FRANCOUZSKÉM AUF DEUTSCH

Übersetzung für Francouzském in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 260, Zeit: 0.0656

Beispiele für die Verwendung Francouzském in einem Satz und ihre Übersetzungen

Už dva roky jste na francouzském dvoře.
Ihr seid inzwischen zwei Jahre an Frankreichs Hof.
Tento příběh začíná na francouzském pobřeží.
Deshalb beginnt sie für einige an Frankreichs Küste.
Der französischen
Na francouzském velvyslanectví jsem se zeptala sluhy jestli tančí.
In der französischen Botschaft fragte ich einen Diener, ob er tanzt.
Jaké bylo tvé odpoledne na francouzském velvyslanectví.
Wie war dein Nachmittag in der Französischen Botschaft?
Einem französischen
Jako filmová hvězda ve francouzském filmu.
Wie ein Filmstar aus einem französischen Film.
Co dělají italské nohy ve francouzském víně.
Was tun italienische Füße in einem französischen Wein?
Französisch
Ve francouzském stylu.
Das ist sehr französisch,
Jste na francouzském území zůstanete na francouzském území.
Sie sind und bleiben hier auf französischem Gebiet.
Ve francouzském jazyce.
In französischer Sprache.
Andere satzbeispiele
Který vyrábí přímo ze třtiny sklizené ve stejném francouzském zámořském departementu.
Der aus in demselben französischen überseeischen Departement geerntetem Zuckerrohr folgende Erzeugnisse herstellt.
Texty tohoto ujednání v anglickém francouzském španělském jazyce mají všechny stejnou platnost.
Der französische, der englische und der spanische Wortlaut dieser Übereinkunft sind gleichermassen verbindlich.
Znění tohoto ujednání v jazyce anglickém francouzském španělském mají všechna stejnou platnost.
Der französische, der englische und der spanische Wortlaut dieser Übereinkunft sind gleichermassen verbindlich.
Po francouzském způsobu.
Auf die"französische weise.
Budete mít svou válku ale bude vedena po francouzském způsobu.
Ich will.- Ihr bekommt Euren Krieg! Doch er wird auf französische Art und Weise geführt.
Tahle prostřední část je v klasickém francouzském stylu.
Der Mittelbau... ist französische Klassizistik in Vollendung.
Po francouzském dvoře kolují zvěsti že jedna z nich je ještě panna.
Bemerkenswert am französischen Hof... Gerüchten zufolge, immer noch Jungfrau sein.
Pracuje na francouzském konzulátu. je to jen pár bloků odtud.
Er arbeitet beim französischen Konsulat, ein paar Blocks von hier.
Rok 1815 26 let od začátku revoluce král je znovu na francouzském trůnu.
JAHRE NACH DEM BEGINN DER FRANZÖSISCHEN REVOLUTION EINMAL MEHR SITZT EIN KÖNIG AUF FRANKREICHS THRON.
Byla to kurtizána na francouzském dvoře.
Sie war eine Kurtisane, auf dem Hofe des französischen Königs.
Asi před 15 lety jsem strávil léto ve francouzském údolí loiry.
Vor etwa 15 Jahren verbrachte ich einen Sommer im französischen Loire-Tal.
Jste španělská královna na francouzském dvoře.
Ihr seid eine spanische Königin an einem französischen Hof.
Sabino recept na můj koláč je ve francouzském slovníku.
Sabina, das Rezept für Κäsekuchen hab ich in das französische Wörterbuch gelegt.
Je takový příběh o dvou spiónech francouzském vévodovi italském hraběti.
Da gibt es diese Geschichte über diese zwei Spione, ein französischer Herzog und ein italienischer Graf.
Německo vyrobí 10 letadel zatímco oni vyloží stovky na francouzském pobřeží.
Deutschland produziert 10 Flugzeuge, während die Hunderte an der französischen Küste abladen.
Přesto lolo tvoje místo na francouzském dvoře je zajištěno na celý život.
Deine Position am französischen Hof ist dir jedenfalls lebenslang sicher.
Jen další den na francouzském dvoře.
Ein neuer Tag am französischen Hof.
Takže booth je na schůzi na francouzském velvyslanectví?
Booth hat also ein Meeting in der Französischen Botschaft?
Dostala jsem roli ve francouzském filmu.
Die Rolle für den französischen Film hab ich bekommen.
Ve francouzském znění se pojem caution nahrazuje pojmem garantie;
In der französischen Fassung»caution" durch»garantie";
Narodila jsem se ve francouzském štrasburku tureckým rodičům.
Ich wurde in Straßburg, in Frankreich geboren, als Kind türkischer Eltern.

Ergebnisse: 260, Zeit: 0.0656

Siehe auch


finském francouzském
finnischer , französischer
francouzském parlamentu
französischen parlament
francouzském znění
französischen fassung der französischen sprachfassung
francouzském konzulátu
französischen konsulat
na francouzském dvoře
am französischen hof auf dem hofe des französischen in frankreichs hofstaat an frankreichs hof

S Synonyme von "francouzském"


"Francouzském" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr