumpten importe
Kumulace účinku dumpingových dovozů.
SCHÄDIGUNG 1. Kumulierung der Auswirkungen der gedumpten Importe.
POŠKOZENÍ. kumulace vlivů dumpingových dovozů.
SCHÄDIGUNG 1. Kumulierung der Auswirkungen der gedumpten Importe.
Andere satzbeispiele
Tento pokles objemu dumpingových dovozů však může být důsledkem zahájení antidumpingového šetření.
Der mengenmäßige Rückgang der gedumpten Einfuhren ist jedoch möglicherweise auf die Einleitung des Antidumpingverfahrens zurückzuführen.
Účinek dumpingových dovozů z dotyčných zemí.
AUSWIRKUNGEN DER GEDUMPTEN EINFUHREN AUS DEN BETROFFENEN LÄNDERN.
Dopad dumpingových dovozů.
Auswirkungen der gedumpten Einfuhren.
Vliv dumpingových dovozů na spodní segment.
Auswirkungen der gedumpten Einfuhren auf das untere Segment.
Srovnání cen společenství s cenami dumpingových dovozů.
Vergleich der Gemeinschaftspreise mit den Preisen der gedumpten Einfuhren.
Spotřeba společenství objem podíl na trhu dumpingových dovozů.
Gemeinschaftsverbrauch, Volumen und Marktanteil der gedumpten Importe.
Ceny dumpingových dovozů.
Preise der gedumpten Importe.
Kumulovaný objem podíl na trhu dumpingových dovozů.
Volumen und Marktanteil der gedumpten Einfuhren insgesamt.
Podíl dumpingových dovozů je% z celkové spotřeby PSV.
Auf die gedumpten Einfuhren entfallen 9% des gesamten PSF-Verbrauchs.
Byl zkoumán vliv dumpingových dovozů na dotčené výrobní odvětví společenství.
Zunächst wurde untersucht, wie sich die gedumpten Einfuhren auf den Wirtschaftszweig der Gemeinschaft auswirkten.
Účinek dumpingových dovozů.
Auswirkungen der subventionierten Einfuhren.
se bude týkat výrobních nákladů výrobního odvětví společenství umožní dosažení přiměřeného zisku za neexistence dumpingových dovozů z dotyčné země.
bestimmt, der die Produktionskosten des WZG deckt und ohne gedumpte Einfuhren aus dem betroffenen Land einen angemessenen Gewinn ermöglicht.
Objem dumpingových dovozů z dotčených zemí kusy_BAR_ 1626027_BAR_ 2337736_BAR_ 2296547_BAR_ 1585294_BAR.
Menge der gedumpten Einfuhren aus den betroffenen Ländern(in Stück) _BAR_ 1626027 _BAR_ 2337736 _BAR_ 2296547 _BAR_ 1585294 _BAR.
Ceny dumpingových dovozů z dotčených zemíeur/ks_BAR_ 50_BAR_ 43_BAR_ 32_BAR_ 39_BAR.
Preise der gedumpten Einfuhren aus den betroffenen Ländern(EUR/Stück) _BAR_ 50 _BAR_ 43 _BAR_ 32 _BAR_ 39 _BAR.
Mimo to nebyl objem dumpingových dovozů z těchto jednotlivých zemí zanedbatelný ve smyslu čl. odst.
Außerdem war das Volumen der gedumpten Einfuhren aus jedem jener Länder nicht unerheblich im Sinne des Artikels 5 Absatz 7 der Grundverordnung.
Navíc objem dumpingových dovozů z každé z těchto zemí nebyl zanedbatelný ve smyslu čl. odst.
Außerdem war das Volumen der gedumpten Einfuhren aus jedem einzelnen dieser Länder nicht unerheblich im Sinne des Artikels 5 Absatz 7 der Grundverordnung.
Během období šetření poklesly ceny dumpingových dovozů ztchaj-wanu o 14% zatímco ceny daného odvětví společenství se zvýšily o.
Im Bezugszeitraum sanken die Preise der gedumpten Einfuhren aus Taiwan um 14%, während die Preise des Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft um 3% stiegen.
Cílem šetření je vyhodnotit účinek dumpingových dovozů na hospodářskou situaci v průmyslu společenství během OŠ.
Die Untersuchung zielt darauf ab, die Auswirkungen der gedumpten Einfuhren auf die wirtschaftliche Lage des Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft im UZ zu beurteilen.
Přezkoumávané antidumpingové opatření tudíž účinně omezilo dopad dumpingových dovozů jednorázových kamínkových zapalovačů pocházejících z japonska.
Die überprüften Antidumpingmaßnahmen begrenzten demnach wirksam die Auswirkungen der gedumpten Einfuhren von Einwegfeuerzeugen mit Feuerstein mit Ursprung in Japan.
Účelem zkoumání újmy je vyhodnotit vliv dumpingových dovozů na hospodářskou situaci výrobního odvětví společenství během ZO.
Bei der Schadensuntersuchung sollen die Auswirkungen der gedumpten Einfuhren auf die wirtschaftliche Lage des Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft im UZ geprüft werden.
Během posuzovaného období došlo ke značnému zvýšení objemu podílu dumpingových dovozů dotyčného výrobku na trhu.
Das Volumen und der Marktanteil der gedumpten Einfuhren der betroffenen Ware nahmen in Bezugszeitraum erheblich zu.
Vzhledem k objemu ceně dumpingových dovozů nelze dopad skutečného dumpingového rozpětí které je rovněž značné považovat za zanedbatelný.
Angesichts der Menge und der Preise der gedumpten Einfuhren können die Auswirkungen der tatsächlichen Dumpingspanne, die ebenfalls erheblich ist, nicht als unerheblich angesehen werden.
Při analýze účinku dumpingových dovozů bylo zjištěno že cena je hlavním prvkem hospodářské soutěže.
Die Analyse der Auswirkungen der gedumpten Einfuhren ergab, dass der Preis der entscheidende Wettbewerbsfaktor ist.
Tlak dumpingových dovozů rovněž donutil několik výrobců ve společenství výrobu bavlněného ložního prádla ukončit.
Unter dem Druck der gedumpten Einfuhren sahen sich zudem mehrere Gemeinschaftshersteller gezwungen, ihre Produktion von Baumwollbettwäsche aufzugeben.

Ergebnisse: 267, Zeit: 0.2237

Siehe auch


objem dumpingových dovozů
volumen der gedumpten einfuhren die mengen gedumpter billigeinfuhren menge der gedumpten einfuhren mengen gedumpter einfuhren
ceny dumpingových dovozů
preise der gedumpten einfuhren preisniveau der gedumpten einfuhren preise der gedumpten importe
účinky dumpingových dovozů
auswirkungen der gedumpten einfuhren
dopadu dumpingových dovozů
der auswirkungen der gedumpten einfuhren
škodlivých účinků dumpingových dovozů
der schadensverursachenden auswirkungen der gedumpten einfuhren schädigenden auswirkungen der gedumpten einfuhren
dumpingových dovozů z dotčených zemí
gedumpten einfuhren aus den betroffenen ländern
dotyčných dovozů
betroffenen einfuhren betreffenden einfuhren
subvencovaných dovozů
subventionierten einfuhren subventionierte einfuhren
ceny dovozů
preise der einfuhren einfuhrpreise
těchto dovozů
dieser einfuhren der letztgenannten einfuhren
podíl dovozů
marktanteil der einfuhren importanteil

Wort für wort übersetzung


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr