JEJÍ PŘÍTEL AUF DEUTSCH

Übersetzung für Její Přítel in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 274, Zeit: 0.0676

Beispiele für die Verwendung Její Přítel in einem Satz und ihre Übersetzungen

Její přítel se jmenuje matt driscoll.
Ihr Freund heißt Matt Driscoll.
Věděla ji že její přítel finn collins byl jedním ze stovky.
Wussten Sie, dass Ihr Freund Finn Collins einer von den Hundert war?
Není to její syn. je to její přítel.
Das ist nicht ihr Sohn, sondern ihr Lover.
Opravdu je to její přítel.
Und es war wirklich ihr lover?
Andere satzbeispiele
Její přítel.
Její přítel ji opustil.
Ihr Freund ist gegangen.
Její přítel mě neměl rád.
Ihr Freund mochte mich nicht.
Co její přítel manžel instruktor řízení.
Wie geht es ihrem Freund, Mann, Fahrlehrer?
Její přítel.
Jak se jmenuje její přítel.
Wie heißt ihr lover?
Ani clair ani její přítel nikdy neměli problémy s policií.
Weder Clair noch ihr Freund hatten je Ärger mit der Polizei.
Teď tam žije babička její přítel leo. děda bydlí daleko.
Oma wohnt da jetzt mit ihrem Freund Leo, und Opa wohnt weit weg.
Její přítel.
Ihren Freund.
Její přítel je dealer.
Ihr Freund ist ein Drogenhändler.
To nezní jako její přítel.
Das klingt nicht nach ihrem Freund.
Utekla do paríža za tri dni navštivte její přítel.
Sie ist nach Paris geflüchtet, um ihren Freund zu besuchen.
Ty chceš být její přítel ona už přítele má.
Du willst ihr Freund sein. Sie hat schon einen Freund,
Co ten její přítel.
Was ist mit ihrem freund?
Co ten její přítel.
Und was ist mit Ihrem freund?
Jsem její přítel david.
Ich bin ihr Freund, David.
Její přítel ronny.
Ihr Freund, Ronny.
Její přítel na ten víkend přijede.
Ihr Freund kommt am Wochenende.
Její přítel se jmenuje alex.
Ihr Freund hieß Alex.
Já jsem její přítel.
Ich bin Ihr Freund.
Byl to její přítel.
Er war ihr Freund.
To není její přítel.
Das ist nicht ihr Freund.
No její přítel by mohl.
Na ja, vielleicht ihr Freund.
Jsem její přítel.
Ich bin Ihr Freund.
To je její přítel.
Das ist ihr Freund.
Tajný ctitel alexis je ashley její přítel.
Alexis geheimer Verehrer ist Ashley, ihr Freund.

Ergebnisse: 274, Zeit: 0.0676

Wort für wort übersetzung


"Její přítel" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr