INFORMOVAL AUF DEUTSCH

Übersetzung für Informoval in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 266, Zeit: 0.3477

Beispiele für die Verwendung Informoval in einem Satz und ihre Übersetzungen

Teilte ( oznámila , informovala , řekl )
Poručík reed mě informoval že plánujete znehybnit transportér až ho najdeme.
Lieutenant Reed teilte mir mit, dass Sie das Transportschiff deaktivieren wollen.
Hawes mě informoval že byla nalezena těla dvou zbývajících kurýrů.
Hawes teilte mir mit, dass die Leichen der beiden verbleibenden Kuriere gefunden wurden.
Bylo by vhodné abyste nás informoval o situaci v domě.
Informieren Sie uns bitte über ihre häusliche Situation.
Informoval byste místní usedlíky že tam dnes večer bude shromáždění.
Werden ihre Männer die Anwohner informieren, dass es heute Abend ein Treffen geben wird?
Andere satzbeispiele
Nyní rebecca právě informoval mě pod její maturitní šaty.
Und Rebecca hat mich gerade informiert, dass sie unter ihrem Talar völlig nackt ist.
Harvey informoval policie že je vevnitř zabarikádovaný.
Harvey hat die Polizeit informiert, das er sich im Laden verbarrikadiert hat.
Kapitán nás informoval že jsme vstoupili do íránského vzdušného prostoru.
Der Captain hat uns informiert, dass wir den iranischen Luftraum erreicht haben.
Nuže madam pan mcqueen už vás patrně informoval o skutečné totožnosti pana ratchetta.
Mr. McQueen informierte Sie sicher über die Identität Ratchetts?
Peter mě právě informoval o srazu našich příznivců před hlavní bránou.
Peter hat mich gerade über die Gratulanten informiert, die sich vor dem Tor versammelt haben.
Ano komandér harkins mě informoval o vaší náklonnosti k posádce.
Commander Harkins informierte mich über ihre Bindung zur Crew.
Samotné hlasování pak bude probíhat do konce února 2013 informoval nacher.
Die eigentliche Abstimmung erfolgt dann bis Ende Februar 2013", teilte Nacher mit.
Dat mě informoval o vaší situaci.
Data informierte mich über alles.
Požádali mě abych vás informoval že máme vašeho uprchlíka ve vazbě.
Ich wurde gebeten, Ihnen mitzuteilen, wir haben Ihren Flüchtling in Gewahrsam.
Jak jsi nás informoval della rovere uprchl z neapole míří na sever.
Wie du uns informiert hast, ist Della Rovere aus Neapel in Richtung Norden geflohen.
Forenzní účetní mě každopádně informoval že jste našla levnější alternativu.
Ein forensischer Buchhalter, jedoch informierte mich, dass Sie eine billige Alternative gefunden haben.
Signor cipriani mě informoval že když zamykal... těla byla pryč.
Signor Cipriani hat mich unterrichtet,- dass die Leichen bei Schließung der Halle fort waren.
Desátník judson informoval kancelář plukovníka že opět chybí tři bedny sulfátu amfetaminu.
Corporal Judson hat das Büro des Colonels informiert dass schon wieder drei Kisten Amphetamin-Sulfat fehlen.
Věřím že tě jock informoval že jsme na pokraji finanční propasti.
Jock informierte dich sicher, dass wir am Rand der Insolvenz stehen.
Informoval jsem naše agenty o inhumanovi ellen kingové.
Ich habe unsere Agenten in Australien über Ellen Kings Inhuman informiert.
Pan franzen nás informoval že se nedostaví.
Mr. Franzen informierte uns, dass er nicht kommt.
Plukovník makepeace váš všechny o této misi informoval.
Colonel Makepeace hat sie alle. über die Mission informiert.
Walt cummings mě informoval cestou sem.
Walt Cummings informierte mich auf dem Weg hierhin.
Konzulát mě o tom informoval před pár minutami.
Das Konsulat hat mich soeben informiert.
Informoval tisk.
Und die Presse informiert.
Miller mě informoval.
Miller informierte mich.
Ale ministr vnitra v moskvě informoval FBI.
Aber das Innenministerium in Moskau informierte das FBI.
Koukej minul noc jsem informoval sarah dobře.
Hör zu, ich hab letzte Nacht Sarah informiert, okay?
To on našel jeho tělo v uličce informoval mě.
Er war derjenige, der Davids Leiche in der Gasse fand und mich informierte.
To už jsem vám vysvětlil. informoval jsem ho o možném lékařském nebezpečí.
Ich sagte doch, ich habe ihn über ein mögliches Gesundheitsrisiko informiert.
M vás již informoval.
M hat Sie wohl schon informiert.

Ergebnisse: 266, Zeit: 0.3477

Siehe auch


informoval že
zu informieren , dass informiert , dass darüber informieren , dass zu sagen , dass
informoval že
hat mich informiert , dass teilte mir mit , dass mich darüber informiert , dass informierte mich darüber , dass mir wurde berichtet , dass
ho informoval že
ihm mitgeteilt , dass ihn zu informieren , dass ihn informierte , dass

"Informoval" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr