JSEM ZABIL AUF DEUTSCH

Übersetzung für Jsem Zabil in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 260, Zeit: 0.0653

Beispiele für die Verwendung Jsem Zabil in einem Satz und ihre Übersetzungen

Tötete ( zabil , zabila , zabilo )
Myslí si že jsem zabil mého kapitána pár dalších lidí kteří byli spojeni s démonickými vraždami.
Denkt, ich tötete meinen Captain und andere Leute bei den Dämonenmorden.
jsem zabil čtyři lidi na okinawě.
Und ich tötete vier Männer in Okinawa.
Eugena amese jsem zabil bez její pomoci.
Ich tötete Eugene Ames, ohne Liz' Hilfe.
Jenže jsem zabil šerifovy muže.
Doch ich tötete Männer des Sheriffs.
Ten kterého jsem zabil.
Ty které jsem zabil.
Den ich umgebracht habe.
Ermordet habe
Jsi tu protože jsem zabil toho hloupého vůdce JSA.
Du bist hier, weil ich diesen schwachsinnigen JSA-Anführer ermordet habe.
Ptáš se jestli jsem zabil svou ženu go.
Fragst du mich, ob ich meine Frau ermordet habe?
Andere satzbeispiele
Jenom jsem zabil svého otce protože jsem musel.
Ich tötete meinen Vater, weil ich musste.
Rafaeli myslím že jsem zabil civila.
Ich glaube, ich tötete eine Irdische.
Nebo jsem zabil já antonín verset učitel.
Denn ich tötete, ich, Antonin Verset, von Beruf Lehrer.
Málem jsem zabil toho kdo byl s ní když zemřela.
Fast hätte ich den Menschen getötet, der ihr im Tode beistand.
Ty lidi jsem zabil protože jsem chtěl.
Ich tötete diese Menschen, weil ich es wollte.
Znáte tu ubohou sestru co jsem zabil.
Kanntet Ihr diese arme Schwester Shell, die ich umgebracht habe?
Černoch kterýho jsem zabil nezavraždil vašeho muže.
Der Schwarze, den ich getötet habe, hat Ihren Mann nicht umgebracht.
Jen chci vědět jestli si myslíte že jsem zabil svou ženu.
Ich wollte nur wissen, ob Sie glauben, dass ich meine Frau ermordet habe.
jsem zabil ingelisu. nesmysl.
Ich habe Ingelise getötet.
To já jsem zabil mufasu.
Ich tötete Mufasa.
Takže jsem zabil postavu která byla v novinách už 15 let.
Und ich tötete einen Charakter, der über 15 Jahre in der Zeitung war.
Všichni lidé které jsem zabil byli zrůdní.
Die Männer, die ich tötete... waren Ungeheuer.
Bakera jsem zabil já.
Ich tötete Baker?
Piney mi řekl že ví že jsem zabil jtho.
Piney sagt, dass er weiß, dass ich JT getötet habe.
Snad nevěříte že jsem zabil svoji dceru.
Sie können doch nicht glauben, dass ich meine eigene Tochter ermordet habe.
Koho jsem zabil.
Wen habe ich getötet?
Znali jste toho chudáka sestru co jsem zabil.
Kanntet Ihr diese arme Schwester Shell, die ich umgebracht habe?
Myslím že jsem zabil barneyho quilla.
Ich glaube, ich tötete Barney Quill.

Ergebnisse: 260, Zeit: 0.0653

Siehe auch


jsem ho zabil
ihn getötet habe habe ihn umgebracht
jsem ji zabil
habe sie getötet habe sie umgebracht
jsem je zabil
habe sie getötet habe sie umgebracht tötete sie
zabil jsem člověka
ich habe einen mann getötet ich tötete einen mann ich hab einen mann getötet ich habe einen mann umgebracht
zabil jsem
ich habe dich umgebracht ich habe dich getötet ich hab dich umgebracht ich hab dich getötet ich dich doch getötet
kterýho jsem zabil
den ich getötet
všechny jsem je zabil
ich habe sie alle getötet ich habe alle umgelegt ich hab sie alle umgebracht ich habe sie alle umgebracht
jsem zabil svou ženu
habe meine frau getötet meine frau ermordet habe hätte meine frau umgebracht tötete meine frau
když jsem ho zabil
als ich ihn getötet habe als ich ihn umbrachte , hat er ist , wenn ich ihn getötet habe als ich ihn tötete , hat er
že jsemzabil
dass ich dich getötet habe an , daß ich dich umgebracht habe
jsem zabil svého otce
meinen vater getötet habe habe meinen vater umgebracht tötete meinen vater
málem jsem ji zabil
ich hätte sie fast getötet ich hätte sie fast umgebracht hab sie fast umgebracht
právě jsem zabil člověka
ich habe gerade einen mann umgebracht ich hab gerade jemanden erschossen ich habe eben einen menschen umgebracht ich hab gerade einen mann getötet
těch které jsem zabil
den ich getötet habe
ten muž kterého jsem zabil
mann , den ich getötet habe mann , den ich umgebracht habe , ist dieser mann , den ich tötete
myslím že jsem ho zabil
ich glaube , ich hab ihn getötet ich glaube , ich habe ihn umgebracht ich glaube , ich könnte ihn getötet haben ich glaube , ich habe ihn getötet ich denke , ich habe ihn umgebracht

Wort für wort übersetzung


S Synonyme von "jsem zabil"


"Jsem zabil" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr