FANOUŠCI AUF DEUTSCH

Übersetzung für Fanoušci in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 269, Zeit: 0.3444

Beispiele für die Verwendung Fanoušci in einem Satz und ihre Übersetzungen

Groupies ( fanynky , fanynek , groupies )
Nejste první fanoušci co tenhle právník má.
Sie sind nicht die ersten Groupies, die er hat. KIM LACHT.
Fanoušci... jsou vždycky tak horliví.
Groupies- sind immer so eifrig.
Fan ( fanoušek , fanda , fanynka )
Poslední fanoušci grahama parkera právě umřeli.
Graham Parkers letzter Fan ist gerade gestorben.
Nejste fanoušci.
Kein fan?
Die fans ( fanoušek , fanda , fanynka )
Ani fanoušci ani tisk ani soudní úředníci ani notář.
Die Fans nicht, die Presse nicht, kein Gerichtsbeamter, nicht mal ein Notar.
Fanoušci maj vždycky recht.
Die Fans haben immer Recht!
Andere satzbeispiele
Ti mladí fanoušci se kterými sis dopisoval.
Die jungen Fans, mit denen du korrespondiert hast.
Tvoji fanoušci tě chtějí slyšet zpívat.
Deine Fans wollen dich singen hören.
Upozornění fanoušci této hry.
Achtung, Fans dieses Spiels!
Jo řekl bych že tihle dychtiví fanoušci autogram nedostali.
Ja, ich vermute diese eifrigen Fans haben kein Autogramm bekommen.
Takže moji fanoušci jsou taky tvoji fanoušci.
Also, eigendlich sind"meine" groupies,"unsere" Groupies.
Když jsme jim sejmuli toho kámoše v autodílně musel mark jeho fanoušci improvizovat.
Als wir ihren Kumpel in der Werkstatt erledigten, mussten Mark und seine Groupies improvisieren.
Budeme stejně neviditelný jako fanoušci alda novy.
Wir werden so nicht existent sein wie ein"Aldo Nova" Fan.
Žádní otrapové žádní fanoušci.
Keine Gaffer, keine Fans.
Tvoji fanoušci.
Deine Fans.
Lidem kteří obdivují umělce se říká fanoušci.
Leute, die Künstler bewundern, nennt man Fans.
fanoušci.
Meine Fans.
Měl by sis pospíšit protože tví fanoušci čekají.
Beeil dich lieber, deine Fans warten.
Jsme prostě opravdu velcí fanoušci.
Wir sind einfach wirklich große Fans.
Tví nejoddanější fanoušci.
Deine ergebensten Fans.
Oba jsme velcí fanoušci.
Wir sind beide große Fans.
Jsme fanoušci.
Wir sind Fans.
Dobrý večer fanoušci kopiníků.
Guten Abend, Lancer Fans.
Všichni fanoušci se znali.
Die Fans kannten sich alle.
Nyní fanoušci reportéři ... všichni na tebe čekají.
Nun, die Fans und die Reporter... warten alle auf dich.
Fanoušci racingu skandují.
Die Fans von Racing jubeln.
Ano UFC se rozvíjí ale fanoušci chtějí víc.
Ja, die Ultimate Fighting Championship boomt, aber die Fans wollen mehr.
Jak by fanoušci poznali toho pravého.
Woher wüssten die Fans, welcher echt wäre?
Fanoušci ji milují!
Und die Fans lieben sie!
Takže... když jsem hrál v barceloně fanoušci skandovali mata al nueve.
Als ich in Barcelona spielte, und die Fans jubelten:"Mata al nueve.

Ergebnisse: 269, Zeit: 0.3444

Siehe auch


velcí fanoušci
große fans riesenfans riesige fans
vaši fanoušci
ihre fans ihr fanklub
naši fanoušci
unsere fans unser anfeuertrupp unsere sportfans

"Fanoušci" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr