JAKÉ JE HLAVNÍ MĚSTO AUF DEUTSCH

Übersetzung für Jaké Je Hlavní Město in der Deutsch

Ergebnisse: 32, Zeit: 0.0346

was ist die hauptstadt von (6)

Beispiele für die Verwendung Jaké Je Hlavní Město in einem Satz und ihre Übersetzungen

Was ist die hauptstadt von

Jaké je hlavní město asýrie?
Was ist die Hauptstadt von Assyrien?
Pověz mi stevie jaké je hlavní město státu new york?
Stevie. Was ist die Hauptstadt von New York?
Andere satzbeispiele
Stevie jaké je hlavní město connecticutu?
Stevie, was ist die Hauptstadt von Connecticut?
Jaké je hlavní město kolumbie?
Was ist die Hauptstadt von Kolumbien?
Jaké je hlavní město austrálie?
Was ist die Hauptstadt von Australien?
Jaké je hlavní město francie?
Was ist die Hauptstadt von Frankreich?
Jaké je hlavní město slovenska?
Wie lautet die Hauptstadt der Slowakei?
Jaké je hlavní město státu new york?
Wie heißt die Hauptstadt von New York?
Jaké je hlavní město?
Wie heißt die landeshauptstadt?
Jaké je hlavní město brazíiie?
Wie ist die Hauptstadt von Brasilien?
Jaké je hlavní město kalifornie?
Was ist die kalifornische hauptstadt?
Musíš předstírat že se tě právě zeptali jaké je hlavní město slovenska?
Als ob sie dich fragen:"Wie lautet die Hauptstadt der Slowakei?
Jaké je hlavní město texasu?
Was heißt die Hauptstadt von Texas?
Jaké je hlavní město peru?
Wie heißt die Hauptstadt von Peru?
Jaké je hlavní město burkina faso?
Wie heißt die Hauptstadt von Burkina Faso?
Může mi někdo říct jaké je hlavní město kansasu?
Kann mir jemand die Hauptstadt von Kansas nennen?
Mikeu jaký je hlavní město peru?
Mike, wie heißt die Hauptstadt von Peru?
Tak jaké je pdle tebe naše hlavní město?
Ja. Wie findest du unsere hauptstadt?
Přestěhoval se do new yorku který byl dočasným národním hlavním městem musel přijít na to jaké jsou úkoly prezidenta.
Er zog nach New York, der vorläufigen Hauptstadt, und musste selbst herausfinden, was von einem Präsidenten erwartet wurde.
Je nepředstavitelné v jakých poměrech tito lidé v některých evropských hlavních městech žijí!
Man kann sich nicht vorstellen, welche Verhältnisse in europäischen Hauptstädten zum Teil herrschen!
Protože pokud není galileo pokud není spojenílyon-turín pokud není spojeníjanov-barcelona pokud evropská hlavní města nejsou propojená vysokorychlostními vlaky pokud rozpočet pro výzkum není
Denn wenn es kein Galileo gibt, keine Verbindung Lyon-Turin, keine Verbindung Genua-Barcelona, wenn die Hauptstädte nicht durch Hochgeschwindigkeitszüge verbunden sind, wenn der Forschungsetat hinter
Tuto rozpravu je třeba přenést také do hlavních měst členských států musíme hovořit s občany informovat je o tom
Diese Debatte muss in die nationalen Hauptstädte getragen werden und wir müssen mit den Bürgerinnen und Bürgern reden,
Na jamajce například. vezměte si jamajské poslance potkáte je jsou to často lidé kteří studovali v oxfordu studovali na
In Jamaika etwa- schauen Sie sich die Mitglieder des jamaikanischen Parlaments an, oft sind es Rhodes-Stipendiaten, die in Harvard oder Princeton studiert haben,
Alternativní balíček by nezpůsobil napětí jaké je v současnosti cítit v ankaře hlavních městech evropy v kontextu diskuse o plném členství turecka v evropské unii.
Das alternative Paket würde keine Spannungen hervorrufen, wie wir sie jetzt in Ankara und in Hauptstädten Europas erleben, wenn über die Vollmitgliedschaft der Türkei in der Europäischen Union debattiert wird.
Lídři v teheránu rijádu washingtonu dalších klíčových hlavních městech musí pochopit jakou daň by si vyžádalo další špatné vedení ustoupit od okraje propasti pracovat na společných řešeních než bude pozdě.
Die Staatsführungen in Teheran, Riad, Washington und anderen Hauptstädten müssen sich der Kosten weiterer Fehlschläge bewusst werden, vom Abgrund zurückweichen und kooperative Lösungen erarbeiten, bevor es zu spät ist.
Jaká ironie že seattle byl hlavní město kávy v severní americe.
Dabei war Seattle einmal die Kaffeemetropole Nordamerikas.
Děti mají rady svou školu navíc netuším jaké školy jsou v hlavním městě.
Die Kinder mögen ihre Schule und ich habe keine Ahnung, wie das öffentliche Schulsystem in Washington ist.

Ergebnisse: 32, Zeit: 0.0346

Siehe auch


je hlavní město
ist die hauptstadt von heißt die hauptstadt ist die landeshauptstadt von
hlavní město provincie
hauptstadt der provinz
nové hlavní město
neue hauptstadt
je mimo město
ist nicht in der stadt ist verreist
město je bezpečné
stadt sei sicher
město je jako
stadt ist wie
tohle je moje město
das ist meine stadt diese stadt gehört mir hier ist meine stadt

Sätze in alphabetischer reihenfolge


jaké je hlavní město

"Jaké je hlavní město" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr