JEHO VLASTNÍ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Jeho Vlastní in der Deutsch

Ergebnisse: 257, Zeit: 0.0862

Beispiele für die Verwendung Jeho Vlastní in einem Satz und ihre Übersetzungen

V jeho vlastní louži.
In seiner eigenen Pfütze.
Pro jeho vlastní bezpečí.
Zu seiner eigenen Sicherheit.
Seine persönliche
Jeho vlastní chamtivost musí odrážet chamtivost ostatních.
Seine persönliche Gier muss die öffentliche Gier widerspiegeln.
Jeho vlastní nadpřirozenou armádu.
Seine persönliche, übernatürliche Armee.
Andere satzbeispiele
Uvězněný v jeho vlastní kůži.
Gefangen in seiner eigenen Haut.
Jeho vlastní psychiatr řekl že agent odum možná není schopný.
Seine eigene Psychiaterin sagt,... Agent Odum ist möglicherweise nicht in der Lage,
Nejpravděpodobněji jeho vlastní.
Wahrscheinlich seiner eigenen.
Bylo to jeho vlastní blbý rozhodnutí.
Es war seine eigene blöde Entscheidung.
Přečti si jeho vlastní slova.
Lesen Sie seine eigenen Worte.
Vždy na jeho vlastní cestovní pas.
Immer mit seinem eigenen Pass.
Jeho vlastní vláda.
Seine eigene Regierung.
Jeho vlastní synové ho respektovali ještě míň než zbytek světa.
Seine eigenen Söhne gaben ihm weniger Respekt als der Rest der Welt.
Pachuť jeho vlastní medicíny co.
Geschmack seiner eigenen Medizin,
Jeho vlastní továrny.
Seine eigenen Fabriken?
Jeho vlastní zkaženost?
Seine eigene Boshaftigkeit?
Přesto na něj dohlédněte pro jeho vlastní ochranu.
Behalten wir ihn zu seinem eigenen Schutz trotzdem im Auge.
Musím ho nechat vyhřívat se na slunci jeho vlastní verze budoucího lepšího světa.
Ich muss ihn sich in seiner eigenen Version einer besseren Welt aalen lassen.
Bil ho jeho vlastní dřevěnou nohou.
Mit seinem eigenen Holzbein.
Jeho vlastní systémy jsou poškozené.
Seine eigenen Systeme sind beschädigt.
Jo dal jsem mu ochutnat jeho vlastní medicínu.
Ja. Das gibt ihm den Geschmack seiner eigenen Medizin.
Jeho vlastní matka by ho na nich nepoznala.
Seine eigene Mutter würde ihn darauf nicht erkennen.
Jeho vlastní slova.
Seine eigenen Worte.
Bylo to pro jeho vlastní dobro.
Es war zu seinem eigenen Besten.
Včetně jeho vlastní dcery.
Seine eigene Tochter.
Utopili ho v moři sirupu v jeho vlastní cukrové boudě.
Er wurde in einem Sirup-Bottich in seiner eigenen Zuckerhütte ertränkt.
Jeho vlastní matka si to myslí.
Seine eigene Mutter scheint das zu denken.
Urazil jsem ho v jeho vlastní vile.
Ich habe ihn in seiner eigenen Villa beleidigt.
Dva byli zastřeleni. třetího utloukl jeho vlastní obslužný robot.
Die ersten zwei wurden erschossen, und der dritte wurde von seinem eigenen Roboter erschlagen.
Jeho vlastní dcery.
Seine eigenen Töchter?
Jeho vlastní náčelníci se mnou jednají bez úcty.
Seine eigenen Trabanten zollen mir keinen Respekt.

Ergebnisse: 257, Zeit: 0.0862

Siehe auch


jeho vlastní zbraní
mit seiner eigenen pistole mit seiner eigenen waffe
ho jeho vlastní
ihn mit seiner eigenen
jeho vlastní lidé
seinen eigenen leuten seinem eigenen volk
jeho vlastní syn
der eigene sohn
pro jeho vlastní dobro
zu seinem eigenen besten zu seiner eigenen sicherheit um seinetwillen zu seinem eigenem wohl
to jsou jeho vlastní
das sind seine eigenen
své vlastní
ihre eigenen
svou vlastní
ihre eigene
na vlastní
auf eigene mit meinen eigenen
jejich vlastní
ihre eigenen
svoje vlastní
ihre eigenen

Wort für wort übersetzung


"Jeho vlastní" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr