JADERNÉ ELEKTRÁRNY AUF DEUTSCH

Übersetzung für Jaderné Elektrárny in der Deutsch

Ergebnisse: 256, Zeit: 0.1015

Beispiele für die Verwendung Jaderné Elektrárny in einem Satz und ihre Übersetzungen

Všechny jaderné elektrárny které nejsou bezpečné musí být uzavřeny.
Jedes kernkraftwerk, das nicht sicher ist, sollte geschlossen werden.
Jako rumunská poslankyně mám na této konkrétní záležitosti jaderné elektrárny Kozloduj ještě větší zájem.
Als abgeordnete aus rumänien bin ich natürlich besonders an dem thema kernkraftwerk kosloduj interessiert.
Hauser tvrdí že Gredenkovi prodal bezpečnostní specifikaci jaderné elektrárny v Edgemontu.
Bill, hauser hat zugegeben gredenko sicherheitspläne für das edgemont atomkraftwerk verkauft zu haben.
Protesty u jaderné elektrárny.
Unruhen beim atomkraftwerk!
Die atomkraftwerke
Jaderné elektrárny které byly zničeny bombami se začínají rozpouštět.
Die atomkraftwerke, die durch die bomben zerstört wurden, beginnen zu schmelzen.
Jaderné elektrárny které bomby zničily se začaly rozehřívat.
Die atomkraftwerke, die durch die bomben zerstört wurden, beginnen zu schmelzen.
Kernkraftwerken
Z této jaderné elektrárny na britském pobřeží plyne pro Irsko významné riziko.
Von diesen kernkraftwerken an der britischen küste geht eine beträchtliche gefahr für irland aus.
Ve Spojeném království rovněž podporujeme nové jaderné elektrárny.
Im vereinigten königreich sind wir auch sehr interessiert an neuen kernkraftwerken.
Andere satzbeispiele
Doufám že budou podobně uzavřeny vyřazeny z provozu také nejstarší jaderné elektrárny ve Francii.
Ich hoffe, dass die ältesten kernkraftwerke in frankreich ebenfalls in ähnlicher form abgeschaltet und stillgelegt werden.
Dokud budou existovat u našich sousedů jaderné elektrárny nemůžeme si dovolit tuto otázku přehlížet.
Solange es in unseren nachbarländern kernkraftwerke gibt, können wir dieses thema nicht ignorieren.
Hrozil že napadne jaderné elektrárny federace.
Er hat gedroht, russische atomkraftwerke zu überfallen.
Politikové by tedy neměli za žádných okolností plánovat jaderné elektrárny v seismicky aktivních zónách.
Politiker sollten deshalb unter keinen umständen kernkraftwerke in aktiven erdbebengebieten planen.
Rodina prátelé materské školky ... reky mosty jaderné elektrárny.
Familien, freunde, kindergärten... flüsse und brücken, atomkraftwerke.
Havárie ve Fukušimě nám ukázala že některé stávající jaderné elektrárny nejsou bezpečné.
Der unfall von fukushima hat uns gezeigt, dass einige bestehende kernkraftwerke nicht sicher sind.
Roztavení reaktoru zastaralé jaderné elektrárny.
Und den super-gau eines veralteten atomkraftwerks.
Předmět Jaderné elektrárny.
Betrifft: kernkraftwerke.
Někteří spojovali tisíce obětí tsunami s poškozením jaderné elektrárny.
Einige schrieben die tausende von opfern des tsunamis dem beschädigten kernkraftwerk zu.
Radiace z jaderné elektrárny ve Fukušimě dramaticky stoupá.
Die strahlung am AKW in fukushima steigt stark an.
Největší obavy vyvolává poškození jaderné elektrárny ve Fukušimě.
Die größte sorge wird durch den schaden am kernkraftwerk fukushima erweckt.
Nejhorší nehoda jaderné elektrárny v historii.
Der bis dahin schlimmste zwischenfall in einem kernkraftwerk.
Páni jsou tady všichni z jaderné elektrárny.
Junge, jeder aus dem atomkraftwerk ist hier.
Přetrvává společenský neklid chaos jakož úniky radiace z jaderné elektrárny Fukušima.
Soziale unruhen und verwirrung, aber auch die strahlenlecks im kernkraftwerk fukushima dauern an.
Cílem musí být vytvoření evropské schopnosti monitorovat jaderné elektrárny.
Es muss das ziel sein, dass wir bei der überwachung von atomkraftwerken eine europäische kompetenz bekommen.
Jsem už zase jen nudnej bezpečnostní technik jaderné elektrárny.
Nun bin ich wieder der alte, langweilige sicherheitsinspektor in einem kernkraftwerk.
Žiji na hranici s Francií s Lucemburskem v Cattenomu jsou čtyři jaderné elektrárny.
Ich lebe auch an der grenze zu frankreich und luxemburg, da stehen vier atomanlagen in cattenom.
Pro všechny stávající jaderné elektrárny v Evropské unii je směrnice bezvýznamná.
Diese richtlinie ist irrelevant für alle bestehenden atomanlagen in der europäischen union.
Evropa do zabezpečení této jaderné elektrárny investovala již 200 milionů eur.
Europa hat bereits 200 mio. EUR in die sicherheit dieses kraftwerkes investiert.
Nicméně bych rád zdůraznil že jaderné elektrárny v Evropě jsou vystaveny zcela odlišným faktorům životního prostředí než v Japonsku.
Ich möchte jedoch betonen, dass kernkraftwerke in europa ganz anderen umweltfaktoren ausgesetzt sind als diejenigen in japan.
V případě že existují jaderné elektrárny které by měly být z bezpečnostních důvodů uzavřeny udělejme vše co je v
Wenn atomkraftwerke existieren, die aus sicherheitsgründen geschlossen werden sollten, lassen sie uns alles in unseren kräften stehende tun,
Musíme okamžitě uzavřít jaderné elektrárny které jsou starší než třicet let přestat vůbec pomýšlet na výstavbu nových zařízení.
Wir müssen kernkraftwerke, die mehr als 30 jahre alt sind, sofort stilllegen und gedanken an den bau neuer kraftwerke begraben.

Ergebnisse: 256, Zeit: 0.1015

Siehe auch


jaderné elektrárny které
kernkraftwerke , die die atomkraftwerke , die durch
jaderné elektrárny bohunice
des kernkraftwerks bohunice schrott-akw bohunice
nebezpečné jaderné elektrárny
gefährliche atomkraftwerke gefährliche nuklearkraftwerke unsicheren kernkraftwerke gefährliche AKW
uzavření jaderné elektrárny ignalina
abschaltung des kernkraftwerks in ignalina der stilllegung des atomkraftwerks ignalina schließung des kraftwerks ignalina stilllegung des kernkraftwerks in ignalina
jaderné elektrárny ve fukušimě
kernkraftwerk fukushima am AKW in fukushima des atomkraftwerks fukushima
větrné elektrárny
windparks turbinen und windturbinen die windkraft
výstavbu elektrárny
bau eines kraftwerks die errichtung eines kraftwerkes den bau des werks

Wort für wort übersetzung


"Jaderné elektrárny" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr