JEHO AUF DEUTSCH

Übersetzung für Jeho in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 44346, Zeit: 0.4485

ihn (1315) er (986)

Beispiele für die Verwendung Jeho in einem Satz und ihre Übersetzungen

Ihn ( ho )
Ani jeho ani ostatní.
Weder ihn noch die anderen.
Ani jeho ani ty ostatní.
Weder ihn noch die anderen.
Er ( on , to )
Jeho krev je vzácná.
Er hat seltenes Blut.
Jeho jméno je knowle rohrer.
Er heißt Knowle Rohrer.
Andere satzbeispiele
Nechránil jsem jeho ale tebe.
Ich habe nicht ihn beschützt, sondern dich.
Nemůžu dovolit aby jeho nebo tento projekt spojovali se zločinci.
Er oder dieses Projekt dürfen nicht mit Kriminellen in Verbindung gebracht werden.
Vy jste pozvala jeho.
Sie haben ihn gefragt?
Budu potřebovat jeho.
Ich brauche ihn.
Jeho jméno mayi.
Er heißt Mayi.
Jeho ne.
Nicht ihn.
Jeho jméno je jason ironheart.
Er heißt Jason Ironheart.
Ne ne zabij jeho.
Nein, nein, töten Sie ihn.
Jeho pistolka!
Er ist bewaffnet!
Ale jeho nikdy nenašli.
Aber er wurde nie gefunden.
Ne myslela jsem jeho.
Nein, ich meinte ihn.
Jeho výsosti to je další zázrak!
Großer Er, schon wieder ein Wunder!
Jaké jsou nástroje pro jeho uplatňování.
Was sind die Instrumente, ihn umzusetzen?
Jeho ne.
Er nicht.
Chci jeho smrt.
Ich will ihn tot.
Myslíš si že jeho práce je snadná.
Glaubst du, er habe eine leichte Aufgabe?
Já miluji jeho.
Und ich liebe ihn.
Možná takhle získal jeho sílu.
Vielleicht sammelt er so Kraft.
Vždycky obejme nejdřív jeho.
Immer umarmst du zuerst ihn.
Myslím že jeho úmysly byly dobré.
Ich denke, er hat gute Absichten.
Místo toho jsme ... našli jeho.
Stattdessen haben wir ihn gefunden.
Alicia já si vezmeme jeho.
Alicia und ich übernehmen ihn.
Jeho jméno je brett sheck.
Er heißt Brett Sheck.
Ona chrání jeho.
Und sie beschützt ihn.
Jeho jméno je bacarra.
Er heißt Bacarra.
Jeho obtěžování manžela bey smith je zdokumentováno.
Er schikanierte den Mann von Bea Smith, das ist bekannt.

Ergebnisse: 44346, Zeit: 0.4485

S Synonyme von "jeho"


ho
to

"Jeho" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr