JAK SI MYSLÍŠ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Jak Si Myslíš in der Deutsch

Ergebnisse: 264, Zeit: 0.058

Beispiele für die Verwendung Jak Si Myslíš in einem Satz und ihre Übersetzungen

Není to jak si myslíš jasný.
Es ist nicht so, wie du denkst, okay?
Ale nejsi tak dobrá jak si myslíš.
Aber nicht so gut, wie du denkst.
Věci vypadají jak si myslíš že jsem je udělala.
Sie sind so, wie du glaubst, dass ich sie machte.
Nejsi na tom zdravotně tak jak si myslíš.
Du bist nicht so gesund, wie du glaubst.
Promiň babi není to tak dojemný jak si myslíš.
Tut mir leid, Großmutter, nicht so berührend wie du dachtest.
Možná nejsi tak dobrý jak si myslíš.
Vielleicht bist du doch nicht so gut da drin, wie du dachtest.
Andere satzbeispiele
Pravděpodobně nejsi tak silná jak si myslíš.
Vielleicht bist du nicht so stark wie du denkst.
Možná mě neznáš tak dobře jak si myslíš.
Vielleicht kennst du mich nicht so gut, wie du glaubst.
No ne tak jak si myslíš.
Nun, es ist nicht so, wie du denkst.
Není to tak špatné jak si myslíš.
Es ist nicht so schlimm, wie du denkst.
Možná nejsi tak vnadná jak si myslíš matko.
Vielleicht bist du nicht so begehrenswert, wie du dachtest, Mutter.
Nejspíš to není tak zlé jak si myslíš.
Es ist vermutlich nicht so schlimm, wie du glaubst.
Takže zřejmě emily neznáš tak dobře jak si myslíš.
Offenbar kennst du Emily nicht so gut, wie du glaubst.
Ale tvůj otec možná není tak dokonalý jak si myslíš.
Aber vielleicht ist dein Vater nicht so perfekt wie du denkst.
Možná ho neznáš tak dobře jak si myslíš.
Vielleicht kennst du ihn nicht so gut, wie du dachtest.
Nejsem tak dobrý jak si myslíš.
Ich bin nicht so gut, wie du glaubst.
Nejsem tak křehká jak si myslíš.
Ich bin nicht so zerbrechlich, wie du denkst.
Nebylo to tak jak si myslíš.
Aber nicht so, wie du glaubst.
Tak nejsi tak dobrý jak si myslíš.
Du bist nicht so gut, wie du denkst.
Ne ne ne není to jak si myslíš.
Nein, das ist nicht so, wie du denkst.
Ty ne tak jak si myslíš.
Und du nicht so klug, wie du glaubst.
Jsem vázaný ale né tak jak si myslíš.
Ich bin in etwas verwickelt. Aber es ist nicht so, wie du glaubst.
Všichni nejsme tak křehcí jak si myslíš.
Wir sind nicht alle so zerbrechlich, wie du denkst.
Častokrát ne tak jak si myslíš ale upřímně.
Oft ist es nicht so, wie du glaubst.
Podváděla jsem tě ale ne tak jak si myslíš.
Ich hab' dich betrogen, aber nicht, wie du denkst.
Víš že nejsi tak vtipný jak si myslíš že jsi.
Weißt du, was? Du bist nicht so witzig, wie du glaubst.
Není to tak jak si myslíš.
Es ist nicht so, wie du denkst.
Ale není to tak jak si myslíš.
Aber es ist nicht so, wie du denkst.
Stud není takový terno jak si myslíš.
Scham ist nicht so viel wert, wie du glaubst.
Není to tak špatný jak si myslíš.
Es war nicht so schlimm, wie du denkst.

Ergebnisse: 264, Zeit: 0.058

Siehe auch


není to jak si myslíš
es ist nicht so , wie du denkst es ist nicht das , was du denkst
tak dobře jak si myslíš
so gut , wie du denkst so gut , wie du glaubst so gut , wie du dachtest so gut , wie sie glauben
ne tak jak si myslíš
nicht so , wie du denkst nicht so , wie du es vorstellst nicht so , wie ihr denkt ist es nicht so , wie du glaubst
tak chytrý jak si myslíš
so schlau , wie du glaubst so klug wie du denkst so schlau , wie sie glauben so schlau , wie du denkst so schlau , wie sie denken
tak špatný jak si myslíš
so schlimm wie du denkst so schlechter mensch , wie du denkst
není to tak jak si myslíš
es ist nicht so , wie du denkst es ist nicht so , wie sie denken nicht , weshalb du denkst
jak dlouho myslíš
glaubst du , wie lange meinst du , wie lange denkst du , wie lange
tohle si myslíš
das glaubst du denkst du
co myslíš jak
was meinst du , wie was denken sie , wie was glaubst du , was was halten was denkst du , wie
jak asi myslíš
was denkst du wie glaubst du was denken sie , wie
dělej jak myslíš
tu , was du tun willst mach , was du willst
tak jak myslíš
wie du denkst so , wie du meinst so , wie du glaubst wie du willst
cokoliv si myslíš
was immer du denkst du auch denkst was immer du glaubst oder glaubst

Wort für wort übersetzung


"Jak si myslíš" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr