JEPTIŠKY AUF DEUTSCH

Übersetzung für Jeptišky in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 271, Zeit: 0.0941

Beispiele für die Verwendung Jeptišky in einem Satz und ihre Übersetzungen

Použila jste fotku umírající jeptišky abyste zfalšovala občanku.
Du hast ein Foto einer sterbenden Nonne dazu verwendet, um einen gefälschten Ausweis zu machen.
Utekla jsem od hlídající jeptišky vylezla na obrovský cypřiš.
Ich entkam der jungen Nonne und kletterte auf einen Baum.
Die nonnen
Jeptišky si vybraly klášter.
Die Nonnen wählen die Abgeschlossenheit.
Pojďme obviňovat jeptišky.
Machen wir die Nonnen verantwortlich.
Eine nonne
Asi jako by se z jeptišky při troše cviku stala prostitutka.
Das ist, als würde eine Nonne mit etwas Übung zur Prostituierten.
Piper nemůžeš si nechat radit od jeptišky hipísačky.
Piper. Du kannst doch von einer Nonne und einem Hippie keinen Rat annehmen.
Andere satzbeispiele
Všechny jeptišky jsou v kostele.
Alle Nonnen sind in der Kirche.
Vsadím se že jsou jeptišky skvělé basketbalistky.
Ich wette, Nonnen sind fantastische Basketballspieler.
Měly by jeptišky něco takového číst.
Dürfen Nonnen so etwas lesen?
Z kostela v new jersey bývalý kněz čte slova zavražděné jeptišky.
Von einer Kirche in New Jersey verliest ein früherer Priester Worte einer getöteten Nonne.
Katolické jeptišky pohřbívají svoje děti v klášterních zahradách.
Katholische Nonnen begraben ihre Babies im Klostergarten.
Dvě jeptišky se vrací z nikaraguy.
Zwei Nonnen kommen aus Nicaragua.
Být zombie prostitutka když jsi snědl mozek benediktýnské jeptišky.
Eine Zombie Nutte zu sein, wenn du das Gehirn einer benediktinischen Nonne isst?
Jak vy jeptišky říkáte prdeli.
Wie nennt ihr Nonnen den Arsch?
To je ďábel v převleku jeptišky!
Der Teufel als Nonne verkleidet!
Škoda že jeptišky nehrají poker.
Schade, dass Nonnen nicht Poker spielen.
Nesnáším jeptišky.
Ich hasse Nonnen.
To jsou jeptišky.
Das sind Nonnen.
My jsme jeptišky.
Wir sind Nonnen.
Každý si myslí že jsou jeptišky perfektní.
Jeder denkt, dass Nonnen perfekt sind.
Karamelový popcorn jeptišky s motorovou pilou.
Karamelpopcorn essen, Nonnen mit Kettensägen.
Jako jeptišky.
Wie Nonnen.
Žádné jeptišky.
Keine Nonnen.
Jenom ošklivý holky jsou jeptišky.
Nur Mädchen, die hässlich sind, werden Nonnen.
Dokonce sestřičky jeptišky noční hlídač.
Selbst die Schwestern, Nonnen und Nachtwächter.
Jeptišky versus blbečci.
Nonnen gegen Narren.
Jeptišky s M60 katanami.
Nonnen mit Sturmgewehren und Katanas?
Jeptišky jsou tak snadnými cíly.
Nonnen sind so einfache Ziele.
Jeptišky mě nenávidí.
Nonnen hassen mich.
Jeptišky nemívaj sex že.
Nonnen haben keinen Sex, oder?

Ergebnisse: 271, Zeit: 0.0941

S Synonyme von "jeptišky"


"Jeptišky" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr