FINANČNÍ SITUACI AUF DEUTSCH

Übersetzung für Finanční Situaci in der Deutsch

Ergebnisse: 269, Zeit: 0.0758

Beispiele für die Verwendung Finanční Situaci in einem Satz und ihre Übersetzungen

Finanzlage ( finanční situaci , finance , finanční pozice )
Finanční situaci finančního konglomerátu zejména ohledně kapitálové přiměřenosti transakcí uvnitř skupiny koncentrace rizik rentability;
Finanzlage des Finanzkonglomerats, insbesondere Eigenkapitalausstattung, gruppeninterne Transaktionen, Risikokonzentration und Rentabilität;
Podniky použijí článek pro výpočet možných úspor jimiž by mohly vylepšit svou finanční situaci.
Die Verkehrsunternehmen errechnen nach Artikel 5, wie ihre Finanzlage durch Einsparungen verbessert werden könnte.
Jak byste popsal finanční situaci pana stonea v tom období.
Und wie würden Sie Mr Stones finanzielle Lage zu jener Zeit beschreiben?
Jeho finanční situaci.
Seine finanzielle Lage.
Vím o tvé finanční situaci richarde.
Ich kenne deine finanzielle Situation. Einen Rechtsstreit überlebst du nicht.
Víš není mi příjemné mluvit o mojí finanční situaci.
Weißt du, ich mag nicht gern über meine finanzielle Situation reden.
Dalším bodem je prohlášení komise k hospodářské finanční situaci v moldavsku.
Der nächste Tagesordnungspunkt ist die Stellungnahme der Kommission zur Wirtschafts- und Finanzsituation in der Republik Moldau.
Musíme si uvědomit že těžkou finanční situaci tohoto regionu způsobují především tyto činnosti.
Wir müssen uns dessen bewusst sein, dass die schwierige Finanzsituation dieser Region genau diese und keine anderen Maßnahmen erforderlich macht.
Andere satzbeispiele
Takže nemáte vůbec přehled o své finanční situaci.
Sie kennen Ihre finanzielle Lage nicht?
Dobře znám tvou finanční situaci.
Mir ist deine finanzielle Situation bewusst.
Paní andersonová znám vaši finanční situaci.
Mrs. Anderson, ich kenne ihre finanzielle Lage.
To je zvláštní s ohledem na její zoufalou finanční situaci.
Das ist merkwürdig, wenn man ihre ernste finanzielle Situation bedenkt.
Přemýšlel jsem o naší finanční situaci.
Ich bin unsere finanzielle Lage durchgegangen.
Má to ještě větší význam uvážíme-li současnou hospodářskou finanční situaci.
Dies ist angesichts der derzeitigen Wirtschafts- und Finanzlage noch wichtiger.
Ovšem nevidím žádné televizní spoty vzhledem k vaší finanční situaci.
Leider keine TV-Werbung, angesichts Ihrer finanziellen Lage.
Myslíte že dobře rozumíte finanční situaci vás vašeho manžela.
Glauben Sie, Sie wissen Bescheid über Ihre finanzielle Situation oder die Ihres Mannes?
Ptám se kvůli finanční situaci.
Ich frage wegen der finanziellen Situation.
Dohoda s jaguar by byla pro finanční situaci této firmy naprosto katastrofální.
Jaguar unter Vertrag zu nehmen wäre ein Desaster für die finanzielle Lage der Agentur.
O naší finanční situaci každý ví takže nemám co ztratit ale ty můžeš ztratit všechno.
Jeder kennt unsere finanzielle Lage, ich habe nichts mehr zu verlieren. Sie haben alles zu verlieren.
Popište nám svou finanční situaci než vám pan lang nabídl půlku výhry z tiketu své ženy.
Beschreiben Sie Ihre finanzielle Situation. Damals, ehe Mr. Lang Ihnen die Hälfte des Gewinns anbot.
Od svých klientů žádal informace o jejich finanční situaci investičních zkušenostech cílech pokud jde o požadované služby.
Von ihren Kunden Angaben über ihre finanzielle Lage, ihre Erfahrung mit Wertpapiergeschäften und ihre mit den gewünschten Dienstleistungen verfolgten Ziele verlangen;
Sledovat hospodářskou finanční situaci členských států unie pravidelně o ní zejména o finančních vztazích se třetími zeměmi mezinárodními institucemi podávat zprávy radě komisi.
Die Wirtschafts- und Finanzlage der Mitgliedstaaten und der Union zu beobachten und dem Rat und der Kommission regelmäßig darüber Bericht zu erstatten, insbesondere über die finanziellen Beziehungen zu dritten Ländern und internationalen Einrichtungen;
Budete potřebovat ohodnotit svou osobní finanční situaci k rozhodnutí jestli je lepší domov důchodců nebo zůstat doma.
Sie werden Ihre Persönlichkeit und finanzielle Situation beurteilen müssen, um beschließen zu können, ob ein Altenheim oder Zuhause bleiben die beste Wahl ist.
Sledovat hospodářskou finanční situaci členských států unie pravidelně o ní zejména o finančních vztazích se třetímizeměmi mezinárodními institucemi podávat zprávy radě komisi.
Die Wirtschafts- und Finanzlage der Mitgliedstaaten und der Union zu beobachten und dem Rat und der Kommission regelmäßig darüber Bericht zu erstatten, insbesondere über die finanziellen Beziehungen zu dritten Ländern und internationalen Einrichtungen;
Ano ale řekla bych že by zaměstnanci souhlasili že bys měl dostat finanční situaci pod kontrolu než začneš pomáhat jim.
Klar, aber ich denke, deine Angestellten würden zustimmen,... dass du deine finanzielle Situation zunächst unter Kontrolle bringen musst,... bevor du denen helfen kannst.
Zpráva evropské komise o hospodářské finanční situaci v moldavské republice vyznívá zcela jednoznačně.
Der Bericht der Europäischen Kommission zur wirtschaftlichen und finanziellen Lage in der Republik Moldau lässt keinerlei Zweifel offen.
Chápeme že nebude snadné toho dosáhnout jelikož tato země musí stabilizovat svou finanční situaci provést četné reformy.
Dies ist verständlicherweise nicht leicht zu realisieren, da dieses Land seine finanzielle Situation stabilisieren und zahlreiche Reformen durchführen muss.
Cílem účetních výkazů je poskytnout informace o finanční situaci výkonech peněžních tocích subjektu které jsou užitečné pro široký okruh uživatelů.
Grundsätzlich besteht der Zweck von Jahresabschlüssen in der Vermittlung von Informationen über Finanzlage, Leistungen und Cashflow einer Einrichtung, die für verschiedenste Benutzer von Interesse sind.
V současné hospodářské finanční situaci je pro řadu projektů mimořádně obtížné najít investory.
In der derzeitigen wirtschaftlichen und finanziellen Situation gestaltet sich die Investorensuche für viele Projekte besonders schwierig.
Výměnu informací o hospodářské finanční situaci o jejím vývoji v rozsahu nezbytném pro řádné fungování dohody.
Eine gegenseitige Unterrichtung über die Wirtschafts- und Finanzlage und deren Entwicklung in dem für ein ordnungsgemässes Funktionieren des Abkommens erforderlichen Umfang.

Ergebnisse: 269, Zeit: 0.0758

Siehe auch


obtížné finanční situaci
schwierigen finanziellen lage schwierigen finanziellen situation
finanční situaci ve výrobním odvětví společenství
die finanzielle lage dieses wirtschaftszweigs finanzielle lage des wirtschaftszweigs der gemeinschaft
současné situaci
gegenwärtigen situation derzeitigen situation aktuellen situation
zvláštní situaci
besonderen lage besondere situation
TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr